Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Nyt samarbejde mellem VUC og UC SYD

VUC’erne i Sydjylland har indgået aftale med UC SYD om et samarbejde, der skal få flere unge og voksne til at søge ind på VUC og videre til velfærdsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske.

Publiceret:

Der er en tæt sammenhæng mellem professionsuddannelser og danskernes velfærd. Vi er afhængige af dygtige pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Men der er mangel på dem i Danmark – også i den sydlige del af Jylland.

Det er baggrunden for, at VUC Vest, Kolding HF & VUC og VUC Syd nu har indgået en samarbejdsaftale med UC SYD om at udvide og styrke VUC'ernes professionsrettede hf-forløb.

Stigende efterspørgsel, faldende antal ansøgere
– I de kommende år vil der være stigende efterspørgsel efter dimittender med en velfærdsuddannelse, men et faldende antal ansøgere. Det skal vi finde løsninger på, og aftalen her vil i endnu højere grad gøre hf-kursister klar til overgangen fra hf på VUC til professionsuddannelserne. Vi vil med flere projektforløb og bedre brobygning mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse både arbejde for, at flere søger videre i uddannelsesforløbet og mindske frafaldet på det første studieår, fortæller rektor på UC SYD Birthe Friis Mortensen.

Hf på VUC er en central leverandør af studerende til uddannelserne på professionshøjskolerne. På landsplan går cirka 3.000 personer fra hf på VUC videre til en professionsuddannelse, og det svarer til 54-57 pct. af hf-studenterne.

Det sker både gennem de etårige hf-enkeltfagspakker, der er en fleksibel og målrettet vej for voksne, der gerne vil skifte spor i karrieren og få adgang til at læse videre på en professionsuddannelse med jobsikkerhed – og det sker gennem de ordinære toårige forløb, som indeholder en generel og bredere professionsorientering.

Hf-uddannelse tones mod professionsbachelor
I begge hf-tilbud er der fokus på afklaring og målrettethed mod videregående uddannelser – og særligt mod professionsbacheloruddannelserne.

– Med samarbejdsaftalen får vi på hf på VUC endnu bedre muligheder for at tone hf-uddannelsen, og det tror jeg vil få kursisterne til at opleve undervisningen som endnu mere relevant i forhold til at påbegynde en professionsuddannelse. Aftalen støtter regeringens ambition om, at flere dimittender i fremtiden vil være med til at løfte velfærdsopgaverne i Danmark, siger rektor på Kolding HF og VUC Verner Rylander-Hansen.

UC SYD og VUC har en længere samarbejdshistorie, og i maj 2020 indgik UC SYD og VUC Syd sammen med Tønder Kommune og Tønder Gymnasium en samarbejdsaftale om en indsats for at uddanne flere pædagoger ved at gøre det muligt for flere fra Tønder Kommune at tage en professionsbachelor.

– VUC Syd tilbød i august 2020 i et pilotprojekt en målrettet enkeltfagspakke i Tønder, som vil gøre eleverne klar til at blive optaget på en professionsbachelor på bare ét år. Vi forventer, at 14 vil stå med et adgangsgivende bevis i hånden til sommer, og vi er glade for et bredere samarbejde mellem VUC'erne i Sydjylland og UC SYD, som også tydeligt er med til at understrege relevansen af et stærkt lokalt VUC-tilbud, siger direktør Bente Lyck-Damgaard, VUC Syd.

Det er rektor på VUC Vest Frants Regel enig i, og også han er glad for den nye aftale:

– Formålet med samarbejdsaftalen mellem UC SYD og de tre sydjyske VUC 'er i UC SYDs dækningsområde skal ses som en bredere indsats for at målrette VUC'ernes hf-uddannelsesforløb og -fagpakker mod professionsuddannelserne. Aftalen skal føre til flere velkvalificerede ansøgere til UC SYDs velfærdsuddannelser til f.eks. pædagog, lærer og sygeplejerske og tilføre flere dimittender til at løse velfærdsopgaverne i Danmark, understreger han.

Der er desuden fra politisk side åbnet for, at der kan udvikles adgangskurser på gymnasialt niveau for erhvervsuddannede til enkelte professionsbacheloruddannelser, og i aftalen ligger et initiativ om, at parterne indleder en dialog om udvikling af adgangskursus rettet mod pædagoguddannelsen.

Mere information

Birthe Friis Mortensen, rektor, UC SYD, 72 66 20 24
Bente Lyck-Damgaard, direktør, VUC Syd, 29 99 60 66
Verner Rylander-Hansen, rektor, Kolding HF og VUC, 60 40 35 00
Frants Regel, rektor, VUC Vest, 29 22 13 36