Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD havde i 2020 det højeste optag i fem år

UC SYD havde i 2020 det højeste optag i fem år

Flere uddannelser på UC SYD har fået flere studerende i efteroptaget end tidligere, og det bringer det samlede optag i top målt over de seneste fem år.

Publiceret:

Det endelige optag er steget fra 1700 i 2019 til 2.113 i 2020. Det er en fremgang på 413 studerende, og det svarer til en stigning på 20 pct.

I 2018 var det endelige optag 1.862, et tal, der ligger tæt på tallene for det endelige optag de foregående år og altså stadig markant lavere end optaget i 2020.

Hvert år er der ledige pladser, bl.a. fordi studerende siger nej tak til den studieplads, de har fået. Det giver mulighed for, at andre kan blive optaget efter svarfristen den 28. juli.

UC SYD har i 2020 optaget 396 studerende i efteroptaget. Det svarer til en stigning på 11 pct. fra sommerens optagelse pr. 28. juli til den endelige optagelse pr. 1. oktober.

Til sammenligning optog UC SYD kun 41 studerende i efteroptaget i 2019, og det svarede til et fald på 8 pct. fra sommerens optagelse til den endelige optagelse pr. 1. oktober.

I forbindelse med sommerens optag havde Studievalg Danmark ekstra mandskab på arbejde på grund af situationen med covid-19, og alle afviste ansøgere fik en SMS med besked om, at Studievalg Danmark stod klar til at hjælpe dem med råd og vejledning.

UC SYD steget mest
Det kan være en af årsagerne til, at der generelt kom flere ind på velfærdsuddannelserne på professionshøjskolerne, men det er også værd at lægge mærke til, at UC SYD er den videregående uddannelsesinstitution, der er steget mest i efteroptaget fra juli til oktober, ikke alene i 2020, men målt over de seneste fem år – hvis man ser bort fra et enkelt efteroptag på Erhvervsakademi Kolding i 2016. Det kan man se i notat fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om efteroptagelsen i 2020.

Det glæder rektor Birthe Friis Mortensen.

– Der er fordele og særlige udfordringer forbundet med at drive professionshøjskole i provinsen, og til de sidste hører de faldende ungdomsårgange og søgningen mod de større byer. Der er brug for velfærdsdimittender uden for de større byer, og derfor er jeg også glad for, at vi med vores optag fortsat kan bidrage til balancen i Danmark ved at levere kvalificeret arbejdskraft til vores aftagere i Sydjylland.

Det er specielt læreruddannelsen med i alt 125, pædagoguddannelsen med i alt 91 og socialrådgiveruddannelsen med i alt 53, der i år har fået flere studerende i efteroptaget.

Flere informationer
Birthe Friis Mortensen, rektor, 72 66 20 24.