Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
  • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ny studieleder på UC SYD

Publiceret:

Maja Bertram har første arbejdsdag på fysioterapeutuddannelsen 1. marts. Her får hun personaleledelse for 19 medarbejdere fordelt på campusserne i Esbjerg og Haderslev.

Hun har de seneste fire år været lektor i sundhedsfremme på Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU. Her har hun forsket i folkesundhedsvidenskab og sundhedspolitik med særligt fokus på, hvordan samspillet mellem forskning og praksis kan forbedres.

Sideløbende med sin ansættelse som lektor og forsker har hun været studieleder på folkesundhedsvidenskab.

Men Maja Bertram har besluttet sig for at gå ledelsesvejen, og derfor slog hun til, da muligheden viste sig på UC SYD. Og fysioterapi ligger hende ikke fjernt, for hun har siddet i uddannelsesudvalget for uddannelsen (som rådgiver UC SYDs ledelse og bestyrelse om uddannelsen) i to år, og desuden optages studerende med en bachelor i faget på kandidatdelen af folkesundhedsvidenskab.

– Og der er ikke tvivl om, at faget kommer til at spille en endnu vigtigere rolle fremover. Fysioterapeuter er afgørende for, at vi kan få vores sundhedsvæsen til at hænge sammen. Vi har en aldrende befolkning og begrænsede ressourcer, så det er afgørende at få flest muligt til at klare sig selv bedst muligt, så længe som muligt. Her er både forebyggelse, rehabilitering og genoptræning vigtig.

Anvendelsesorienteret forskning
Maja Bertram mener ikke, at skiftet fra et universitet til en professionshøjskole vil være en udfordring for hende.

– Professionshøjskolerne og anvendelsesorienteret forskning spiller en fundamental vigtig rolle i den måde, vores samfund er organiseret på, og den rolle vil kun blive vigtigere i fremtiden. Jeg synes, det er spændende at gå i en retning, hvor forskning ligger så tæt på praksis, som det er tilfældet på professionshøjskoler. Det er da også den anvendelsesorienterede forskning, der har drevet mig på SDU.

Maja Bertram har fx undersøgt, hvordan kommunerne varetager forebyggelse og sundhedsfremme. For vi ved meget lidt fra forskningen om, hvordan man tilrettelægger arbejdet bedst i de specifikke kontekster, som kommunerne arbejder i. Det kan dreje sig om projekter for overvægtige børn, som tilbydes et forløb med kostvejledning og motion superviseret af en fysioterapeut. Vi tror, det har en effekt, men det er der ifølge Maja Bertram ikke evidens for.

Hun har interesseret sig for, hvordan kommuner kan tilrettelægge initiativer, der ikke blot bygger på formodninger, men som har en reel, målbar effekt, som kan bruges som grundlag for at gøre noget lignende et andet sted.

Ny organisering på UC SYD
Et andet element, der har været afgørende for Maja Bertrams interesse for stillingen som studieleder på fysioterapeutuddannelsen, er den nye organisering på UC SYD.

– At flytte forskningen tættere på grunduddannelserne giver virkelig god mening, og jeg glæder mig til at se på, hvordan vi kan skabe endnu bedre synergi mellem undervisning og forskning – hvordan forskningen kan bruges i undervisningen, og hvordan de studerende måske i højere grad kan tage del i forskningsprojekter, forklarer hun.

Maja Bertram er cand.scient.san.publ. fra 2007 og ph.d. i sundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet fra 2013.

Pia Øxenberg Hansen, institutchef, 72 66 51 25
Maja Bertram, mber@ucsyd.dk