Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Uddannelses- og forskningsministeren besøgte UC SYD

Uddannelses- og forskningsministeren besøgte UC SYD

Publiceret:

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) besøgte i selskab med partifælle og politisk ordfører Jesper Petersen UC SYD i Haderslev mandag 7. december til et møde om, hvordan det er at drive professionshøjskole og læreruddannelse i Sydjylland.

Deltagerne fra UC SYD med rektor Birthe Friis Mortensen i spidsen talte bl.a. med ministeren og ordføreren om, hvordan læreruddannelsen på UC SYD arbejder med at bringe uddannelse og praksis tættere sammen, og hvordan det konkretiseres i universitetsskolen, hvor lærere, læreruddannere, forskere og lærerstuderende arbejder tæt sammen om at udvikle både uddannelse og folkeskole.

– Og så havde mødet også et historisk perspektiv. Læreruddannelsen i Haderslev fyldte 100 år i 2020, men fejringen er blevet udskudt på grund af corona, og derfor handlede besøget også om udviklingen af læreruddannelsen i Haderslev i 100 år, siger Birthe Friis Mortensen.

Mange trivselsfremmende initiativer på UC SYD

Og når talen falder på corona på en uddannelsesinstitution, hvor undervisningen i år i perioder har været online, så falder den også på studentertrivsel, hvor UC SYD har gode erfaringer med flere forskellige initiativer på tværs af uddannelserne.

I Haderslev har UC SYD indgået en aftale med kommunen om Studiebyen Haderslev, som vil gøre byen til en endnu mere attraktiv studieby, og helt aktuelt ser campus i Haderslev frem til online julebanko med masser af præmier sponsoreret af lokale virksomheder.

Og på tværs af alle campusser udfører UC SYD trivselsundersøgelsen StudPuls, og her indgår resultaterne i planlægningen af mange trivselsfremmende initiativer og aktiviteter.

Ministeren var meget tilfreds med besøget:

– Det har været et rigtig godt besøg på UC SYD. Situationen med corona er en stor belastning for vores studerende og går desværre ud over trivslen på og uden for studiet. Derfor var det spændende at høre om de forskellige initiativer, UC SYD har sat gang i. Det er vigtigt, at vi i den her situation lærer af hinanden og de gode erfaringer.

Fordele og ulemper ved at drive professionshøjskole i provinsen

Også nogle af de særlige fordele og udfordringer, der er forbundet med at drive professionshøjskole i provinsen, blev vendt på mødet, fortæller Birthe Friis Mortensen:

– Vi har f.eks. et tæt samarbejde med både de offentlige og private aftagere af vores dimittender og med vores lokalpolitikere, mens faldende ungdomsårgange og søgningen mod de større byer hører til udfordringerne de kommende år.

– Det er tydeligt for mig at, UC SYD gør et stort arbejde for at tilbyde attraktive og relevante uddannelser med tæt forankring i erhvervslivet og lokalsamfundets behov. Det er afgørende for regeringen, at vi har gode uddannelser i hele landet. Det er godt for de unge, og det er godt for hele samfundet. Det skal vi bygge videre på, understregede uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Politisk ordfører Jesper Petersen er enig:

– UC SYD er enormt vigtig for Haderslev og for hele Syd- og Sønderjylland. Jeg har løbende fokus på at gavne UC SYD og uddannelsesmulighederne i landsdelen. Det er afgørende for Socialdemokratiet og regeringen at sikre gode tilbud i hele landet.

– Jeg har løbende en god dialog med ledelsen på UC SYD. Jeg synes også, at ministeren skulle høre de gode lokale input og se og opleve det særlige sted, UC SYDs Campus i Haderslev er og er glad for, at hun har takket ja til at komme, siger han.

Flere informationer

Birthe Friis Mortensen, rektor, 72 66 20 24.