Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Epokegørende laboratorium indviet på pædagoguddannelse

Publiceret:

Med indvielsen af et laboratorium for leg, kreativitet og læring på Campus Kolding er UC SYD’s pædagoguddannelse helt fremme, når det gælder udvikling af uddannelsen.

Den officielle indvielse blev klaret af formand for UC SYD’s bestyrelse Stephanie Lose, pædagogstuderende Bjørn Hornshøj og underviser Niels Bo Thomsen, som et symbol på, at etableringen kræver vilje til at ville helt fra topledelsen til UC SYD’s studerende.

Snoren til laboratoriet klippes

Laboratoriet er en direkte udløber af udviklingsprojektet Playful Learning, som er et samarbejde mellem UC SYD’s pædagoguddannelse i Kolding og LEGO Education, hvor hensigten er at udvikle ny didaktiske tilgange i pædagoguddannelsen. Og udvikling kræver forsøg.

Stephanie Lose holder tale

-Vi ser måske laboratorier, som sterile rum med reagensglas og kemi. Rum hvor der udføres forsøg. Men hvis jeg lige skal lægge fordommene til side, så giver det giver det god mening at åbne et laboratorium som dette på en pædagoguddannelse, når det handler om at udvikle didaktikken på uddannelsen. Og jeg håber, det bliver en udvikling til gavn, ikke bare for vores pædagoguddannelse, men for alle pædagoguddannelser i Danmark, sagde Stephanie Lose i sin åbningstale.

Hun kalder det ny laboratorium epokegørende og ser også andre professionsuddannelser drage nytte af laboratoriet, fordi det tværprofessionelle samarbejde mellem professionerne kommer til at fylde mere og mere i en kompleks verden. Det er f.eks. indlysende, at laboratoriet kommer til at danne rammen om et samarbejde mellem socialrådgivere og pædagoger.

Unikt samarbejde
Det epokegørende skal findes i selve etableringen af laboratoriet, men også i forarbejdet, hvor LEGO Education har bidraget med sin undervisningstilgang.

Esben Stærk holder tale

-Vi er stolte over at have været med til at bidrage med vores viden. Og det er godt at se, at vores samarbejde i udviklingsprojektet Playful Learning har ført til dette laboratorium. Det handler om at optimere undervisningstilgangene og se på løsninger, vi ikke kender i dag, så børns faglige og personlige kompetencer udvikles, sagde Esben Stærk Jørgensen, president i LEGO Education.

Studieleder Einar Gylling Dørup på pædagoguddannelsen i Kolding pegede i sin tale på, at selv om der er tale om leg og kreativitet, så har det afsæt i alvor. Der er stadig både studieordninger og bekendtgørelser, som uddannelsen skal leve op til. Lovgivning som der har været fuld forståelse for mellem samarbejdspartnerne.

Einar Gylling Dørup holder tale

-Når man er udviklingsorienteret og søger efter det unikke, er det fristende at glemme, eller bevidst udelukke det nødvendige. Det har vi ikke gjort, vi har netop haft det nødvendige som baggrund, og det mulige som forgrund. Det har der været forståelse for, og det er noget af det der har gjort dette samarbejde så interessant og frugtbart, sagde Einar Gylling Dørup med sigte til samarbejdet med LEGO Education.

Vi kan ikke vente
I løbet af nogle få år tager UC SYD en ny campus i brug i Koldings midtby. Men som Stephanie Lose påpegede, så kan udvikling ikke vente. Heller ikke på en ny campus. Derfor blev laboratoriet etableret trods udsigten til en snarlig flytning. Men, som hun også sagde, så kan laboratoriet give nogle erfaringer, som kan tages med, når UC SYD’s nybygning ved siden af Syddansk Universitet tages i brug.

Rektor og borgmester afprøver tingene

Rektor Birthe Friis Mortensen og Koldings borgmester Jørn Pedersen afprøver laboratoriets indhold sammen med underviserne Lene Hørdum Sørensen og Lisbeth Nørregaard Hansen. 

Kilder:

  • Ulla Gerner Wohlgemuth
    Chefkonsulent, lektor, ph.d.
    Tlf. 7266 5434 eller ugwo@ucsyd.dk