Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Uddannelses- og forskningsministeren på UC SYD i Haderslev

Publiceret:

Mandag 6. december besøgte uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen UC SYD i Haderslev for bl.a. at tale om læreruddannelsen og for at mødes med studerende og undervisere på uddannelsen.

Regeringen bad i efteråret 2020 en udviklingsgruppe komme med forslag til, hvordan fremtidens lærere skal uddannes. Nu ligger anbefalingerne til en nytænkt læreruddannelse klar, og dialogen mellem minister og de studerende drejede sig bl.a. om de nye forslag.

Udviklingsgruppen har bl.a. peget på, at, at læreruddannelsen skal være mere intensiv med flere timer og flere krævende og professionsrettede prøver.

Herudover skal de studerende blive mere klar til at træde ud i lærerjobbet, som byder på svære opgaver som fx inklusion, samarbejde med forældre og tværprofessionelt samarbejde. Det foreslås løftet gennem en styrket praktik og bedre sammenhæng mellem skoler og praktiksteder.

Skoleudvikling i et nyt format

Det er elementer, som UC SYD har arbejdet med siden 2017 i universitetsskoler sammen med kommuner i Syd- og Sønderjylland, og det blev ministeren præsenteret for af institutchef for læreruddannelsen Dorthe Kingo Thruelsen.

Universitetsskolen bygger på fællesskaber, hvor lærere, uddannelsesforskere, lærerstuderende og læreruddannere undersøger og eksperimenterer i et ligeværdigt samarbejde. I 2019 indledte Aabenraa Kommune, UC SYD og A.P. Møller Fonden en fælles indsats med afsæt i universitetsskoleformatet, hvor alle 22 skoler i Aabenraa Kommune over en fireårig periode deltager.

– I 2020 gik læreruddannelsen på UC SYD i gang med at transformere universitetsskolemodellen til en uddannelsesmodel, hvor studerende, lærere, læreruddannere og forskere indgår i et samarbejde i en uddannelsesskolemodel, forklarer direktør for Pædagogik og skole Morten Kallestrup.

– Intentionen med uddannelsesskolen er at udvikle en praksis på tværs af de tre aktørgrupper, hvor lærere, læreruddannere og studerende samarbejder om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning, siger han.

– Og det ligger tæt op ad udviklingsgruppens forslag om øget praksisnærhed i læreruddannelsen og om en højere grad af tydelighed om ansvar og forventninger i forbindelse med planlægning og afvikling af praktik, hvor uddannelsesskole bruges som nyt navn for praktikskolerne.

Flere informationer

Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole, 72 66 20 31, mkal@ucsyd.dk.