Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD og Sønderborg Kommune vil arbejde tættere sammen om uddannelse, rekruttering og grøn omstilling

Publiceret:

Sønderborg Kommune og UC SYD har fælles mål og mange samarbejdsflader og ønsker samarbejdet styrket for endnu bedre at løfte fælles mål på uddannelsesområdet og i arbejdet med den grønne omstilling.

Derfor har Sønderborg Kommune og Sydjyllands største uddannelsesinstitution indgået en strategisk partnerskabsaftale frem til 2026 for at stimulere vækst og udvikling hos både UC SYD, Sønderborg Kommune dens borgere og virksomheder.

Parterne ønsker at løfte uddannelsesniveauet i Sønderborg Kommune gennem både videregående uddannelse og efter- og videreuddannelse og har særlig fokus på, at:

  • Styrke den fælles indsats for at tiltrække og fastholde studerende
  • Sikre kvalificerede velfærdsuddannede til den stigende efterspørgsel
  • Skabe bedre overgange mellem studie- og arbejdsliv
  • Skabe relevante offentlige studiejobs til studerende på professionsuddannelserne.

Samtidig er det ambitionen at samarbejde om at fremme den grønne omstilling og indtænke bæredygtighed, innovative klimaløsninger og grønt liv i uddannelse og studiemiljøet.

Parterne er allerede trukket i arbejdstøjet. Der er nedsat to arbejdsgrupper, der med afsæt i socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen bl.a. skal afdække modeller for at tiltrække flere potentielle studerende fra Sønderborg Kommune med fokus på særlige målgrupper, fx gruppen af + 24-årige.  

UC SYDs bestyrelsesformand Diana Mose Olsen er glad for samarbejdet med Sønderborg Kommune og ser flere muligheder i partnerskabsaftalen:

– Med den får vi gode muligheder for at skabe værdi for både Sønderborg Kommunes borgere, virksomheder og for UC SYDs uddannelser og studerende. På UC SYD er vi allerede godt i gang på nogle af områderne, og vi ser frem til arbejdsgruppernes inputs og idéer til indsatser og konkrete handlinger.

Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg Kommune, deler glæden over partnerskabsaftalen:

– Uddannelser, der understøtter vores lokale styrkepositioner, spiller en afgørende rolle for Sønderborg Kommunes fremtidige udvikling. Vi er utroligt stærke på ingeniør- og tekniske uddannelser, og vi ønsker løbende at styrke samspillet omkring uddannelserne til lærere, socialrådgivere, sygeplejerskere, bioanalytikere og lignende. Aftalen med UC SYD kan være med til at tiltrække flere uddannelser og studerende til Sønderborg og Sønderjylland og dermed bidrage til, at de lokale virksomheder og kommunen også i fremtiden har den rette og kvalificerede arbejdskraft.

Fakta om UC SYD:

Professionshøjskolen UC SYD er Syd- og Sønderjyllands største uddannelsesinstitution med 6.600 studerende på grunduddannelserne og 5.500 på efter- og videreuddannelserne. Der er campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa. Campus Esbjerg er størst med 3030 studerende på 11 uddannelser:  lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, sundhedsadministrativ koordinator, jordemoder, ergoterapeut, fysioterapeut, bioanalytiker, laborant og administrationsbachelor.

Fakta om Sønderborg Kommune:

I Sønderborg Kommune er der fokus på at få flere i uddannelse samtidig med at nye uddannelser skal ses i sammenhæng med de lokale styrkepositioner og muligheder for at skabe økonomiske og faglige bæredygtige løsninger samlet set. Der skal være en større mangfoldighed i uddannelsesmulighederne, som går på tværs af fagområder og niveauer.

Sønderborg Kommune huser allerede videregående uddannelser fra Syddansk Universitet og Erhvervsakademi Sydvest på campus i Alsion.

Se aftalen her.

Kontakt

Diana Mose Olsen, bestyrelsesformand, UC SYD, diol@esbjerg.dk, 29 43 29 26
Erik Lauritzen, borgmester Sønderborg Kommune, borgmester@sonderborg.dk, 27 90 02 06
Anette Nicolaisen, direktør for Samfund og sundhed, anic@ucsyd.dk, 72 66 29 23
Anette Andersen Krogh, stabschef i Omsorg og udvikling, akro@sonderborg.dk, 27 90 01 43.