Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Fra tømrer til pædagog: Et tilfældigt vikariat vækkede Nikolajs passion for at arbejde med børn

34-årige Nikolaj Winkel er egentlig uddannet tømrer. Så tog livet en drejning. Nu læser han på pædagoguddannelsen på UC SYD i Aabenraa, hvor han får de rette kompetencer til at arbejde med børn i folkeskolen.

Publiceret:

Da jeg begyndte at arbejde med børn, fik jeg nogle nye indsigter. Om medmenneskelighed. Om at tid ikke er penge. Og at der ikke er et produkt, som skal stå hurtigt færdigt. At arbejde med mennesker er en helt anden måde at anskue dét at yde et stykke arbejde på. Det er ret fedt. Og det tiltalte mig rigtig meget.

Nikolaj

Pædagogstuderende

Ordene er 34-årige Nikolaj Winkels.

Og det er dé ord, som med tiden fører ham til pædagoguddannelsen på UC SYD i Aabenraa.

Et tilfældigt vikariat blev skelsættende

Men historien starter egentlig et helt andet sted. For først bliver Nikolaj uddannet tømrer. 

Midt i finanskrisen skal han som nyuddannet ud på et jobmarked, der er nærmest ikkeeksisterende. Hvis der er ekstraordinært travlt, er han heldig at blive hevet ind i varmen. Men når der ikke er så meget at lave, er han til gengæld også den første, som bliver smidt ud i kulden igen. 

Og så står Nikolaj uden et arbejde. Men kun i ganske kort tid.

På et jobsøgningskursus fik jeg tilbudt et vikariat i en børnehave. Og mit instinktive svar var: ”En børnehave, du må da være sindssyg”. Men alternativet var at sidde og skrive ansøgninger, så jeg valgte at takke ja.

Nikolaj

Pædagogstuderende

Nikolaj gør sig ikke de store overvejelser om at skulle arbejde med børn. For han har ikke nogen erfaringer at trække på. Men fodbold, dét kan de vel finde ud af at spille, tænker han. 

Og dét kan børnene heldigvis. De bliver også hurtigt glade for Nikolaj og hans evne til at bygge huler ud af store legoklodser. Hans legende tilgang til jobbet gør, at han kommer tættere på børnene. Også tættere, end han egentlig havde regnet med at komme.

Gennem legen fik jeg en større og større indsigt, forståelse og nysgerrighed for børn. Jeg fik øjnene op for, at hvis et barn står udenfor fællesskabet, og jeg som voksen går ind i en leg sammen med dem, så bliver det pludselig rigtig spændende at lege med dét barn. For så kan jeg være en understøttende faktor for barnet.

Nikolaj

Pædagogstuderende

-På grund af vikariatet i børnehaven syntes jeg, at det var vildt spændende at arbejde med børn. Og jeg fandt ud af, at jeg faktisk hellere ville det end at være håndværker, tilføjer Nikolaj.

Nikolajs vej til pædagoguddannelsen

  • HHX : Efter folkeskolen startede Nikolaj på en højere handelseksamen (HHX), men droppede ud efter et år og gennemførte i stedet tømreruddannelsen.
  • Pædagogpakken : Nikolaj tog fire HF-enkeltfag. som er særligt målrettet pædagoguddannelsen. På VUC SYD kaldes det pædagogpakken - forløbet varer ét år og er godkendt til SU.
  • Kvote 2 : Med pædagogpakken fik Nikolaj adgang til at søge optagelse på pædagoguddannelsen via kvote 2.

Udvikler kompetencer på UC SYD

Efter flere års erfaring som pædagogmedhjælper vælger Nikolaj for alvor at dykke ned i faget. Han kan mærke, at han mangler de pædagogfaglige argumenter, når han skal snakke professionelt med kolleger og forældre. Derfor søger han ind på pædagoguddannelsen på UC SYD i Aabenraa og kommer ind.

-Som pædagogmedhjælper har jeg erfaret, hvor vigtigt det er kunne argumentere professionelt over for kolleger og forældre. Alt inden for pædagogverdenen tager afsæt i forskning og teorier, og derfor skal der være belæg for dét, du siger. Det giver også forældrene en ro og en tryghed – og det smitter af på børnene.

