Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Prorektor Alexander von Oettingen i kommission om fremtidens læreruddannelse

Publiceret:

Regeringen har udpeget prorektor Alexander von Oettingen som medlem af ny kommission, der skal se på, hvad læreruddannelsen skal kunne nu og i fremtiden.

Der er grund til at se på læreruddannelsen. Det mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der har nedsat kommissionen til at undersøge, hvordan læreruddannelsen kan blive bedre.

Ministeren støtter sig til en evaluering, som blev færdiggjort i januar. Evalueringen viste, at læreruddannelsen er på rette vej og på en række områder forbedret efter reformen i 2013, men at ambitionsniveauet kan løftes.

Ekspertgruppen bag vurderede bl.a., at for mange studerende slipper gennem læreruddannelsen med en for ringe studieindsats, at forskningen ikke i tilstrækkelig grad bliver inddraget i uddannelsen og at brobygningen mellem praktikken og undervisningen på professionshøjskolen skal forbedres.

Hvordan kan læreruddannelsen blive så attraktiv, at den kan tiltrække og fastholde de fagligt dygtigste studerende? Hvordan kan det faglige niveau styrkes, og hvordan kan der skabes et mere ambitiøst studiemiljø? Det er nogle af de mange spørgsmål, den nye kommission for fremtidens læreruddannelse skal se på.

Prorektor på UC SYD Alexander von Oettingen er glad for, at regeringen ikke trumfer hurtige løsninger igennem oven på evalueringen fra januar:

– Vi ser tit, at der politisk hurtigt drages konklusioner på baggrund af evalueringer, og går det for hurtigt, mister vi nuancer og muligheder. Derfor er jeg glad for, at vi i kommissionen får tid og mulighed for at være grundige. Omvendt er ingen interesseret i at sætte arbejdet med læreruddannelsen i stå, så samtidig skal vi arbejde videre med de initiativer, som er sat i søen i professionshøjskolernes handleplan til en bedre læreruddannelse, siger han.

– UC SYD er stolte af, at Alexander von Oettingen med sit store og dybe kendskab til skolen og læreruddannelsen har fået sæde i kommissionen, der skal se på udviklingen af læreruddannelsen i fremtiden. Det er en stor anerkendelse, siger rektor på UC SYD Birthe Friis Mortensen. Hun fortsætter:

– Vi arbejder ufortrødent videre på teoretisk og praktisk at udvikle lærerstuderendes kompetencer – i læreruddannelsen generelt og i universitetsskoleprojektet specifikt, og glæder os til at høre udmeldinger fra kommissionsarbejdet, når de foreligger. 

Kommissionen om fremtidens læreruddannelse kommer til at bestå af følgende seks medlemmer:

  • Professor Simon Calmer Andersen, Aarhus Universitet (formand)
  • Prorektor Alexander von Ottingen, UC SYD
  • Dekan, professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger
  • Professor Jakob Roland Munch, Københavns Universitet
  • Skoleleder Rani Hørlyck, Søndervangskolen
  • Lærer Inaluk Hede Pedersen, Bagsværd Skole

Flere oplysninger

Prorektor Alexander von Oettingen, 72 66 52 09 eller avoe@ucsyd.dk   

Foto af Alexander von Oettingen findes her: https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/Alexander%20von%20Oettingen%201.jpg