Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Forslag til ny og bedre læreruddannelse er klar

Publiceret:

UC SYD er parat til at bidrage med løsninger til fremtidens læreruddannelse.

25. november blev forslag til en nytænkt læreruddannelse offentliggjort. Forslagene er udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Professionshøjskoler, Danmarks Lærerforening, KL og Lærerstuderendes Landskreds.

Regeringen og daværende uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen nedsatte for et år siden en udviklingsgruppe med centrale aktører omkring læreruddannelsen på baggrund af en evaluering af læreruddannelsen fra 2018.

Udviklingsgruppen har nu afleveret kataloget med en række konkrete anbefalinger om en ny læreruddannelse til uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Evaluering: Læreruddannelsen var ikke ambitiøs nok
Evalueringen fra 2018 pegede bl.a. på, at læreruddannelsen ikke var intensiv og ambitiøs nok. UC SYD har deltaget i udviklingsarbejdet, og direktør for Pædagogik og skole Morten Kallestrup er ikke overraskende enig med udviklingsgruppen i, at læreruddannelsen skal være mere intensiv med flere timer, krævende og professionsrettede prøver og mødepligt på 1. år.

– Og lige præcis hvad angår det sidste, har vi gode erfaringer. På læreruddannelsen har vi haft mødepligt på alle fire årgange siden 2013, og det er de studerende meget tilfredse med, siger Morten Kallestrup

Herudover skal de studerende blive mere klar til at træde ud i lærerjobbet, som byder på mange og svære opgaver som fx inklusion, samarbejde med forældre og tværprofessionelt samarbejde. Det foreslås løftet gennem en styrket praktik og bedre sammenhæng mellem skoler og praktiksteder.

Skoleudvikling i et nyt format
Det er elementer, som UC SYD har arbejdet med siden 2017 i universitetsskoler sammen med kommuner i Syd- og Sønderjylland.

– Universitetsskolen bygger på udforskende og ligeværdige fællesskaber, hvor lærere, uddannelsesforskere, lærerstuderende og læreruddannere undersøger og eksperimenterer i et ligeværdigt samarbejde, siger Morten Kallestrup.

I 2019 indledte Aabenraa Kommune, UC SYD og A.P. Møller Fonden en fælles indsats med afsæt i universitetsskoleformatet, hvor alle 22 skoler i Aabenraa Kommune over en fireårig periode deltager.

I 2020 gik læreruddannelsen på UC SYD i gang med at transformere universitetsskolemodellen til en uddannelsesmodel, hvor studerende, lærere, læreruddannere og forskere indgår i et organisk samarbejde i en uddannelsesskolemodel, der udvides med en universitetsskolemodel i forbindelse med bachelorprojektet.

– Det ligger tæt op ad udviklingsgruppens forslag om øget praksisnærhed i læreruddannelsen og om en højere grad af tydelighed om ansvar og forventninger til både læreruddannelse og kommunale forvaltninger i forbindelse med planlægning og afvikling af praktik, hvor uddannelsesskole bruges som nyt navn for praktikskolerne. En ny læreruddannelse kan kun virke, hvis vi engagerer os hele vejen rundt om opgaven, forklarer Morten Kallestrup.

– Vi integrerer læreruddannelse, forskning og praksis i hinanden. Og vi er stolte af at have så godt et samarbejde med vores aftagerkommuner på UC SYD, hvor vi er optagede af, at der er mange meduddannere i læreruddannelsen – den studerende, læreruddanneren, forskeren, den fagprofessionelle i skolen.

– Hvis vi skal have en god folkeskole, hvor børnene trives og lærer det, de skal, forudsætter det en stærk og ambitiøs læreruddannelse, hvor de studerende bliver klar til at tage ansvar for børn og unges trivsel og læring, pointerer Morten Kallestrup.

– Vi mener, at udviklingsgruppen fremlægger en række forslag, som nytænker læreruddannelsen. Det er forslag, som kan danne et godt fundament for, at politikerne kan indgå en aftale om en ny læreruddannelse, der har rod i den virkelighed, der er på uddannelsen i dag. Og UC SYD er parat til at bidrage til udviklingen og til at realisere ideerne i fremtidens læreruddannelse.

Flere informationer
Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole, 72 66 20 31, mkal@ucsyd.dk.