Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse: Nyt værktøj til bedre inklusion af børn og unge under uddannelse

Inklusion kræver ledelse. Men hvordan leder du en inkluderende skole, så de unge mennesker lykkes? Seks europæiske lande har sammen udviklet et ledelsesværktøj, som ledere på skoler og uddannelser kan bruge til at skabe en inkluderende skole. 

Publiceret:

For mange unge mennesker lykkes ikke med skiftet fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse eller til en lærlinge- eller elevplads. Både i Danmark i og Europa. Det kan det europæiske inklusionskompas og UC SYD hjælpe uddannelsesinstitutioner med at ændre på. 

Inddragelse og indflydelse opløser modstanden

Det europæiske inklusionskompas handler om inddragelse. Samarbejde, planlægning og koordinering med undervisere, lærere og aktører som politikere, kommunen, lokalsamfundet, andre fagfolk, organisationer og netværk. Og ikke mindst forældre, børn og unge. 

Skal vi have flere børn og unge mennesker til at lykkes i uddannelsessystemet, kræver det, at alle relevante aktører i og omkring uddannelsesinstitutionen bliver inddraget i, hvordan de kan arbejde inkluderende - det giver dem indflydelse og opløser modstand mod processen

Ole Steen Nielsen

Seniorkonsulent ved UC SYD

Den øverste ledelse skal også med

Ledelsen på en skole skal kunne lede de mange forskellige processer, der foregår, når de udvikler og driver en inkluderende skole, og de skal kunne tage beslutninger.

Her kan det europæiske inklusionskompas støtte ledelsen, når de inddrager de forskellige aktører. Hvor det f.eks. i Sydeuropa er kirken, der indtager en væsentlig rolle, er det i Danmark den demokratisk sammensatte bestyrelse, der spiller en vigtig rolle.

-    I Danmark har vi en unik konstruktion med bestyrelser som den øverste ledelse på de enkelte skoler og uddannelser, og derfor er de en vigtig aktør. Hvis en skole skal lykkes med at implementere inklusion, skal bestyrelsen også forholde sig til, hvordan de arbejder med inklusion, fortæller Christian Quvang, forsker og docent ved UC SYD.

Test på danske uddannelsesinstitutioner

Det europæiske inklusionskompas er et procesværktøj, der nu er nået til testfasen. Kompasset er derfor ikke i sin endelig form endnu, men det danske bidrag til udviklingen af kompasset er gennemført.

Her har bestyrelserne i FGU Vest og på Ungdomsskolen i Esbjerg testet forskellige elementer af procesværktøjet på et bestyrelsesmøde sammen med Christian Quvang og Ole Steen Nielsen fra UC SYD

Processen med inklusionskompasset gav os nogle nye refleksioner. Vi fik udfordrende og undersøgende spørgsmål, der fik os til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi plejer at gøre, og hvad det konkret betyder for os som skole og for borgerne – hvor vi i en travl hverdag tit tænker, at vi har svarene. Så inklusionskompasset har helt sikkert elementer, vi kan tage ud og bruge, når vi skal træffe beslutninger

Anders Winther

Skoleleder på Esbjerg Ungdomsskole

Hele ideen med Det europæiske inklusionskompas er netop at tænke i et metaperspektiv: hvad kan vi gøre, som vi ikke har prøvet før? 

-    Hvis vi eksempelvis arbejder med tillid. Hvordan kan eleverne få tillid til skolen, hvordan kan lærerne få tillid til ledelse og til bestyrelsen, hvordan kan ledelsen få tillid til bestyrelsen? På den måde taler vi om tillid i alle aktørperspektiver og hvilken forskel hver aktør konkret kan gøre, der kommer eleverne til gavn, så de kommer videre og får sig en uddannelse eller lærlingejob, fortæller Christian Quvang.

Nye dialoger og et nyt, fælles sprog

Britta Bendix Ovesen, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, sidder som formand for bestyrelsen for FGU Vest. Hun oplevede også redskaberne fra inklusionskompasset gav en ny dialog.

Vi fik en dialog, som vi ikke havde haft før. Vi talte om vores værdisæt, og den snak kom mere ind under huden på os end vi havde forestillet os. Vi fik talt om det, der er lidt svært, og det har givet os en fælles forståelse og et fælles sprog som vi kan tale ud fra fremover. Det var meget konkret og virkelig en aha oplevelse

Britta Bendix Ovesen

Formand for bestyrelsen for FGU Vest

Tre konkrete produkter til dig som leder

Erfaringerne og feedback fra de to bestyrelser samler Christian Quvang og Ole Steen Nielsen sammen til anbefalinger til justeringer af ledelsesværktøjerne. Det samme gør partnerne i projektet, der har arbejdet med andre aktørperspektiver. Herfra bliver det europæiske inklusionskompas tilpasset og klar til brug. 

-    Vi er blevet bekræftet i, at bestyrelsen er lige så vigtig som skolelederen i forhold til at arbejde med inklusion. Og hvis bestyrelsen skal være en del af inklusionsindsatsen, er en af vores anbefalinger, at der er en ramme for bestyrelsesarbejdet, hvor der afsættes resurser til at arbejde med forandringsprocesser ved f.eks. at anvende Det europæiske inklusionskompas, fortæller Ole Steen Nielsen. 

Er du interesseret i SPISEY projektet, finder du mere viden på projektets hjemmeside. Du kan også se de tre konkrete produkter fra projektet her 
-    Præsentation om projektet (power point)
-    Baggrundpapir
-    Ledelsespapir om hvordan skoleledelsen styrer en inklusionsproces (kommer på dansk i november 2020)

Download det europæiske inklusionskompas. 

Fakta om SPISEY

Projektet hedder Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth.

South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor har hjulpet med at søge projektmidlerne hjem. De står bag hjemmesiden for projektet. 

Projektets hovedmål er at udvikle og implementere en innovativ, proaktiv, strategisk og inkluderende ledelsesmodel, der kan hjælpe skoleledelse, lærere og andet pædagogisk personale med at etablere, udvikle og vedligeholde inkluderende praksisfællesskaber. 

Projektet slutter i foråret 2022 

Det Europæiske inklusionskompas 

 • skal understøtte en inkluderende praksis for børn og unges skolegang og uddannelse og dermed sikre læring og trivsel for alle.
 • er udviklet i et europæisk samarbejde indenfor Erasmus+ programmet Social Inklusion med partnere fra Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrig og Spanien
 • tager udgangspunkt i det danske inklusionskompas, som UC SYD udviklede for Danmarks Skolelederforening i 2013
 • kan bruges på alle typer af skoler og uddannelsesinstitutioner 
 • indeholder ni faser, der har hver sin værktøjskasse


 

Kilder: