Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Pædagoguddannelsen skal styrkes – UC SYD har bud på løsninger

Publiceret:

Uddannelses- og forskningsministeriet offentliggjorde 23. november en evaluering af pædagoguddannelsen, Danmarks største videregående uddannelse.

Evalueringen viser, at der er en række gode elementer i uddannelsen, men peger også på, at en del studerende på uddannelsen ikke bliver dygtige nok under uddannelsen og efterfølgende har svært ved at løfte de opgaver, de møder i dagtilbud, skolefritidsordninger og botilbud.

Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole på UC SYD, er enig i, at pædagoguddannelsen skal styrkes:

– Pædagoguddannelsen kan med fordel blive mere ambitiøs, end den er i dag. Der er bl.a. brug for at investere i flere undervisnings- og -øvelsestimer, mere feedback og vejledning og en bedre sammenhæng mellem uddannelse og praktikken. Vi er parat til at bidrage med løsninger, men en forudsætning for, at opgaven løses tilstrækkeligt godt, er, at Folketingets partier prioriterer flere penge til pædagoguddannelsen.

Ifølge evalueringen klarer pædagoguddannelsen sig godt i forhold til høj studieintensitet og en stærk praksisrettethed og derudover lavt frafald og lav dimittendledighed. Men den peger fx også på, at næsten to ud af tre nyuddannede ikke fuldt ud har kompetencer til efter endt uddannelse at løfte de opgaver, det forventes af dem. Studerende efterlyser også mere feedback og vejledning og oplever, at prøverne er lette at bestå.

Fokus på forbedringer
– Pædagoger løfter en lang række vigtige opgaver i vores samfund, og kravene til, hvad en pædagog skal kunne, bliver hele tiden større, forklarer Morten Kallestrup.

– Hvis vi skal uddanne pædagoger, som matcher forventningerne, så kræver det både høj faglig dømmekraft og solide handlekompetencer. Det fundament skal vi bygge på pædagoguddannelserne, og på UC SYD arbejder vi løbende på at sikre det bedste fundament for de studerende.

Det sker på en række områder. Fx arbejder uddannelsen på UC SYD på at skabe sammenhænge mellem uddannelsens moduler, så de studerende i mindre grad oplever opbrud, mange skift og en manglende rød tråd fra det ene modul til det andet.

– Studieintensitet og fremmøde er et andet område, og vi har et mere positivt billede af studieintensiteten på UC SYD end det billede, der tegnes i evalueringen. Vi ved fra Uddannelseszoom og Læringsbarometret, at langt hovedparten af vores studerende er studieaktive på fuld tid, siger Morten Kallestrup.

– På UC SYD er vi enige i, at pædagoguddannelsen skal styrkes i indhold, opbygning og økonomisk investering. Det er afgørende, hvis fremtidens pædagoger skal være dygtigere – og det vil UC SYD gerne bidrage til i samarbejde med resten af sektoren, understreger han.

Casper Nygaard Petersen, pædagogstuderende og studenterrådsformand på UC SYD, kan genkende mange af de ting, evalueringen peger på. Han efterlyser også flere undervisnings- og -øvelsestimer med mulighed for at dykke ned i den teori, de studerende gennemgår.

– Det kunne ske i selve undervisningen med fx praksisøvelser. Derudover er det vigtigt med kvalitetssikrede praktikinstitutioner og en mere ligevægtig tilstedeværelse af de tre specialiseringer – dagtilbud-, skole- og fritid- og social- og specialpædagogik – i både undervisning og teori. Og gerne fra undervisere, som enten er uddannede pædagoger eller har relevant praksiserfaring, siger han.

Tæt samarbejde med Esbjerg Kommune
UC SYD har indgået et tæt samarbejde med bl.a. Esbjerg Kommune om at forbedre de studerendes praktik. Sammen med kommunen har UC SYD i flere år arbejdet systematisk for, at kommunens praktiksteder alle skal have uddannelsesplaner for, hvordan praktikken for den enkelte studerende skal forløbe. Alle kommunens praktiksteder har i dag en uddannelsesplan af god kvalitet, og det er et resultat, der skiller sig ud fra gennemsnittet af kommuner.

Samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og UC SYD om pædagoguddannelsen har bredt sig over flere områder.

– Vores partnerskab med UC SYD om at styrke praktikken på pædagoguddannelsen har bl.a. udmøntet sig i en praktikkonference på UC SYD med oplæg og gode drøftelser om praktikken som uddannelsesrum og professionelt læringsmiljø. Vi har brug for fagligt stærke pædagoger, og det er vigtigt at kvalificere uddannelsen fra flere sider, så vi er meget positive overfor samarbejdet med UC SYD, siger områdechef Mette Lindkær fra Børn og Kultur i Esbjerg Kommune.

Mere information
Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole, 72 66 20 31, mkal@ucsyd.dk.