Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Partnerskab hjælper unge til uddannelse og job

Publiceret:

Partnerskab hjælper unge til uddannelse og job

Lærere og ledere skal løfte ansvaret for, at den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer godt fra start i indsatsen for at få unge i uddannelse eller beskæftigelse. Det kræver stærke kompetencer, og derfor har Undervisningsministeriet indgået et partnerskab med Danske Professionshøjskoler om kompetenceudvikling.

”Partnerskabet er en anerkendelse af, at professionshøjskolerne er de rette aktører til at bistå FGUerne i udviklingen af en stærk og forgrenet professionel kapacitet. Vi er tilstede lokalt og kan tilpasse os de enkelte FGU-institutioners forhold. Det er vigtigt, når vi skal give vores bidrag til udviklingen af kompetencer og fælles fodslag i op til 27 institutioner i hele landet. Samtidig har vi et robust og varieret videngrundlag for at løfte opgaven. Professionshøjskolerne rummer de nødvendige fagligheder og vidensmiljøer indenfor didaktik, erhvervs- og specialpædagogik, vejledning, socialt udsatte, faglig ledelse og meget meget mere og vi kender både sektoren og målgrupperne”, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler og rektor på Københavns Professionshøjskole, som er tovholder for professionshøjskolernes fælles udvikling af efteruddannelsen.

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og kompetencemål og har fokus på de unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

”Vi glæder os til det store arbejde, der ligger foran os. Med de rette kompetencer kan FGUerne bringe mange unge tættere på uddannelse eller arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi får en tæt dialog med hver enkelt FGU-institution om, hvordan vi bedst muligt rammer deres lokale behov”, siger Birthe Friis Mortensen, som er rektor på UC Syd, og som sidder i ministeriets partnerskabsgruppe om kompetenceudvikling på FGUerne.

Rektor Birthe Friis Mortensen

FGU-institutionerne kan forvente, at der i foråret 2019 kommer to opstartskurser til dem – et til lærere og et til ledelsen. Det er skræddersyede kurser designet til at give alle ansatte en god start. De får redskaber til ledelsesopgaven i opstartsfasen og til planlægning af undervisningen allerede fra dag 1.

Derudover kommer der i september mere information om kompetenceudviklingskurser for lærere og ledere, som er klar fra 2020. Der er igen tale om målrettede og skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, der klæder lærere og ledere på til at samarbejde om at indfri de ambitioner, der ligger for FGU.

”Vi inviterer alle FGU-institutionerne til at gå i dialog med deres lokale professionshøjskole om, hvordan deres kompetenceudviklingsforløb bør se ud, og hvilke lokale behov der er. Vi vil naturligvis tilrettelægge et kompetenceløft i tæt og grundig dialog med institutionerne, så de kommer bedst muligt fra start”, siger Birthe Friis Mortensen.

FAKTA:
Læs mere om den forberedende grunduddannelse på Undervisningsministeriets hjemmeside: https://uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud/forberedende-grunduddannelse

Se oversigt over og placering af de enkelte institutioner:

https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/fgu/180810-undervisningsministerens-beslutning-om-antal-og-placering-af-fgu.pdf?la=da

Kilder:

  • Rektor Birthe Friis Mortensen, bfmo@ucsyd.dk eller tlf. 7266 2024