Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD modtager 2,9 mio. kr. til at styrke sygeplejerskeuddannelsen.

Publiceret:

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil skabe bedre overgang mellem studie- og praktikperioder på sygeplejerskeuddannelsen. I alt 44,2 millioner kroner fordeles mellem professionshøjskolerne på baggrund af studenterårsværk på uddannelsen i 2018.

En studerende på sygeplejerskeuddannelsen bruger 40 pct. af sin samlede uddannelsestid i praktik. Praktikken er fordelt over fire perioder, to af dem er af et semesters varighed. Skiftet fra studie til praktik kan være en barsk overgang. Kortlægninger viser, at det er her, der er størst risiko for, at de studerende falder fra.

Regeringen vil ansætte 1000 flere sygeplejersker, og også UC SYD har øget optaget af studerende i både Esbjerg og Aabenraa. Og den enkelte sygeplejerske skal have mindre travlt og bedre tid til omsorg, skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Derfor vil ministeriet understøtte de studerendes praksiskompetencer og skabe bedre overgange mellem studie- og praktikperioder på sygeplejerskeuddannelsen med særtilskuddet på godt 44 mio. kroner. Det kan for eksempel være til opbygning af simulationsfaciliteter, der kan gøre de studerende bedre rustet til praktikken.

Det falder i god jord på UC SYD.

– Vi er rigtig glade for bevillingen. Vi er også glade for, at man anerkender, at det kan være en vanskelig situation for studerende at gå fra klasselokale og teori til virkeligheden på en klinisk afdeling. Vi vil med vores kliniske samarbejdspartnere undersøge, hvordan vi kan bruge bevillingen bedst til at skabe bedre sammenhænge, siger institutchef Heidi Have, Institut for sundhedsuddannelse på UC SYD.

Ud over samarbejdspartnerne Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland, psykiatrien og kommunerne, vil de studerende på sygeplejerskestudiet på UC SYD også blive inddraget.

– Flere giver udtryk for, at de gerne vil have mere simulationsundervisning. Når man træner med dukker, træner man kliniske færdigheder i et trygt miljø. Der er ikke patienter, der kræver handling og påføres smerte, hvis man stikker forkert. Det har en god læringsmæssig værdi for de studerende. Og tilsvarende har det værdi for patientsikkerheden, at det er en trænet studerende, der første gang står i en behandlingssituation med en patient, understreger Heidi Have.

Initiativet sker på baggrund af en rapport fra 2018 fra Rambøll om rekrutteringsudfordringerne blandt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Den pegede på overgangen fra studie- til praktikperiode som den største risikoperiode for frafald.

Mere information

Heidi Have, institutchef, Institut for sundhedsuddannelse, 57 26 62 842, hhav@ucsyd.dk