Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger UC SYD-docent til nyt partnerskab, der skal styrke pædagogikken for de mindste

Publiceret:

Docent på UC SYD Line Togsverd er af uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen udpeget til bestyrelsen for et nyt partnerskab, der med 200 mio. kroner de næste fire år skal styrke den pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn (0-6).

Initiativet ligger i forlængelse af regeringens prioritering om at styrke kvaliteten i dagtilbud.

Det nye partnerskab skal samle og koordinere den pædagogiske forskning, så den bliver til bedre gavn for landets dagtilbud. Og dermed for medarbejderne og kvaliteten for børnene i hverdagen, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Med 200 mio. kroner over de næste fire år vil partnerskabet etablere en bedre kobling mellem teori og praksis ved at inddrage pædagogisk personale og ledere i dagtilbud i forskningen. Målet er at styrke grundfagligheden i pædagoguddannelsen og give ny viden til dagtilbuddene.

– Bestyrelsesposten er en anerkendelse af UC SYDs forskningsfaglige tyngde kombineret med et klart blik for praksisfeltet, siger Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik & skole på UC SYD.

Han fortsætter:

– Line Togsverd har et stort kendskab til både udfordringer og muligheder i forbindelse med at omsætte pædagogisk forskning i uddannelse og praksis. Hun har erfaringer som forsker, forskningsleder og deltager i den offentlige debat om barndomspædagogik og pædagoguddannelsen.

– Og det i kombination med både et indgående kendskab til den barndomspædagogiske tradition og til den nationale og internationale forskning på området, giver hende de bedste forudsætninger for at indgå i bestyrelsesarbejdet.

Docent Line Togsverd siger:

– Det er en post, jeg tager imod med stor glæde. Dagtilbud og småbørnspædagogik er et område med stor betydning for vores børneliv, for vores velfærdssamfund og de liv, vi kan få sammen i fremtiden.

– Der er forsket mere og mere i feltet de seneste år, men vi har mangler en stor, koordineret indsats med en god økonomi til gavn for de mindste og for uddannelsen af pædagoger. Derfor er det positivt, at folketingets partier står bag et partnerskab, der skal samle den pædagogiske forskning. Det får betydning for hele sektoren og i særdeleshed for pædagoguddannelsen, der de kommende år vil bringe endnu mere ny viden i spil, forklarer hun.

Line Togsverd er ph.d., docent i barndomspædagogik og leder af forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme på UC SYD. Hun er som forsker tilknyttet pædagoguddannelsen.

Se pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Flere informationer
Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik & skole, 72 66 20 31
Line Togsverd, docent, 72 66 30 28.