Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Endnu tættere samarbejde mellem UC SYD og Esbjerg Kommune

Publiceret:

Esbjerg Kommune og UC SYD har fælles mål, fælles interesser og et godt og tæt samarbejde. Samarbejdet ønsker parterne at styrke frem mod 2025 for endnu bedre at kunne løfte begges fælles strategiske mål i Esbjerg Kommunes Vision 2025 og UC SYDs nye Strategi 2025.

Derfor har Esbjerg Kommune og UC SYD, som er Sydjyllands største uddannelsesinstitution, fornyet aftalen om et strategisk partnerskab, og fokus er rettet mod en række fælles mål indenfor uddannelse, bosætning, grøn omstilling og udvikling af velfærdsområdet og velfærdsprofessionerne. UC SYD har i Esbjerg uddannelser inden for en lang række velfærdsområder, bl.a. de fire største: pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver.

Det betyder, at UD SYD og Esbjerg Kommune nu bygger videre på et stærkt samarbejde, og konkret handler indsatsen i den nye version af partnerskabet om at tiltrække flere studerende til området, skabe et attraktivt studiemiljø og skabe målrettede og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der matcher kommunens behov og aktuelle beskæftigelsessituation.

Kommunen og UC SYD skal også i fællesskab arbejde på at øge kvaliteten i uddannelserne og styrke uddannelsernes forankring i praksis, så overgangen mellem uddannelse og job bliver mere smidig.

Desuden skal parterne arbejde på at fremme nye innovative og videns- og forskningsbaserede løsninger inden for centrale samfundsudfordringer. Bl.a. skal bæredygtighed og innovative klimaløsninger indarbejdes på uddannelsesinstitutionerne og i studiemiljøerne.

UC SYDs rektor Alexander von Oettingen er glad for det gode samarbejde med Esbjerg Kommune og ser store muligheder i aftalen:

– Med den får vi gode muligheder for at skabe værdi for både Esbjergs borgere, virksomheder og for UC SYDs uddannelser og studerende. På UC SYD er vi allerede godt i gang på nogle af områderne, og jeg ser frem til, at vi nu skal i gang med at udmønte aftalen i nogle konkrete samarbejdsprojekter.

Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Esbjerg Kommune, deler glæden over aftalen:

– At tiltrække flere borgere og dermed sikre en fortsat positiv udvikling for vores kommune er det helt centrale fokus i Esbjerg Kommunes vision frem mod 2025, og her har vi særligt rettet søgelyset mod de unge. Derfor er det oplagt, at vi slår kræfterne sammen med UC SYD, så vi i fællesskab kan styrke indsatsen omkring uddannelsesmiljøet og mulighederne for de studerende i Esbjerg, siger Rikke Vestergaard.

Aftalen gælder for perioden 2021 til 2025.

Fakta om UC SYD:

Professionshøjskolen UC SYD er Syd- og Sønderjyllands største uddannelsesinstitution med 6.600 studerende på grunduddannelserne og 5.500 på efter- og videreuddannelserne. Der er campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa. Campus Esbjerg er størst med 3030 studerende på 11 uddannelser:  lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, sundhedsadministrativ koordinator, jordemoder, ergoterapeut, fysioterapeut, bioanalytiker, laborant og administrationsbachelor.

Mere information

Rektor Alexander von Oettingen, UC SYD, 72 66 52 09, avoe@ucsyd.dk
Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Esbjerg Kommune, 76 16 10 10, rikv@esbjergkommune.dk.

Links

Se partnerskabsaftalen her.
Se Esbjerg kommunes Vision 2025 her.