Pædagoguddannelsen har givet mig det ekstra nødvendige lag. Blandt andet fordi undervisningen på UC SYD er meget præget af dialog og kombineret med gruppearbejde. Ud fra de spændende diskussioner vi har, lærer vi virkelig at argumentere for vores viden.

Nikolaj

Pædagogstuderende

Den dialogbaserede undervisningsform fungerer specielt godt på grund af underviserne, mener Nikolaj. For de skaber tid og rum til spørgsmål – og de er åbne for forskellige fortolkninger af teorien.

-Jeg er begejstret for mine undervisere, blandt andet fordi de arbejder ud fra devisen, at der ikke findes dumme spørgsmål – kun dumme svar. Og jeg er typen, der stiller mange spørgsmål. Det er også sket flere gange, at jeg er gået ind i personalestuen og har afbrudt dem i deres frokost. Og selvom de står med mad i munden, er de klar til at svare på spørgsmål, siger han med et grin og tilføjer så:

Generelt bliver jeg mødt som et voksent menneske af mine undervisere. Min undren og skepsis bliver anerkendt og accepteret. Det er fedt, at underviserne understreger, at der ikke findes ét entydigt svar på dét at være pædagog. Der findes mange bud på samme problemstilling, alt afhængigt af hvilket barn eller menneske du har med at gøre. Og det er dét, som er kringlet, vildt frustrerende, men samtidig også hamrende fedt.

Nikolaj

Pædagogstuderende

Pædagogen, der vil gøre en forskel i folkeskolen

Selvom Nikolajs vej til pædagoguddannelsen måske kan lyde kringlet for andre, ser han det selv som en fordel at have taget en særligt stor rygsæk med på skolebænken. Og dét er han ikke alene om at synes.

-For det første føler jeg, at min alder og modenhed har været et plus i forhold til min dedikation til studiet. Og på grund af min tid som pædagogmedhjælper har jeg været sikker på mit valg af uddannelse. Min praksiserfaring har også gjort, at jeg fra dag ét har kunnet knytte konkrete eksempler på den teori, jeg har læst. Det har hjulpet med forståelsen, forklarer Nikolaj og fortsætter:

Og så har jeg også oplevet, at min håndværksmæssige baggrund er et plus i jobsøgningen. En institution var særligt interesseret i mig, fordi jeg er mand, er uddannet tømrer og også kan spille musik. Det var spændende for dem, at jeg kom med nogle kvalifikationer, de ikke selv havde.

Nikolaj

Pædagogstuderende

Nikolajs tømrerbaggrund har også fået ham til at overveje at bringe de håndværksmæssige evner mere direkte i spil. Blandt andet som pædagog på et beskyttet værksted. Men undervejs har han tabt sit hjerte til folkeskolen – og dén forskel, han som pædagog kan gøre dér.

-Jeg synes, der er rigtig meget potentiale i det tværfaglige samarbejde mellem lærer og pædagog. En pædagog kan understøtte en differentieret undervisning, hvor det er muligt at se på, hvordan den enkelte elev trives bedst. Jeg kan for eksempel tage eleven med ud af klasselokalet og et sted hen, hvor der er mere ro. Og jeg kan bidrage med anderledes metoder til at repetere pensum.

Som pædagog i folkeskolen kan jeg også hjælpe med at betragte barnet fra flere vinkler. For nogle gange har jeg til forældresamtaler oplevet bekymrede lærere give udtryk for, at barnet ikke leger med andre og ser ud til at mistrives i skolen. Men hvor jeg til gengæld har oplevet barnet lege med mange og se ud til at stortrives i SFO’en. Og det er vigtigt, at begge dimensioner kommer med, så vi ved, hvilke ting der skal skrues på.

Nikolaj

Pædagogstuderende

Når Nikolaj er færdig med pædagoguddannelsen, er et job i folkeskolen derfor målet. Men uanset hvor han ender, handler det først og fremmest om øvelse.

-Jeg glæder mig til at komme ud som pædagog, men jeg er klar over, at det er med fokus på at øve mit håndværk. Lidt ligesom med kørekort – jeg kender reglerne, men jeg skal først øve mig i at køre bil, før jeg bliver rigtig god. Det er et stort ansvar, jeg har som pædagog, og jeg vil gerne være det ansvar bevidst.

Læs mere om pædagoguddannelsen

Drømmer du om at skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge og voksne? Så er pædagoguddannelsen måske det rette for dig.