Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

UC SYD har fået to nye diplomuddannelser

Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
g Diplom i offentlig forvaltning og administration
liver en del af EVU’s udbud fra 2020.

Publiceret:

Diplomuddannelsen i projektledelse

Uddannelsen ligger formelt indenfor fagområdet IT og Teknik, men har reelt en langt større målgruppe, da den giver en grundlægende uddannelse i projektledelse som kan anvendes inden for såvel offentlig som privat virksomhed. 

Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at fungere som professionelle projektledere - f.eks.. til at etablere, planlægge, styre og gennemføre projekter i henhold til projektets målsætning. Deltagerne får også en forståelse for projekters betingelser interne som eksterne.

- Vi har mange store private og offentlige virksomheder med højtuddannede i vores område, som har savnet specialistuddannelse inden for ledelse af projekter. Så det er en gevinst for både medarbejderne, erhvervslivet, kommunerne og UC SYD, at vi kan hjælpe virksomhederne med at fastholde medarbejderne og udvikle deres ressourcer, fortæller Jens Juulsgaard Larsen, Efter- og videreuddannelseschef.

Uddannelsen bliver udbudt i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa.

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen ligger indenfor det samfundsfaglige fagområde. En diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration kvalificerer deltagerne til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for alle former for forvaltning, vejledning, særlig administration og andre områder af offentlig forvaltning samt til at udvikle og nytænke egen praksis.

Deltagerne bliver også kvalificeret til selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger.

Uddannelsen forventes især at udfylde et behov for opkvalificering af administrative medarbejdere i kommunale forvaltninger og institutioner samt for efteruddannelse af nye medarbejdere i udlagte statslige arbejdspladser.

- Udlægningen af flere statslige Styrelser skaber et behov for efter- og videreuddannelse af de medarbejdere, der kommer ind i Styrelserne fra beslægtede brancher, så det er glædeligt, at vi nu kan imødekomme den efterspørgsel, vi har oplevet fra offentlige forvaltninger og administrationer, slutter Jens Juulsgaard Larsen.

Uddannelsen bliver udbudt i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa.

Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig de to uddannelser, men hold øje med Efter- og videreuddannelsens Facebook side og følg UC SYD på LinkedIn for nærmere information.

Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.