Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sønderjyske børnehavebørn får tidlig kulturstart

500 sønderjyske børnehavebørn vil møde kunst og kultur i højere grad og mere kvalificeret i et nyt projekt finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Publiceret:

Livsglæde og samvær, der udfordrer børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed. Og som danner fundament for livslang læring. Det er udgangspunktet for projektet Impuls og fordybelse – børns kulturelle indtryk og udtryk i dagtilbud. Et nyt sønderjysk kunst- og kulturprojekt, der nytænker hvor og hvordan børn møder kunst og kultur i børnehaver.

Kvalificering af aktiviteter og kompetencer

Projektet er et samarbejde mellem sønderjyske kulturinstitutioner, kulturprofessionelle, professionelle kunstnere og kommuner med UC SYD som tovholder. I alt deltager 17 sønderjyske børnehaver direkte i projektet med 500 børnehavebørn og 40 pædagoger.

- det er et stærkt sønderjysk samarbejde, der vil give sønderjyske børnehavebørn flere og bedre kulturelle oplevelser, fortæller Jens Juulsgaard Larsen, Efter- og videreuddannelseschef i UC SYD, - i projektet kobler vi teori og metoder med børnehavernes praksis, og de erfaringer og den viden vi får undervejs, bruger vi til at udvikle strategier til at kvalificere aktiviteter i kunst- og kulturformidlingen i de sønderjyske børnehaver og til kompetenceudvikling af pædagogerne.

Derfor vil det være langt flere end de 500 børnehavebørn, der deltager i projektet, der på sigt vil få gavn af indsatsen.

Kompetente og selvstændige kulturaktører

Projektet tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, og målet er at gøre børnehavebørnene til kompetente og selvstændige kulturaktører. Nøgleordene er ligeværdighed, inklusion og ansvarlighed.
 
 - vi vil gerne være med til at løfte børnehavebørnenes nysgerrighed for kulturelle indtryk og udtryk, og være med til skabe nytænkende og kreative veje og modeller for deres møde med kunst, kulturarv og kulturhistorie, fortæller Merete Essenbæk, enhedsleder, Uddannelse og Læring, Museum Sønderjylland.

Højne kvalitet, kreativitet og nytænkning

Projektet er et kvalificeringsforløb, der gør børnehaveaktiviteterne til såkaldte prøvehandlinger for at skabe viden om teorier og metoder i kunst og kulturformidling. Erfaringerne fra prøvehandlinger bringer projektets aktører med på netværksmøder til fælles refleksion for at højne både kvalitet, kreativitet og nytænkning. Herudfra udvikler aktørerne praksis og strategier for kunst- og kultur i dagtilbud som grundlag for projektets videre forankring.

- i projektforløbet har vi fokus på at udvikle og afprøve praksisnære strategier for børns møde med kunst og kultur i de enkelte børnehaver i forlængelse af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, fortæller Majbritt Andreasen, leder af Vidensby Sønderborg, Sønderborg Kommune, - vi vil gerne være med til at nytænke handlinger og aktiviteter, så flere børnehavebørn bliver skabere af kulturprodukter som billedkunst, musik, film eller teater og at flere børn bliver brugere af bedre kunst- og kulturoplevelser.

Projektet er finansieret ved en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen fra en pulje til fremme af tidlig kultur-start. Projektet gik i gang 1. maj med planlægning og skydes rigtig i gang i september med en fælles opstartsdag inden prøvehandlingerne, som hver af de 17 børnehaver får to af, sættes i værk.

Erfaringer og viden fra projektet videreformidles i netværk, en afsluttende rapport og på en afsluttende konference og forankres i strategier for kunst- og kultur i dagtilbud på institutions- og kommuneniveau.

Fakta om Impuls og fordybelse – børns kulturelle indtryk og udtryk i dagtilbud

Målgruppe
Børn og pædagoger i sønderjyske dagtilbud samt aktører fra kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og kommuner

I alt er 17 dagtilbud med i alt 500 børn og 40 pædagoger direkte involveret i projektet sammen med partnerskabet. På sigt er der langt flere, der får gavn af de eksemplariske forløb og erfaringer fra projektet

Partnerskaber
Partnerskabet består af:
•    Sønderborg Kommune / Videnby Sønderborg og otte dagtilbud
•    Tønder Kommune / Tønder Kulturskole og fire dagtilbud
•    Fem dagtilbud i Haderslev og Aabenraa kommuner
•    Museum Sønderjylland
•    Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
•    UC SYD

Projektet bygger på og understøtter den styrkede pædagogiske læreplan og kommunernes og institutionernes implementering heraf.
 

Kilder:

 • UC SYD Jens Juulsgaard Larsen, Efter- og videreuddannelseschef
  7266 5212 | jjla@ucsyd.dk CFU
  Birgitte Boelt, Kulturkonsulent og projektleder på projektet
  7266 5930 | bboe@ucsyd.dk