Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

1734 tilbydes studieplads på UC SYD

Publiceret:

Lige over midnat er 1734 ansøgere blevet tilbudt en studieplads på en af UC SYDs 15 professionsbacheloruddannelser i det kommende studieår. Tallet er lidt lavere end i 2020, hvor 1897 fik tilbudt en studieplads.

Faldet rammer specielt de fire store uddannelser til sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver. De udgør ca. 74 pct. af alle studerende på UC SYD, og i år er der et samlet optag på 1223 mod 1382 i 2020. Det svarer til et samlet fald på 11,5 pct.

På landsplan er antallet af optagne på de fire store velfærdsuddannelser faldet med 4 pct. fra 2020 til 2021, og det svarer til 576 færre optagne. Optaget er faldet mest uden for de fire største byer. Her er faldet 7 pct. mod et fald på 1 pct. inden for de fire største byer, hvor 74 pct. af alle studerende er optaget.

Fald i hele Danmark – brug for en national strategi

Faldet i søgningen til velfærdsuddannelserne er en tendens, der er tydelig i hele Danmark – og som tallene viser specielt tydelig uden for de store uddannelsesbyer.

– Søgningen til velfærdsuddannelserne understreger, at der nu og i stigende grad i de kommende år vil mangle uddannede til velfærdsprofessionerne og særligt til de største, som også Damvad Analytics dokumenterer i deres analyse fra maj i år – Behovet for velfærdsuddannede i 2030. Den viser, at der om under ti år vil mangle flere end 35.000 lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere i Danmark. Den viser også, at der i Sydjylland alene vil mangle 4200 velfærdsuddannede i 2030. Der er brug for en samlet, national rekrutteringsplan for at rette op på problemet, siger rektor Alexander von Oettingen.

– Ellers vil manglen på professionsuddannede især ramme de grupper, som velfærdssamfundet i særlig grad skal støtte og hjælpe på vej – børn i daginstitutioner og skoler, unge, ældre, syge og sårbare. Men vi er stadig forhåbningsfulde. Vi vil arbejde på at få fyldt vores ledige studiepladser. Sidste år fik vi et stort efteroptag, så vi nåede 2113 studerende, som var det højeste antal optagne på UC SYD i fem år. Det var specielt uddannelserne til lærer, pædagog og socialrådgiver, der fik flere studerende i efteroptaget, og vi tror på lignende tal i år.

Det største fald på UC SYD er sket på socialrådgiveruddannelsen, som tilbyder 185 en studieplads i år mod 252 sidste år – et fald på 27 pct. Læreruddannelsen følger med 234, der tilbydes en studieplads, mod 263 i 2020. Det svarer til et fald på 11 pct. Sygeplejerskeuddannelsen oplever et fald på 9 pct. fra 287 tilbudte studiepladser i 2020 til 261 i år og pædagoguddannelsen et fald på 6,4 pct. fra 580 tilbudte pladser i 2020 til 543 i år.

Hvor der altså i år er større eller mindre tilbagegang for alle de fire store uddannelser på UC SYD, var der sidste år en lille fremgang på pædagoguddannelsen, en større fremgang på uddannelserne til sygeplejerske og lærer og status quo på socialrådgiveruddannelsen.

På den positive side er den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, der afløser lægesekretæruddannelsen, kommet godt fra land med tilbud til 35 ansøgere om en studieplads.

Se en oversigt over alle ledige studiepladser her: ucsyd.dk/ledige-studiepladser.
Se samlet optag for UC SYD pr. 28. juli 2021

Flere informationer

Rektor Alexander von Oettingen, avoe@ucsyd.dk, 72 66 52 09.