Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Nu bliver Hoppeline også for de mindste

Fremover skal danske vuggestuebørn tumle, lege, fortælle og lære med projekt Hoppeline. Det har hidtil været forbeholdt børnehaver, men med 4,6 mio. kr. i ryggen fra Nordea-fonden kommer de mindste også med. Og tankerne og værdierne i Hoppeline matcher fint med de nye ændringer i dagtilbudsloven.

Publiceret:

Omkring 1.100 danske børnehaver bruger i dag projektet Hoppelines aktive fortællinger, musik, tegninger og visuelle univers til at lave legende og udviklende aktiviteter med børn. Men nu kommer tilbuddet også til at omfatte de 1-3-årige børn. Nordea-fonden har netop lagt 4,6 mio. kr. i projektet med henblik på at udvide mulighederne for leg og læring gennem fysisk aktiverende fortællinger med Hoppeline.

-Leg og bevægelse fra barnsben er afgørende for gode motionsvaner resten af livet. Evalueringen viser, at Hoppeline er et relevant, nemt og sjovt værktøj. Derfor vi glade for, at tusindvis af de helt små nu også får styrket deres motoriske evner, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Vanedyret Sukkertoppen fra Hoppeline

Alle børn skal lege med

1. juli 2018 trådte en ny lov om dagtilbud i kraft. Den fokuserer på leg, børnefællesskab og læring i bred forstand.

-Disse toner passer fint sammen med det pædagogiske værdigrundlag i Hoppeline. Vi vil skabe et materiale, som lægger op til at give børn medbestemmelse og muligheder for at deltage i fælles bevægelsesaktivitet på mange forskellige måder, siger Lise Hostrup Sønnichsen, projektleder i Hoppeline og lektor på professionshøjskolen UC SYD, der driver projektet og også selv uddanner pædagoger.

Mere bevægelse i uderummet

Hoppelines fortællinger og visuelle univers er tænkt som en ramme, der giver plads til fleksibilitet og pædagogisk kreativitet og som kan tilpasses lokale forhold. De næste to år vil der komme nyt materiale til udsendelse hvert forår. Materialet er lavet, så det kan holde til at være ude i vind og vejr.

-Vi vil gerne bidrage til, at uderummet bliver brugt mere til fælles bevægelsesaktiviteter, som efterfølgende kan inspirere børnenes egne lege og skabe fællesskab i børnegruppen. Med vores univers får pædagogisk personale en invitation til at tage uderummet i brug på en ny måde, siger Lise Hostrup Sønnichsen.

Studerende leger med

150 studerende blandt andet fra UC SYD's pædagoguddannelse har indtil videre været involveret i arbejdet med Hoppeline. To pædagoguddannelser tilbyder eksempelvis de studerende et kursus i at anvende materialet, inden de skal i praktik, og Lise Hostrup Sønnichsen håber at få flere uddannelser i landet med.

Der er forhåndstilmelding til det nye Hoppelinemateriale fra 1. september, og materialet frigives i foråret 2019. Dermed står der helt nye lege på programmet for de yngste, når de møder op i vuggestuen i det nye år.

Fakta

  • Det er gratis for børnehaver, vuggestuer, dagplejegrupper (legestuegrupper) og SFO at tilmelde sig Hoppeline. Det gøres via hjemmesiden hoppeline.dk
  • Hoppeline består af fysisk fortællemateriale, som sendes til deltagerne samt online materiale, som findes på hjemmesiden.
  • Projektet er med den nye støtte sikret økonomisk frem til slutningen af 2020.
  • Universet suppleres i 2019 med en Youtubekanal, ligesom der vil blive lavet børnekoncerter med Hoppelines bevægelsessange rundt om i landet.

Ressourcer

Download billeder her. OBS: Linket udløber 27. august kl. 11.

Kontakt

Lektor, projektleder Lise Hostrup Sønnichsen, UC SYD
7266 2047 | lhos@ucsyd.dk

Kommunikationschef Tine Wickers, Nordea-fonden
4070 3784 | tw@nordeafonden.dk