Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Tønder Kommune og UC SYD underskriver partnerskabsaftale

Publiceret:

Tirsdag 21. december blev en ny partnerskabsaftale mellem Tønder Kommune og UC SYD underskrevet af borgmester Henrik Frandsen og UC SYDs bestyrelsesformand Stephanie Lose.

Den strategiske partnerskabsaftale mellem Tønder Kommune og UC SYD udspringer af et fælles ønske om at fortsætte det gode samarbejde og sammen styrke de lokale tilbud inden for velfærdsuddannelserne.

 – Jeg er rigtig glad for, at vi i dag kan underskrive en ny partnerskabsaftale med UC SYD. Tønder Kommune har et mål om at få flere uddannelser til kommunen – det er nødvendigt for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst blandt vores unge borgere. Derfor betyder det enormt meget at have en samarbejdspartner som UC SYD, fortæller Tønders borgmester, Henrik Frandsen.

For UC SYD er partnerskabsaftalen med Tønder Kommune et naturligt skridt i retning mod at realisere målene i uddannelsesinstitutionens Strategi 2025, hvor regional ansvarlighed, forpligtende samarbejder, høj professionel kvalitet og øget optag af studerende, der har UC SYD som førsteprioritet, er blandt fokusområderne.

– Et af indsatsområderne i UC SYDs nye ”Strategi 2025 – med hoved, hånd og hjerte” er regional ansvarlighed. Vi forpligter os til at bidrage til regionens udvikling og vil sikre, at der også i fremtiden er de uddannelsespladser og velfærdsprofessionelle, vores region har brug for. Vi vil også arbejde med nye udbud uden for vores campusbyer som her i samarbejde med Tønder Kommune for at tilgodese nye målgrupper af studerende. Det er til gavn for både UC SYD, Tønder Kommune og dens borgere og erhvervsliv, fortæller Stephanie Lose, der er bestyrelsesformand hos UC SYD.

Øvrige mål for partnerskabsaftalen er:

At identificere og understøtte fælles strategiske mål hos parterne inden for det uddannelsesmæssige område.

At styrke uddannelsernes forankring i praksis og herigennem løfte kvaliteten i såvel professionerne som velfærdsuddannelserne.

At afsøge muligheder for nye udbudsformer, der tager afsæt i det lokale arbejdsmarkeds behov og efterspørgsel, eventuelt i et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

At skabe målrettede og designede efter- og videreuddannelsesforløb, der matcher Tønder Kommunes behov og den aktuelle beskæftigelsessituation.

At fremme nye innovative og viden- og forskningsbaserede løsninger inden for centrale samfundsudfordringer herunder bæredygtighed og innovative klimaløsninger.

At danne ramme for gennemførelse af fælles projekter eller indsatser, som vil være til gensidig gavn for UC SYD og Tønder Kommune.

For yderligere information:

Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune: 21 24 40 89
Stephanie Lose, bestyrelsesformand, UC SYD: 25 33 09 82