Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Uddannes til komplekse opgaver

Publiceret:

I et par efterårsuger arbejder en stor del af UC SYDs studerende på at styrke deres tværprofessionelle kompetencer. Målet er, at de studerende får forståelse for, og kan arbejde sammen med andre professioner, når de forlader deres uddannelse med eksamensbeviset i hånden.

Vores verden bliver til stadighed mere og mere kompleks. Vi lever længere, bliver længere i eget hjem, får måske nogle skavanker, som skal afhjælpes med hjælpemidler eller rådgivning, får hidtil ukendte diagnoser og bliver mødt med stigende krav om udnyttelse af en resterende arbejdsevne. Alt sammen noget som kræver fagprofessionelle, som i er stand til at se længere end egen profession og samtidig være i stand til at arbejde sammen med mennesker fra andre faggrupper. Derfor er de studerendes tværprofessionelle kompetencer et fokuspunkt for UC SYD.

Studerende forklarer om deres løsning

- De studerende skal rustes til at agere i et samfund, hvor der på den ene side er øgede krav om specialisering og arbejdsdeling indenfor og imellem professionerne, og på den anden side klare forventninger fra borgerne om medinddragelse og om at professionerne indbyrdes samarbejder om at finde helhedsorienterede løsninger – også med inddragelse af andre sektorer, forklarer Marie Weber, der er lektor på UC SYDs pædagoguddannelse i Aabenraa.

For at UC SYDs dimittender har de rette kompetencer på dette felt arbejdes der flere gange i løbet af studietiden tværprofessionelt. Og alle fire UC SYD campusser har netop været i gang med et tværprofessionelt forløb.   

Tpe studerende i haderslevhallen

Campus Kolding og Campus Haderslev arbejder sammen om det tværprofessionelle forløb. Det betyder de pædagogstuderende i Kolding og de studerende på fysioterapeutuddannelsen, administrationsbacheloruddannelsen, professionsbacheloruddannelsen i skat, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed og læreruddannelsen alle med hjemsted i Haderslev skiftevis er i Kolding og Haderslev, for at grupperne kan være sammen om arbejdet med nyskabende produkter og nye løsninger på typiske opgaver.

Selv om opgaverne på de fire campusser er forskellige, er målet det samme for de studerende. Og de er helt med på, hvorfor de skal prøve at arbejde sammen med studerende fra andre uddannelser.

tpe studerende fremlægger i esbjerg

– Det er vigtigt, for ude i den virkelige verden er vi meget afhængige af hinanden, og forløbet her viser os, at vi kan arbejde sammen for at løse vores opgaver. Forløbet har gjort mig mere åben og nysgerrig efter, hvad de andre professioner kan, siger Nicole Masznicz, der er socialrådgiverstuderende.

Og hendes oplevelse deles af pædagogstuderende Xenia Krog.

– Man har en tendens til at spørge: Hvad er problemstillingen set fra min professions synsvinkel? Ser man et øjeblik ud over sin egen faglighed, når man er sammen med de andre professioner, og ser på borgeren og hans eller hendes behov, så kan man sagtens finde et udgangspunkt for samarbejde, og det er vigtigt.

tpe studerende i multisalen i aabenraa

Kilder:

  • Yderligere oplysninger ved Peter Rahbek Elbrød, prel@ucsyd.dk eller tlf. 7266 2057 eller Morten Andersen, mand@ucsyd.dk eller tlf. 7266 2048.