Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Flere mænd på UC SYDs professionsuddannelser

Publiceret:

Flere mænd er i 2019 optaget på tre af UC SYDs største uddannelser i forhold til 2018. Det drejer sig om uddannelserne til folkeskolelærer, pædagog og socialrådgiver. Sygeplejerskeuddannelsen oplever derimod et fald på otte optagne.

Tallene viser, at læreruddannelsen på UC SYD har optaget 25,7 pct. flere mænd i 2019 sammenlignet med 2018, hvilket svarer til 18 flere studerende.

Pædagoguddannelsen har trods nedgang i det samlede ansøgertal på 2,7 pct. optaget 28 flere mandlige studerende i 2019 sammenlignet med 2018, og det svarer til en stigning på 21,5 pct.

Også socialrådgiveruddannelsen optager flere mænd i 2019 sammenlignet med 2018. Her er der tale om en stigning på 22 pct., svarende til ni studerende, mens der er et fald i optaget på sygeplejerskeuddannelsen fra 23 i 2018 til 15 i 2019. Det svarer til et fald på 34,8 pct.

Stigningen i optaget af mandlige studerende på de tre uddannelser glæder rektor Birthe Friis Mortensen:

– Vi er glade for, at vi ser flere mandlige studerende på tre af vores største uddannelser. Vi har brug for begge køn i en god balance og vil gerne gøre op med kønsbaseret søgning til uddannelserne, siger hun og fortsætter:

– Vi skal have flere mænd i traditionelle kvindefag og flere kvinder i traditionelle mandefag. Det er godt for studiet og studiemiljøet. Og det er godt for vores aftagere – skolerne, kommunerne, sygehusene og klinikkerne.

Strategisk indsats

UC SYD arbejder strategisk på at tiltrække flere mandlige studerende til de fire største uddannelser. Bl.a. ved at bringe mandlige studerende og deres oplevelser af studie og fag i fokus i den studenterrettede kommunikation.

– Vi vurderer, at det er meget vigtigt at få sat billeder og fortællinger af mænd og om mænd i pædagogiske og sociale fag højt på dagsordenen, understreger Birthe Friis Mortensen.

Færre mænd på landsplan

Til sammenligning er der på landsplan optaget 4,6 pct. færre mænd på læreruddannelsen, mens der på pædagoguddannelsen er optaget 4,1 pct. færre mænd.

Med optagne menes de ansøgere, som er blevet tilbudt en studieplads ultimo 2018 og ultimo 2019.
Kilde: Tallene ligger tilgængeligt på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/ansogere-og-optagne-fordelt-pa-kon-alder-og-adgangsgrundlag. Tallene er opgjort pr. 26. juli 2019.

Flere informationer:

Rektor Birthe Friis Mortensen, 72 66 20 24, bfmo@ucsyd.dk bfmo@ucsyd.dk.