Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Playful learning

Et landsdækkende program

Playful learning

Et samarbejde om at lære gennem leg.
01

Playful Learning - et landsdækkende program

Playful Learning er et landsdækkende program, som involverer seks professionshøjskoler og LEGO-fonden.

På denne side kan du blive klogere på Playful Learning, og hvordan vi arbejder med det på UC SYD.

Playlabs på UC SYD

På UC SYD har alle fire campusser etableret et Playlab. Et Playlab er et undervisnings- og læringsrum, hvor undervisere og studerende kan eksperimentere med legende tilgange og udvikle nye kompetencer i en legende pædagogisk praksis.

Det er vores ambassadører, der har haft ansvaret for at udvikle de fire Playlabs. Herunder kan du læse mere om de fire forskellige Playlabs.

02

Campus Esbjerg

I Esbjerg er en hel bygning en del af Playful learning-projektet.

Det er det primære undervisningslokale, som er indrettet med fokus på motiverende materialer, medier og stemninger og en anderledes indretning, der inviterer til undervisning, og som bærer præg af åbne og uforudsigelige processer, hvor overraskende indsigter i læringsprocesser kan foldes ud.

Grundidéen bag lokalet bygger på de tre principper for Playful learning:

 • At skabe fælles forestillinger
 • At vove uforudsigelighed
 • At insistere på meningsfuldhed

I øvrigt er lokalet inspireret af den didaktiske firfeltsmodel med virksomhedsformer (P. Brodersen 2015) og Reggio Emilie-filosofien.

Visionen er, at en mere legende undervisning, som udfolder sig i PlayLab, skal have en afsmittende effekt, så nyuddannede lærere og pædagoger tager ambitionen om en mere fokuseret og struktureret tilgang til legende læring med ud på skole og institutioner.

Play Lab er placeret i bygning 3 lokale 3103 på Campus Esbjerg.

03

Campus Kolding

Vores vision for playlab:

Med mod og eventyrlyst etablerer vi miljøer, stationære såvel som mobile, samt udvikler tankegange, der til sammen skaber mangfoldige muligheder for leg, eksperimenterende virksomhed og kreativitet i pædagoguddannelsen.

Vores vision er omsat til en konstruktion af forskellige elementer, som er etableret i 2019 og det tidlige forår 2020:

1: Play spots på fællesarealer rundt på campus:

 • Kreativ væg
 • Active Floor
 • Pop ups, midlertidige områder som indbyder til legende virksomhed

2: Renovering og omlægning af eksisterende værksteder:

 • Nye hylder og opbevaringsmuligheder til ”industrielle restprodukter”/materialer fra Skatkammeret
 • Værktøj til håndtering af materialer

3: ”Underviserdepot”

 • Her kan der hentes forskellige fysiske materialer og enheder til digital leg til at tage med ud i alle undervisningslokaler.

4: Fokus på kommunikation og inspiration:

 • Program til storskærm centralt i huset til formidling af billeder og videoer fra legende virksomhed i undervisning og uddannelse.
04

Campus Haderslev

På læreruddannelsen i Haderslev har vi været ved at udvikle en tidsmaskine, hvor studerende lader elever i grundskolen genopbygge tidligere kulturer i nærområdet. Genopbygningen sker i Minecraft og tager afsæt i originale arkæologiske udgravningsrapporter eller originaltegninger fra stadsarkiver. Eleverne genfortæller herefter selvvalgte dele fra historien til nutidens lokalmiljø via elektroniske værktøjer.

05

Campus Aabenraa

Play Lab, Aabenraa

Play Lab på Campus Aabenraa er fysisk placeret på C-gangen. Det er et område på Campus, hvor de omkringliggende lokaler ligesom Play Lab-lokalet lægger op til leg, kreativitet og eksperimenterende undervisning. På væggene i gangarealet mellem lokalerne præsenteres en mangfoldighed af kunstnere og udtryk i en salonophængning. Denne ophængning skal give beskueren mulighed for at opleve, opdage og lade sig inspirere til nye ideer og kreative løsninger.

I indretningen af Play Lab, lokale C 0 33 er der både i det fysiske og æstetiske lagt vægt på, at det til sammen inviterer til leg, kreativitet og eksperimenterende undervisning. Lokalet har rå og industrielle rammer. Det er et værkstedslaboratorium, der ligger op til afprøvninger med materialer, ting og genstande. Indretningen understøtter og styrker nye måder at arbejde sammen på, så læringsmiljøet både udfordres og inspireres. Der er en mangfoldighed af muligheder for at vove det uforudsigelige gennem leg, aktivitet og kreativitet både analogt og digitalt.

Play Lab er fleksibelt forstået på den måde, at det skabes via og sammen med den aktivitet og de personer, der nu er i rummet. Der er en materialerigdom i lokalet, som indbyder til at skabe fælles forestillinger og kreative veje til refleksion og læring gennem eksperimenterende og legende virksomhed med disse.

Der er lagt vægt på, at lokalet er bæredygtigt, det kan bl.a. ses ved, at store dele af materialerne er genbrugsmaterialer fra SKATKAMMERET, Kolding Kommune. De forskelligartede genbrugsmaterialer skal ses som en ressource med positiv modstand – at bruge materialerne i en ny og anden sammenhæng end de er beregnet til.

Visionen er, at lokalet er med til at understøtte og styrke en mere legende tilgang til læring i første omgang for de studerende på pædagoguddannelsen men også med en ambition om, at de nyuddannede pædagoger tager en mere fokuseret og struktureret tilgang til legende læring med ud til institutionerne.

Grundet COVID-19 er Play Lab, Aabenraa, endnu ikke helt færdigindrettet og er derfor heller ikke blevet indviet og taget i brug endnu.

PLAY-vogne

Udover Play Lab er der også etableret to mobile PLAY-vogne med materialer, som kan indbyde til flikkeri (tinkering), dvs. legende og eksperimenterende virksomhed som en del af de faglige refleksioner og læring på holdene. Underviserne på pædagoguddannelsen og PAU kan booke disse og tage dem med sig ud til de mere traditionelle undervisningslokaler.

06

Kontakt

Spørgsmål? Kontakt os

Hvis du vil vide mere om Playful Learning på UC SYD, kan du altid kontakte os.

UC SYDs projektleder

Anne Birgitte Hermansen
Studieleder for Pædagoguddannelsen i Esbjerg
abhe@ucsyd.dk

Medlem af projektgruppen

Hans Tauman
Studiechef for læreruddannelsen i Esbjerg
htau@ucsyd.dk

UC SYDs ambassadører

Mette Kristensen Rasmussen
Pædagoguddannelsen i Aabenraa
mkra@ucsyd.dk

Jette Østergaard Andersen
Pædagoguddannelsen i Kolding
joan@ucsyd.dk

Birgitte Lund Jensen
Pædagoguddannelsen i Esbjerg
blje@ucsyd.dk

Lars Holbæk Pedersen
Læreruddannelsen Haderslev
lahp@ucsyd.dk

Bettina Brandt
Læreruddannelsen i Esbjerg
bbra@ucsyd.dk

Rasmus Henrik Jensen
Læreruddannelsen i Esbjerg
rhje@ucsyd.dk

Mere info om Playful Learning

Playful learning nationalt
Læs mere om Playful Learning på nationalt niveau her.

PlayBook
PlayBook er en årlig udgivelse fra Playful Learning-programmet, hvor du kan læse om programmets erfaringer.
Læs PlayBook 1 her.

Facebook
Find Playful Learning på Facebook her.

Podcast
Du finder Playful Learning podcasts her.