Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD tilfredse med antallet af ansøgere

Søgningen til UC SYD er fortsat stor

Publiceret:

Pressemeddelelse, UC SYD den 15. marts 2018

UC SYD tilfredse med antallet af ansøgere

Ansøgningsfristen for ansøgninger til de videregående uddannelser via kvote 2 udløb torsdag den 15. marts klokken 12.00.

Med forbehold for mindre justeringer de kommende dage, viser tallene for professionshøjskolen UC SYD en nedgang på cirka én procent, når det gælder 1. prioriteter, altså blandt dem, der har UC SYD som førstevalg.

-Det er vi tilfredse med. Det ville naturligvis være dejligt, hvis tallet var stigende, men i en tid med faldende ungdomsårgange og konjekturer, der øger mulighederne for et ufaglært job, kan vi kun være tilfredse med et resultat, som stort set er identisk med sidste års ansøgertal i kvote 2. Jeg lægger samtidig mærke til, at ansøgertallet for kvote 2 på landsplan er faldet med tre procent, hvilket også kunne tyde på en generel tendens, siger UC SYD’ rektor Birthe Friis Mortensen.

Læreruddannelsen er stadig et søgt studie
Igennem de senere år har der været stor interesse på læreruddannelsens udvikling i søgningen til studiet. Endnu har den igangværende debat og kritik af lærergerningen ikke haft en stor negativ afsmitning på søgningen til UC SYD’s læreruddannelse, selv om en aktuel nedgang på 15 procent kan lyde af meget. 

-Tallet gør mig ikke bekymret som sådan, fordi vi ud over kvote 1 ansøgningerne senere på året, også har et vinteroptag, som ikke er medregnet. Men det kan betyde, at vi så at sige spiser af vores egen potentielle ansøgerpulje, ved at have tre ansøgningsrunder i stedet for to, og det holder vi nøje øje med over året, siger Birthe Friis Mortensen.

De to nye
I Haderslev udbyder UC SYD for første gang uddannelsen som administrationsbachelor og professionsbachelor i skat. Med henholdsvis 3 og 4 første prioriteter, er det der, hvor der skal gøres en indsats.

-Det er tal, der er for små, det vil jeg slet ikke lægge skjul på, jeg mener. Men det er lidt for tidligt at drage en konklusion på tallene. Måske handler det om noget så simpelt, at studievejlederne endnu ikke har fået ind under huden, at vi udbyder de to uddannelser i Haderslev. Det kunne være en forklaring, for når vi ser på ansøgertallet til administrationsbacheloruddannelsen i Esbjerg, som blev etableret for flere år siden, er ansøgertallet stort set identisk med sidste års tal, siger Birthe Friis Mortensen.

Sundhedsuddannelserne
UC SYD udbyder syv sundhedsuddannelser. Her viser dette års kvote 2 ansøgninger en lille stigning på knap 5 procent i antallet af 1. prioriteter, så her er UC SYD’s rektor helt rolig.

-Det er nogen, der går lidt tilbage, og nogle der går lidt frem. Det ser vi nærmere på i den kommende tid, men der er ikke noget alarmerende i de tal.

Pædagog
Danmarks og UC SYD’s største uddannelse målt på antal studerende er pædagoguddannelsen. Her viser antallet af ansøgninger i kvote 2 i år en lille stigning i forhold til 2017. Der er en fremgang på knap 5 procent, som også er tilfredsstillende for UC SYD’s ledelse.

FAKTA
Med 6000 studerende, ligeså mange på videreuddannelse og 700 ansatte er UC SYD Sydjyllands største videns- og uddannelsesinstitution.

UC SYD fordeler sig med campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa.

UC SYD’s forskning og udviklingsprojekter er professionsrettede og anvendelige i praksis og på uddannelsesinstitutionens uddannelser og videreuddannelser.

I 2013 kom der ændrede optagelsesvilkår til læreruddannelsen. For at søge ind på læreruddannelsen skal du have en gymnasial uddannelse eller lignede. Er dit gennemsnit under syv, bliver du inviteret til en optagelsessamtale.

Kvote 1 er for ansøgere, der har en gymnasial eksamen og opfylder eventuelle specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Ansøgerne bliver optaget efter deres gennemsnit fra den gymnasiale eksamen.

Kvote 2 er for de ansøgere, som af forskellige grunde ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. Det er det enkelte uddannelsessted, som foretager en konkret individuel vurdering af hver enkel ansøger.

 

Kilder: