Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD fastholder højt ansøgningstal

Søgningen til UC SYDs uddannelser er fortsat stor. 

Publiceret:

Da ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb søndag den 5. juli kl. 12.00, havde UC SYD modtaget 2.184 ansøgninger fra unge, der har valgt UC SYD som deres førsteprioritet. Det er et fald på 3,9 procent i forhold til ansøgertallet i 2019, hvor 2.273 valgte UC SYD som deres førsteprioritet.

Dermed fastholder UC SYD et højt ansøgertal til vores uddannelser.

Rektor Birthe Friis Mortensen
Rektor Birthe Friis Mortensen er tilfreds med årets ansøgertal, og glæder sig over en stigning i søgningen til flere uddannelser.

Selvom der grundet covid-19 var en forventning om et højere ansøgertal, glæder det stadig rektor, Birthe Friis Mortensen, at interessen for UC SYDs uddannelser forsat er stor. 

- Overordnet er vi tilfredse med ansøgertallet, der kun falder ganske lidt fra sidste år. Vi kunne godt have ønsket os, at flere unge havde benyttet sig af muligheden for at søge netop i år, hvor der er stillet ekstra studiepladser til rådighed som følge af coronakrisens samfundsmæssige konsekvenser. Men på flere af uddannelserne stiger søgningen, og vi er især glade for den stigende interesse for bioanalytiker, laborant og læreruddannelsen, siger Rektor Birthe Friis Mortensen.

- Erfaringen fra tidligere år viser, at der for mange uddannelsers vedkommende kommer et efteroptag hen mod september/oktober. Så i en periode med faldende ungdomsårgange er det tilfredsstillende, udtaler rektoren.

Flere vil være bioanalytiker
En af de uddannelser, der har oplevet den største procentvise stigning, er bioanalytikeruddannelsen, der er har fået 30 procent flere ansøgninger i år end sidste år. Under coronakrisen er der mange, der har fået øjnene op for bioanalytikerne, som har haft en vigtig rolle i Danmarks test-strategi. Den store opmærksomhed på bioanalytikernes arbejde kan være en del af forklaringen på uddannelsens stigende popularitet.

Som følge af covid-19, har uddannelsen også fået tildelt ekstra studiepladser, og det er derfor ekstra glædeligt, at interessen for uddannelsen har været så stor i år.

Laborant er årets højdespringer
Også laborantuddannelsen har oplevet en stor fremgang i ansøgerantallet, med en stigning på over 60 procent i forhold til 2019.

Lille fremgang på læreruddannelsen
Hele 331 har valgt læreruddannelsen som deres førsteprioritet, hvilket er en stigning på fem procent i forhold til sidste år. Det er glædeligt, at der stadig er stor interesse for læreruddannelsen, der har en vigtig rolle i samfundet.

Uddannelser med online-undervisning hitter
En af de store overraskelser er interessen for vores netuddannelser, der alle har oplevet en fremgang. På UC SYD tilbyder vi netuddannelser på lærer-, pædagog- og sygeplejestudierne.

Fremgangen skyldes formentlig, at coronakrisen har åbnet øjnene for den digitale undervisning.

- Vi ser også en spændende tendens i stigning på de netbaserede uddannelser. En tendens der er landsdækkende, men hvor UC SYD samtidig har en mangeårig stærk erfaring at trække på, idet vi var den første professionshøjskole, der udbød netbaserede professionsuddannelser, siger Birthe Friis Mortensen.

De mest populære uddannelser
De fire mest søgte uddannelser hos UC SYD i år:

1: Pædagoguddannelsen: 629 førsteprioritetsansøgere.

2: Læreruddannelsen: 331 førsteprioritetsansøgere.

3: Sygeplejeuddannelsen: 286 førsteprioritetsansøgere.

4: Socialrådgiveruddannelsen: 244 førsteprioritetsansøgere.

Skema over ansøgertal for de enkelte uddannelser på hver enkel campus

Ledige pladser
28. juli får ansøgere gennem kvote 1 og 2 at vide, om de er optaget på en videregående uddannelse. I samme ombæring offentliggør vi på ucsyd.dk, hvilke uddannelser der har ledige pladser med start i september 2020 og februar 2021.

Om UC SYD
UC SYD er det sydlige Jyllands største uddannelsesinstitution med 6.400 studerende, der uddanner sig til professionsbachelorer. De bliver for eksempel lærere, pædagoger, sygeplejersker eller grafiske designere. Mange af dem vender tilbage til UC SYD for at videreuddanne sig senere i livet. Der er cirka 5.000 studerende på videreuddannelsen. Samtidig forsker UC SYD i professionernes felter og driver udviklingsprojekter i blandt andet børnehaver, skoler og på sygehuse. Sammenhængen mellem uddannelse, forskning og udvikling er vigtigt for UC SYD.  

Der er 700 ansatte på fire campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa. Læs mere på ucsyd.dk. 

Pressekontakt

  • Rektor Birthe Friis Mortensen, tlf. 72266 2024 eller bfmo@ucsyd.dk
  • Institut for læreruddannelse, institutchef Dorthe Kingo Thruelsen, tlf. 3091 4753 eller dkth@ucsyd.dk
  • Institut for sundhedsuddannelse, institutchef Heidi Have, tlf. 7266 8441 eller hhav@ucsyd.dk
  • Institut for samfundsfag og kommunikation, institutchef Anette Nicolaisen, tlf. 7266 2923 eller anic@ucsyd.dk
  • Institut for pædagogik, institutchef Jesper Wiese, tlf. eller 7266 2523 eller jwie@ucsyd.dk