Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Praksisnær forskning udvikler samfundet

Antallet af forskningsprojekter og produktion af viden er steget de sidste fem år. Det virker, og det udvikler vores professioner. Det viser en ny evaluering af professionshøjskolernes forskning fra 2013-2018, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udgivet i dag. 

Publiceret:

Siden 2013 har UC SYD sammen med landets øvrige professionshøjskoler modtaget et årligt offentlig tilskud til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter. Uddannelses- og Forskningsministeriet har nu evalueret forskningsindsatsen, og resultatet er positivt. 

Studerende får gavn af ny forskningsviden i undervisningen

Antallet af forskningsprojekter er næsten fordoblet, størstedelen af forskningen gennemføres i samarbejde med kommuner, skoler, børnehaver eller sygehuse, en stor andel af forskningen gennemføres i samarbejde med universiteterne, og vigtigst af alt, så kommer den nye viden professionshøjskolernes studerende på f.eks. læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og sygeplejeuddannelsen til gavn.

-    Evalueringen viser, at vores dygtige forskere og undervisere arbejder målrettet på at udvikle professionshøjskolernes forskning i, hvordan hverdagen i Danmarks børnehaver, skoler og sygehuse ser ud, og hvordan den kan blive bedre, fortæller forskningschef ved UC SYD, Lene Mosegaard Søbjerg.

Ny viden skal ud i verden

Evalueringen viser bl.a. en stigning i af antallet af publikationer som eksempelvis artikler og lærebøger. 

-    Den nye viden, vi bidrager med, skal ud i verden, og derfor er det godt at se, at antallet af publikationer er steget markant de seneste år. Publikationer er den måde, vi kan vise omverden, hvad vi laver, og andre kan få gavn af den viden, vi frembringer, fortæller forskningschef ved UC SYD, Lene Mosegaard Søbjerg.

Mere forskning og mere praksis

Et godt eksempel på et praksisnært forskningsprojekt er Universitetsskolen, hvor UC SYD arbejder med forskning i skole og undervisning. I Universitetsskolen skaber forskere, læreruddannere, lærere og studerende viden gennem praktisk eksperimenterende undersøgelsesfællesskaber til gavn for både skolen, læreruddannelsen og den didaktiske forskning. 

Universitetsskolen er et langvarigt samarbejde med bl.a. Lyreskovskolen i Aabenraa Kommune, Bohr-skolen i Esbjerg Kommune og Vonsild skole i Kolding Kommune.

Her møder lærerstuderende på 3. og 4. studieår folkeskolelærerne, der har erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere målrettet undervisning, læreruddannere, der har skarp viden om samspillet mellem teori og praksis i folkeskolens undervisning, og forskerne, der har omfattende empirisk og fagdidaktisk viden.

I Universitetsskoleprojektet har jeg lært at tænke i andre baner og er blevet bevidst om problemstillinger, jeg ikke lagde mærke til før. Jeg er blevet inspireret til at undre mig, reflektere over og diskutere didaktik og udvikling med kollegaer i forhold til min undervisning.

Maria Moesgaard

Dansklærer på Lyreskovskolen og med i dansklærer-fællesskabet i Universitetsskolen.

Ph.d. projekter undersøger praksis

I Universitetsskoleprojektet indgår blandt andet to ph.d.-projekter. Det ene projekt undersøger, hvordan man kan styrke folkeskoleelevers kompetencer ved at anvende modeller som brobygger mellem matematik og naturfaglige fag som for eksempel geografi og biologi.

Det andet projekt undersøger, hvordan skoleelevers mundtlighed kan forbedres ved, at elever bliver bedre til at lytte og analysere deres egne samtaler om digitale tekster. Projektet forsøger blandt andet at udvikle elevernes evner til kritisk læsning, hvilket set i lyset af problematikker som bl.a. fake news er meget aktuelt.

Kilder: