Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Refleksioner fra IAEVG

IAEVG-konferencen var igen i år en interessant og lærerig oplevelse. Ét af de
oplæg som gjorde et særligt indtryk var hollænderen Jessie Koen, der
præsenterede et igangværende forskningsprojekt om arbejdsløses usikkerhed.

Publiceret:

IAEVG-konferencen var igen i år en interessant og lærerig oplevelse.

Jeg blev især beriget og inspireret af at møde engagerede vejledere fra 46 forskellige lande og lytte til deres oplæg og indgå i dialog med dem omkring forskellige vejledningsproblematikker, hvor vi for en stor dels vedkommende også kunne konstatere, at selv om vi kom fra forskellige dele af verden, så står vi alligevel med mange af de samme udfordringer. 

Ét af de oplæg som gjorde et særligt indtryk hos mig var hollænderen Jessie Koen. Hun præsenterede et igangværende forskningsprojekt, der handler om den store usikkerhed mange arbejdsløse oplever på det nuværende arbejdsmarked.

Hovedhypotese om proaktiv sikkerhed

Koens hovedhypotese er, at det især er vigtigt at opleve en ’proaktiv sikkerhed.  Det vil sige, at hvis man oplever at være i kontrol i forhold til sin egen jobsituation, så opleves det som mindre usikkert og stressende.

I den forbindelse har hun ind til nu fundet ud ad, at nogle arbejdsløse simpelthen ikke har ’en hånd fri’ til at agere proaktiv. Derfor tænker de kun i kortsigtede løsninger, der måske giver dem korte og usikre ansættelser i stedet for at tænke mere langsigtet og f.eks. investere tid og penge i uddannelse, der evt. ville kunne sikre dem en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 

På den baggrund konkluderer Koen, at det er vigtigt, at vejlederen retter sin opmærksomhed mod den arbejdsløses kontekst i forhold til, hvilke muligheder vedkommende er givet for at kunne agere proaktivt. Det vil sige, at den arbejdsløse skal gives vilkår, som faktisk muliggør en langtidsplanlægning.

Indkomstsikkerhed og redskaber til langsigtede løsninger

På den baggrund vil Koen og hendes forskningsgruppe i det næste år køre nogle eksperimenter, hvor de vil give en gruppe arbejdsløse indkomstsikkerhed, hvor de sikres en bestemt ’løn’, mens de gives redskaber til at tænke i mere langsigtede løsninger i forhold til deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Det bliver spændende at se, hvad de finder frem til og jeg vil fremadrettet følge deres resultater og inddrage det i forhold til at forstå kontekstens betydning, når vi f.eks. taler om, hvordan vejlederen kan understøtte den vejledtes motivation til at indgå i forskellige vejledningsaktiviteter. 

Se billeder fra IAEVG konferencen og læs mere om Diplom i uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning.