Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Faldet på UC SYDs uddannelser stagneret

Publiceret:

UC SYD har i år modtaget 1041 1. prioritetsansøgninger via kvote 2. Det er et beskedent fald på tre pct. i forhold til 2022, hvor tallet var 1074 via kvote 2.

I dag kl. 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, hvor ansøgerne også bliver vurderet på andre faglige kriterier end adgangsgivende eksamen.

Alle de fire store velfærdsuddannelser til pædagog, lærer, sygeplejerske- og socialrådgiver på UC SYD har de seneste år oplevet et markant fald, men det er nu stagneret. 614 søgte en af de store uddannelser som førsteprioritet i 2022 mod 582 i 2023. Det er et fald, der svarer til 5,2 pct.

Og der er lyspunkter. 57 har søgt uddannelsen til sygeplejerske som 1. prioritet i Esbjerg mod 37 i 2022, og det svarer til en fremgang på 54. pct. Det er også positivt, at UC SYDs nye pædagoguddannelse i Tønder har fået 16 førsteprioritetsansøgere.

– Vi vurderer, at faldet er udtryk for færre unge blandt de årgange, vi primært rekrutterer fra. Men det ændrer ikke ved, at de senere års søgetendens i hele landet viser, at vi har et samfundsproblem, der kræver reformer. Kommuner og regioner oplever problemer med at rekruttere, og vi ser sengeafsnit, der må lukke og børnehaver, der beder forældre holde deres børn hjemme på grund af personalemangel, siger rektor Alexander von Oettingen, og tilføjer.

– Faldet er på et forventet niveau, men der er ingen tvivl om, at de manglende ansøgere i forhold til foregående år kommer til at mangle som velfærdsprofessionelle på fremtidens arbejdsmarked.

Brug for tusindvis af hænder
For i de kommende år vil vi se markant flere ældre og børn i Danmark. Der bliver brug for tusindvis af ekstra hænder til daginstitutionerne, skolerne og hospitalerne.

– Derfor er det også tvingende nødvendigt at gøre velfærdsuddannelserne mere attraktive for de unge, når de vælger uddannelse og profession, siger han.

– Vores uddannelser til fx lærer, pædagog og sygeplejerske har store potentialer, men for at de kan indfris, kræver det, at unge ser dem som fagligt ambitiøse og attraktive, og som uddannelser, der fører til masser af muligheder og et godt liv. Og der er mange muligheder for både karriere og videreuddannelse, når man vælger fx lærer-, pædagog- eller sygeplejerskeuddannelsen, understreger rektor Alexander von Oettingen.

Bredt samarbejde
– Uddannelsesinstitutionerne har et ansvar, men det ansvar deler vi med de politiske beslutningstagere på Christiansborg og med regioner og kommuner. Der er behov for en bred indsats for at tiltrække flere studerende, og der er et stort behov for, at der politisk bliver lavet en langsigtet investeringsplan for velfærdsuddannelserne, for det er bekymrende, at søgningen til velfærdsuddannelserne på landsplan falder, siger UC SYDs rektor.

Det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser bliver offentliggjort 5. juli 2023, hvor der er frist for at søge om optagelse via kvote 1, der alene baseres på karaktersnit.

I alt har UC SYD modtaget 1.846 kvote 2-ansøgninger. Alle ansøgere i både kvote 1 og kvote 2 får svar på deres ansøgning 28. juli 2023. Fristen for at søge via kvote 1 er 5. juli. Det er endnu for tidligt at sige, om faldet i kvote 2-ansøgninger fx skyldes mindre ungdomsårgange, eller om der er sket en forskydning mellem kvote 2 og kvote 1.

Ansøgertal for de enkelte uddannelser på hver enkelt campus

Lokale highligts

Esbjerg

Et beskedent fald på fire pct. på 1. prioritetsansøgninger, og der er en stor fremgang på 54 procent på sygeplejerskestudiet.

Sundhedsadministrativ koordinator falder med 38 pct., hvilket kan tilskrives en tilsvarende, faktisk større, stigning i Haderslev.

Ansøgningerne til lærer og pædagog falder med hhv. 13 og 17 pct., mens det for sundhedsuddannelserne bioanalytiker og fysioterapeut ser værre ud med fald på 33 og 47 pct. Jordemoderuddannelsen har dog reddet sig 22 pct. ekstra ansøgere.

Haderslev

Campus Haderslev har en samlet fremgang på 14 pct. på 1. prioritetsansøgningerne, mest drevet af sundhedsadministrativ koordinator og ergoterapeuterne

Tønder

Den helt nye uddannelse har fået 16 1. prioritetsansøgninger, hvilket er rigtig flot, da vi er tæt på de 20 pladser, der udbydes i det sydligste Danmark.

Kolding

Pædagogerne oplever en tilbagegang på 28 pct. Der er også fald på grafisk kommunikation og en stigning på lyddesign, men disse studier modtager altid mange flere ansøgninger, end der er pladser, og derfor er udsvingene mindre betydningsfulde.

Aabenraa

På pædagoguddannelsen ligger antallet af ansøgninger på status quo i forhold til foregående år, hvis man lægger den netbaserede sammen med den ordinære uddannelse. Derimod er der et kraftigt fald på socialrådgiveruddannelsen på 44 pct. Også sygeplejerskeuddannelsen oplever et fald på 18 pct., hvis man lægger faldet på den ordinære uddannelse sammen med den netbaserede uddannelse.

Derfor fokuserer vi primært på 1. prioritetsansøgningerne

Når man søger ind via optagelse.dk, kan man søge mere end en uddannelse og vælge flere forskellige studiesteder. I den forbindelse skal man prioritere sine ansøgninger.

Tidligere optog UC SYD en del studerende på en lavere prioritet end 1.prioriteterne, men da mange af de andre professionshøjskoler ikke kan fylde deres hold, er der ikke ledige studerende med lavere prioriteringer. Derfor fokuserer UC SYD primært på 1. prioritetsansøgerne, fordi UC SYD er relativt sikre på, at netop disse ansøgninger bliver konverteret til studerende til sommerens optag.

Om UC SYD

UC SYD er det sydlige Jyllands største uddannelsesinstitution med 5.600 studerende, der uddanner sig til professionsbachelorer. De bliver fx lærere, pædagoger, sygeplejersker eller grafiske designere. Mange af dem vender tilbage til UC SYD for at videreuddanne sig senere i livet.

Der er cirka 3.500 studerende på videreuddannelsen. Samtidig forsker UC SYD i professionernes felter og driver udviklingsprojekter i blandt andet børnehaver, skoler og på sygehuse. Sammenhængen mellem uddannelse, forskning og udvikling er vigtigt for UC SYD.

Der er 650 ansatte på fire campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa.

Flere informationer

Alexander von Oettingen, rektor, 72 66 52 09.