Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Karakterer betyder for meget i optagelsessystemet

Mange ansøgere til en videregående uddannelse synes, at uddannelser er attraktive, udelukkende fordi det kræver et højt karaktergennemsnit at komme ind.

Publiceret:

Sådan lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i en konklusion i en evaluering af optagelsessystemet på videregående uddannelser, som offentliggøres i dag fredag.

Et spørgeskemaeksperiment, som ministeriet har udført, viser, at en ud af seks ansøgere ændrede uddannelsesvalg alene på grund af, at den valgte uddannelse havde en højere grænsekvotient.

Et problem for velfærdsuddannelserne

Det er et problem for vores store og vigtige velfærdsuddannelser med lavere adgangskvotienter, siger rektor på UC SYD Birthe Friis Mortensen.

– Og det er det, fordi alle uddannelser vinder ved studerende med større diversitet i studiebaggrund og tilgang til læring. Det nuværende optagesystem fremmer bestemte valgmønstre, som er uhensigtsmæssige, forklarer hun.

De fire største velfærdsuddannelser er sygeplejerske-, lærer-, socialpædagog- og pædagoguddannelserne. Alene de lavere adgangskvotienter gør dem ifølge undersøgelsen mindre attraktive.

Blandt den fjerdedel af ansøgerne med de højeste karakterer, er det kun ca. fem pct., der søger de fire uddannelser.

– Vi skal have fokus på større diversitet i hele uddannelsessystemet. Vi skal undgå, at fagligheden bliver for snæver. Det efterlyser de arbejdspladser, der ansætter vores dimittender. Derfor skal vi også væk fra et system, hvor unge med et højt snit finder uddannelser attraktive, udelukkende fordi adgangskvotienten er høj.

Birthe Friis Mortensen mener, at vi i stedet skal have et optagelsessystem, hvor det er unge, der er fagligt kvalificerede og motiverede for den enkelte uddannelse, der søger og bliver optaget.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen forventer at komme med et politisk oplæg til et forbedret optagelsessystem omkring årsskiftet.

Mere information

Birthe Friis Mortensen, rektor, 72 66 20 24.