Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Ny uddannelse på UC SYD erstatter lægesekretæruddannelsen

Lægesekretæruddannelsen erstattes af en helt ny erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration.

Publiceret:

Det bliver en videregående uddannelse, som flyttes fra handelsskolerne til professionshøjskolerne. UC SYD udbyder uddannelsen på Campus Esbjerg med studiestart 1. september.

Den nye sundhedsadministrative koordinatoruddannelse skal imødekomme et mere komplekst sundhedsvæsen. Fremtidens sundhedsadministrative medarbejder vil være bindeleddet mellem borger og sundhedsvæsen og have en mangesidig koordinerende funktion i forhold til både patientforløb og koordinering af drift.

Det er i et samarbejde med Danske Regioner, HK Kommunal, Danske Lægesekretærer, Sundhed Danmark, PLO og KL, at UC SYD og landets øvrige professionshøjskoler har etableret den nye uddannelse, som får en helt anden karakter end uddannelsen til lægesekretær, som de sidste elever kan påbegynde i august 2022.

Fundament for patientforløb

Den nye medarbejder vil skabe fundamentet for patientens forløb, sikre sammenhænge, reducere spildtid, medinddrage pårørende og bidrage til at sikre overgange – mellem afdelinger, specialer og sektorer.

Den nye sundhedsadministrative medarbejder vil få ansvar for at løfte kompliceret administrativ sagsbehandling. Ud over de patientrelaterede administrative og koordinerende opgaver, kan der også være tale om at varetage sagsbehandling for afdelingsledelsen, f.eks. i form af udarbejdelse af dagsordener, beslutningsoplæg og referater. 

– Fremtidens administrative medarbejdere skal kunne mere, fordi sundhedsvæsnets administrative og koordinerende funktioner skal styrkes. Vi har skabt en uddannelse, hvor de studerende vil få mere undervisning i blandt andet sundhed og sygdom, jura, kommunikation og teknologi. Det er en uddannelse, som vil medføre, at det administrative personale kan frigive flere personaleressourcer, så læger og sygeplejersker får mere tid til patienterne, understreger Margrethe Cæsar Bjerg, studieleder på UC SYD.

Prorektor på UC SYD Alexander von Oettingen ser også frem til en styrket uddannelse:

– Med den nye uddannelse styrker vi sundhedsvæsenets administrative og koordinerende funktion. I fremtidens sundhedsvæsen vil kompetente og veluddannede, administrative koordinatorer være garanter for, at patienterne får en imødekommende og god oplevelse af sammenhæng og professionalisme på og mellem sygehusene, i det nære sundhedsvæsen og hos de praktiserende læger. De vil være et vigtigt element i et sundhedsvæsen, hvor patienten følges fra start til slut.

Længere uddannelse og ændrede adgangskrav

En uddannelse til lægesekretær kan påbegyndes efter grundskolen og består af en kontoruddannelse og et speciale. Det er en erhvervsuddannelse, hvor eleverne skal have en læreplads og skoleperioderne foregår på handelsskoler.

Det kræver derimod en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse at blive optaget på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. På den nye uddannelse får de studerende mere tid til at fokusere på fagene i uddannelsen kombineret med praktikperioder.

Mere målrettet praktik

– Og der bliver tale om mere målrettet praktik på i alt ni måneder ud af den to et halvt år lange uddannelse. Der er bred enighed blandt alle parter, lige fra region og kommuner til fagforeninger og PLO om, at uddannelsen skal styrkes til fremtidens udfordringer. Derfor har regionen også allerede sagt ja til at skabe de nødvendige praktikpladser til uddannelsen, siger Margrethe Cæsar Bjerg.

Læs mere om uddannelsen her.

Mere information

Margrethe Cæsar Bjerg, 72 66 29 26, mcbj@ucsyd.dk.