Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Playful Learning

Et samarbejde om at lære gennem leg.

LEGO og UC SYD samarbejder om læring gennem leg

Pædagoguddannelsen i Kolding har indledt et samarbejde med LEGO Education om udvikling af undervisningsformer, der skal styrke fokus på den gode læring gennem leg.

Under overskriften Playful Learning skal der knyttes tættere bånd mellem kreativitet og læring gennem leg i både undervisningen af kommende pædagoger og i det pædagogiske arbejde med børnene i dagtilbuddene. Der skal udvikles undervisningsforløb, som skal gøre undervisere og studerende trygge ved at arbejde med fokus på samspillet mellem kreativitet, leg, læring og undervisning i dagtilbud og i undervisningen på pædagoguddannelsen.

Samarbejdet er det første af sin art på globalt plan mellem LEGO Education og en uddannelsesinstitution. Samarbejdet blev indledt i januar 2018 med en workshop om LEGO Educations ideer og metoder inden for leg og læring. Her var alle undervisere og ledere på UC SYDs pædagoguddannelser inviteret. Siden har der været holdt fire workshops om kreativitet og læring gennem leg, hvor metoderne er blevet uddybet.

Laboratorium for læring og leg

Der skal også udvikles et Læring gennem leg-laboratorium på Campus Kolding, som skal understøtte aktiviteterne i projektet. Efter planen skal det indvies i det sene efterår 2018. Laboratoriet skal være et understøttende visuelt og undervisningsmæssigt redskab for aktiviteterne, og det skal indrettes således, at det opfordrer til kreativitet, leg og læring.

Med afsæt i LEGOs indsigt

Projektet tager afsæt i en viden om, at de tidlige år er særligt centrale for børnenes personlige og faglige udvikling. LEGO Education har gennem mange år arbejdet med dette område og raffineret metoder for, hvordan kreativitet, leg og læring kan spille sammen og styrke børnene både socialt og fagligt.

LEGO Education er nået frem til, at pædagoger kan facilitere læring gennem lærende og legende aktiviteter, der udvikler børnenes kreative tankegang og deres evner inden for problemløsning, kommunikation og samarbejde. Samtidig kan aktiviteterne tilpasses relevante fagområder, såsom det tidlige arbejde med tal og bogstaver, naturvidenskab og sociale kompetencer.

LEGO Education står for at uddanne personale fra pædagoguddannelsen i Kolding.

Metode og indhold i højsædet

Leder af pædagoguddannelsen i Kolding, Einar Gylling Dørup, der tidligere har været ansat i LEGO Fonden, har etableret kontakten. Han er glad for at projektets første fase er gennemført med succes.

Einar Gylling Dørup til playful learning-workshop

Jeg var meget spændt på projektet, da det både retter sig imod kompetenceudvikling af undervisere og muligheden for at lave undervisning og øvelser i undervisningen, der retter sig imod at studerende kan bruge materialerne i praksis og i praktikforløbene ude i dagtilbuddene. Det ser ud til at begge dele lykkes. Det har været et forløb hvor samarbejdet om metode og indhold har været i højsædet, måske derfor har der været stor tilfredshed med forløbet fra begge sider.

Einar Gylling Dørup

Leder af pædagoguddannelsen på UC SYD i Kolding

Evaluering af Playful Learning

Er du interesseret i evalueringen af kurset Playful Learning? Så læs om resultaterne lige her.