Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Ny undervisningstilgang en succes

Publiceret:

Undervisningstilgangen Playful Learning er en succes. Metoden er frugten af et hidtil uset samarbejde mellem LEGO Education og professionshøjskolen UC SYD. Målet var at knytte tættere bånd mellem kreativitet og læring gennem leg. Evalueringen af projektet, som har titlen Playful Learning, viser, at samarbejdet har opnået de ønskede resultater. Og som undervisningsform er metoden nu ved at få fodfæste på landets øvrige professionshøjskoler.

Tilgangen i Playful Learning bruges både i undervisningen af kommende pædagoger og i det pædagogiske arbejde med børnene i dagtilbuddene. Og der er udviklet undervisningsforløb, som gør både pædagogstuderende og deres undervisere i stand til at arbejde med fokus på samspillet mellem kreativitet, leg, læring og undervisning i dagtilbud og i undervisningen på pædagoguddannelsen.

Det er UC SYD’s pædagoguddannelse i Kolding, der har været samarbejdspartner med Lego Education i udviklingen af Playful Learning. Og studielederen på uddannelsen er glad for den positive evaluering,

Studieleder Einar Gylling Dørup

-Lego kan noget specielt. Det indbyder til kreativitet og netop den egenskab er noget, vi anvender i projektet.  Det giver de pædagogstuderende god læring i deres profession, og det er en læring, de kan tage med ud i deres pædagogiske praksis. Men projektet fungerer også som kompetenceudvikling for underviserne her på pædagoguddannelsen, siger studieleder Einar Gylling Dørup.

Playful Learning er ikke alene forbeholdt undervisere og studerende på den koldingensiske pædagoguddannelse. Metoden er på vej til at blive implementeret på de øvrige pædagoguddannelser i Danmark, som også er meget interesseret i den ny undervisningstilgang.

-Det glæder mig overordentlig meget, at vi har opnået så stor succes med Playful Learning, at tilgangen nu bredes ud. Vi har haft nogle engagerede undervisere i projektet, som har gået indtil opgaven med stor ildhu og åbenhed. Det er i høj grad deres fortjeneste, at vi er kommet så langt ud over rampen. Men jeg vil nu også sige, at samarbejdet med Lego Education har været forbilledligt. Vi har været ligeværdige partnere i samarbejdet, og det er en forudsætning for et godt resultat, siger Einar Gylling Dørup.

Fremtiden
Studielederen ser også andre perspektiver i tilgangen, som dermed kan brede sig til andre pædagogiske læringselementer.

-Kreativitet og læring er to ting, der hænger rigtig godt sammen. Både i undervisningen af pædagogstuderende men også ude i den pædagogiske praksis. Så jeg ser da for mig, at det grundlæggende indhold i Playful Learning kan udbredes til f.eks. natur og teater, siger Einar Gylling Dørup, som tilføjer, at projektets bagvedliggende følgegruppe, Advisory Board, også har haft stor betydning for succesen.

For at styrke projektet blev der fra starten nedsat et Advisory Board, hvis opgave har været at rådgive, vejlede og sparre med de involverede i udviklings- og evalueringsfasen. Med i den gruppe har siddet medarbejdere fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne og Socialministeriet, fagforeningen BUPL, Danmarks Evalueringsinstitut, tænketanken DEA og UC SYD.

Næste skridt
Selv om udbredelsen til Danmarks øvrige pædagoguddannelser er en milepæl, er udviklingen af projektet slet ikke færdigt.

-Lige nu arbejder vi på at etablere et laboratorium for læring og leg her på vores campus i Kolding. Det er tanken, at det skal danne rum for aktiviteterne i projektet. Den overordnede tanke er det fysiske rum understøtter undervisningstilgangen. Altså at rummet er med til at indbyde til leg, kreativitet og læring, siger Einar Gylling Dørup.

Laboratoriet på pædagoguddannelsen i Kolding indvies til februar næste år.

Hent evalueringsrapporten

 

 

 

 

Kilder:  • Tekst og foto til fri afbenyttelse.

    Yderligere oplysninger ved studieleder Einar Gylling Dørup på tlf. 7266 5405 eller egdo@ucsyd.dk