Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD får et europæisk stempel som særlig innovativ uddannelsesinstitution

Publiceret:

UC SYD er som en ud af kun to danske uddannelsesinstitutioner blandt universiteter, erhvervsakademier og andre professionshøjskoler udvalgt til at indgå i et europæisk netværk af innovative videregående uddannelsesinstitutioner.

Europa-Kommissionen står bag en ny strategi for hele den europæiske uddannelses- og forskningssektor. Kommissionen vil samtidig etablere et europæisk netværk af videregående uddannelsesinstitutioner, som skal bistå i realiseringen af den nye strategi. Netværket vil have en rådgivende funktion over for Kommissionen.

Universiteter og højere uddannelsesinstitutioner har en fundamental position i krydsfeltet mellem undervisning, forskning og innovation, og Kommissionens nye strategi lægger op til, at sektoren skal spille en mere aktiv rolle i Europa. Videregående uddannelsesinstitutioner skal i endnu højere grad bidrage til at løse udfordringer i forhold til fremtidens arbejdsmarked, den grønne omstilling, biodiversitet, integration, bekæmpelse af epidemier m.m.

Nye måder at drive uddannelse på
Af Danske Professionshøjskolers indstilling til Kommissionen fremgår det, at det er UC SYDs erfaring med udvikling af innovative undervisningsformater, der ligger til grund for anbefalingen – fx de 100 pct. eller delvist digitale uddannelser ved UC SYD, den internationale læreruddannelse og Universitetsskolen. Universitetsskolen er en særlig måde at integrere læreruddannelse og forskning på i UC SYD i et tæt samarbejde med hverdagspraksis i folkeskolen.

Morten Kallestrup
Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole, vil repræsentere UC SYD i det nye europæiske netværk af videregående uddannelsesinstitutioner.

– De videregående uddannelsesinstitutioner er en forudsætning for kvalificeret arbejdskraft og en grundsten for vores levevis og velfærdssamfund i Danmark og Europa – og i et bredere perspektiv kan de udvalgte europæiske uddannelsesinstitutioner i det nye netværk bidrage til at inspirere Europa-Kommissionen til fremtidens innovative løsninger på uddannelsesområdet, siger Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole på UC SYD.

– Det kan fx dreje sig om den grønne omstilling, inklusion, nye uddannelsesformater og akademisk frihed. Vi er glade for og også stolte over, at Europa-Kommissionen har udpeget os sammen med DTU som danske deltagere i netværket, og vi glæder os til at mødes med netværkets andre uddannelsesinstitutioner og rådgive Kommissionen om innovative løsninger.

Flere informationer
Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole, 72 66 20 31, mkal@ucsyd.dk.