Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Formel uddannelse ikke det eneste rigtige

Publiceret:

Simon Schulin, fil.dr. og lektor på UC SYD, forsvarede på Malmö Universitet den 27. september 2019 sin doktorafhandling om uddannelse i et livslangt perspektiv.

Simon Schulin, lektor, UC SYD

Baggrunden er Danmarks tilslutning til EU's ambition om læring livet igennem med kravet om formel uddannelse til alle. Men måske er uddannelse ikke det eneste rigtige, fordi det udelukker grupper, der kan have svært ved at lære. De står uden en af de vigtigste adgangsbilletter til arbejdsmarkedet, men skal vi have et fungerende og bæredygtigt samfund, skal alle inkluderes i livslang læring.

Ideen om uddannelse og karrieremuligheder hele livet igennem er positiv. Men det danske velfærdssamfund har ændret sig. Fra at være grundlæggende solidarisk via skattesystemet til en markedsorienteret stat, hvor alle pejler efter koncepter som konkurrence, anvendelighed, beskæftigelsesegnethed og frem for alt økonomisk vækst.

Det betyder, at uddannelse og graden af uddannelse hænger sammen med økonomisk vækst, hvor antallet af mennesker, der har afsluttet en uddannelse, bliver en måde at konkurrere på staterne imellem. Det rejser en række problemstillinger.

F.eks. betyder det at have et eksamensbevis ikke automatisk, at man kan bruge sin viden i praksis.

Og kravet om formel uddannelse kan bremse dem, der har det svært med uddannelsessystemet, for det er ikke kun stater, der konkurrerer om viden og vækst. Det gør borgerne også, uanset om de er ordblinde, har en diagnose, er indvandrere eller bare dovne.

Og det er en af afhandlingens vigtigste konklusioner, at en gruppe af mennesker bliver udelukket, når formel uddannelse er så stærkt knyttet til ambitionen om livslang læring og økonomisk vækst på både nationalt og individuelt niveau.

Afhandlingen argumenterer for, at vi skal handle og tænke anderledes på mange måder. For livslang læring omfatter alle. Men måden, alle omfattes på, bør reformeres fra det, en borger allerede ved og kan mestre med eller uden formel uddannelse, til yderligere tilegnelse af kompetencer.

I løbet af et halvt arbejdsliv vil mere end halvdelen af alle job forsvinde eller blive grundlæggende ændret. Derfor er det vigtigt, at alle har mulighed for at tilegne sig viden arbejdslivet igennem. Læring skal være på arbejdspladserne på en anden måde end i dag og drives af både ansatte og arbejdsgivere.

Formel uddannelse et for snævert koncept

Simon Schulin pointerer, at vi har brug for et mindre traditionelt syn på læring, hvor ikke-formel viden – f.eks. inden for it og computerspil, sprog, lederskab, fritidsaktiviteter osv. – skal anerkendes på en anden måde, end vi gør i dag. Formel uddannelse og eksamen er et for snævert koncept, som vi er nødt til at komme væk fra, hvis vi skal lykkes med livslang læring for alle.

Simon Schulin forsker i filosofi, dannelse, kompetenceudvikling og livslang læring, og han underviser i videnskabsteori, filosofi, og læringsteori.

"Livslang læring og lIvslang vejledning – En kompetencediskurs. Dannelse og kompetence som sprog og policy i Norge, Sverige og Danmark", Malmö Universitet, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Studies in Educational Sciences; 87, 340 s.

Flere oplysninger

Simon Schulin, 72 66 52 35, ssch@ucsyd.dk