Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Fire nye videreuddannelser til Syddanmark på social- og sundhedsområdet 

Arbejder du på det sundheds- eller socialfaglige felt, har du netop fået nye muligheder for at blive dygtigere. Fra 2021 udbyder UC SYD tre nye akademiuddannelser og en diplomuddannelse indenfor sundhed og socialområdet.

Publiceret:

På sundhedsområdet har UC SYD fået tildelt Akademiuddannelsen i sundhedspraksis og Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis. 

De to uddannelser er primært interessante for ansatte i kommunernes social- og sundhedsfelt. De får mulighed for at efteruddanne eller omskole sig lokalt inden for alle områder af sundhedspraksis og vel-færdsteknologi.

Jens Juulsgaard Larsen

Efter- og videreuddannelseschef på UC SYD

På det sociale område giver Akademiuddannelsen i socialt arbejde ansatte på opholdssteder og botilbud mulighed for at efteruddanne sig socialfagligt. Diplomuddannelsen i Socialformidling sigter bredt fra sagsbehandlere til organisationer og frivillige som ønsker nye kompetencer indenfor alle typer af socialformidling. 

Nye uddannelser taler ind i lokale arbejdsgiveres behov

Forud for ansøgning og tildeling af de fire nye uddannelser ligger et stort forarbejde med at dokumentere be-hovet. Behovsundersøgelsen på hver enkelt uddannelse har netop vist et stort ønske og behov for alle fire uddannelser både fra private og fra offentlige arbejdsgivere og interesseorganisationer. 

-    Vi er meget glade over den tillid som tildelingen af de nye uddannelser er et udtryk for. Både fra Forsk-nings- og Uddannelsesministeriets side, men især fra de mange, der har deltaget i vores behovsundersøgelser. Og flere af aktørerne har givet tilsagn om at hjælpe uddannelserne i gang via aftagerpaneler eller Advisory Boards, fortæller Jens Juulsgaard Larsen.

De første moduler starter i foråret 2021

Han glæder sig over, at UC SYD kan tiltrække nye uddannelser til det sydjyske til gavn for befolkningen og beskæftigelsen og til gavn for udviklingen af uddannelsesniveauet i det sydjyske område

-    De første moduler på uddannelserne starter allerede i foråret 2021 og herefter mere bredt fra efteråret 2021, slutter Jens Juulsgaard Larsen

Fakta om de fire nye efter- og videreuddannelser

De fire nye efter- og videreuddannelser er

 • Akademiuddannelsen i sundhedspraksis
 • Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis
 • Akademiuddannelsen i socialt arbejde
 • Diplomuddannelsen i Socialformidling

Akademi- og diplomuddannelserne

 • er opbygget i moduler, så du kan læse et eller flere moduler eller tage en hel uddannelse
 • kan tages sideløbende med, at du arbejder
 • kobler din egen praksis til teori i undervisningen og omvendt
 • kan læses over seks år på deltid eller som fuldtid på et år
 • består af studiebelastning, der svarer til 60 ECTS 

Akademiuddannelserne er på niveau med kort videregående uddannelse som f.eks. en erhvervsakademiud-dannelse. Diplomuddannelsen i socialformidling er på bachelorniveau.
 

Kilder:

 • Jens Juulsgaard Larsen
  Efter- og videreuddannelseschef UC SYD
  7266 5212  |  jjla@ucsyd.dk