Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

”Ja tak” til administrationsbachelorer i sundhedsvæsenet

Administrationsbachelorer bliver uddannet til meget mere end job i kommunerne. Sundhedssektoren kan også bruge deres evner til at lave skarpe sagsfremstillinger, dagsordener og referater – og dét har sekretariat på Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg også fået øjnene op for.

Publiceret:

En administrationsbachelor er én, som arbejder i en kommune.

Dét er den klassiske fordom om professionsbacheloren i offentlig administration.

Men det er langt fra kun i kommunerne, at administrationsbachelorernes kompetencer kan bruges. Dét kan de også i sundhedsvæsenet – og helt konkret på Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg. 

Sekretariatets opgave er at betjene ledelsen, og vi har rigtig mange administrative opgaver som for eksempel at lave sagsfremstillinger, dagsordener og referater, og hér har administrationsbachelorerne de rette kompetencer.

Else Marie Borup

Sekretariatsleder, Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg

Skarp på sagsfremstillinger

Derfor valgte Else Marie Borup at sige ja tak til Malene og Maria fra UC SYDs administrationsbacheloruddannelse, som begge startede i praktik 1. februar. Og hun har langt fra fortrudt, at de er blevet en del af afdelingen, som består af lægesekretærer, akademikere og sygeplejersker med specialfunktioner. For administrationsbachelorerne har netop kunnet gribe nogle opgaver, som kun er blevet mere komplekse med tiden:

I dag er der en højere forventning til, at der også er en sagsfremstilling, som underbygger dét punkt, lederne gerne vil have på en dagsorden. Det kræver, at man er i stand til at lave undersøgelser og finde frem til, hvilke lovbekendtgørelser som ligger til grund for det, eller andet baggrundsmateriale. Dét kan administrationsbachelorerne.

Else Marie Borup

Sekretariatsleder, Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg

-Generelt afhænger vores informationsflow af, at vi får de rigtige informationer med ud til en ledergruppe eller andre modtagere. Derfor er det vigtigt at kunne pille essensen ud af det, man hører en leder sige, når man skal udfærdige en dagsorden. Og vigtigt at skrive skarpe referater, hvor alle nødvendige oplysninger er med. Dét guider vi selvfølgelig vores praktikantenter i, men det er tydeligt, at administrationsbachelorerne også lærer det på deres uddannelse, tilføjer hun.

I sekretariatet på Psykiatrisk Afdeling er der mange driftsopgaver, men ud af den drift springer også udviklingsopgaver. Og også hér har administrationsbachelorerne noget at byde ind med. 

Lige nu hjælper de for eksempel med at undersøge og optimere sekretariatets daglige tavlemøder, og så er de også med til at lave materiale om den nye uddannelse, der erstatter lægesekretæruddannelsen.

-Malene og Maria har været med til at lave materiale om den nye sundhedsadministrative koordinatoruddannelse til mine kolleger i sygehuset. Hér har de hjulpet med at pille det væsentlige ud af alt det materiale, der er kommet – for eksempel bekendtgørelsen – og så har de omskrevet det. Det har de været rigtig gode til, så derfor har vi haft stor gavn af dem, siger Else Marie Borup. 

Else Marie Borup på sit kontor på Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg.
Else Marie Borup er uddannet lægesekretær og har siden taget diplom- og akademiuddannelser i ledelse, som hun har 25 års erfaring indenfor. Udover det er hun meget optaget af uddannelse og udvikling og er derfor også involveret i den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, som erstatter lægesekretæruddannelsen.

Plads til både sundhedsadministrativ koordinator og administrationsbachelor i sundhedsvæsenet

Selvom Malene og Maria har vist, at de er skarpe til sagsfremstillinger, dagsordener og referater, er det første gang, at Psykiatrisk Afdeling har valgt at sige ja tak til at få administrationsbachelorstuderende i praktik. 

Else Marie Borup har først skullet lære uddannelsen at kende, og så har lægesekretærerne også varetaget nogle af opgaverne indtil nu.

Jeg har fulgt lidt med i administrationsbacheloruddannelsen og været nysgerrig på, hvordan uddannelsen kunne bruges ind i en organisation som vores.

Else Marie Borup

Sekretariatsleder, Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg

-Nogle af vores lægesekretærer har siddet med den type opgaver, som administrationsbachelorerne sidder med nu, i mange år, og der kan vi i stedet godt bruge lægesekretærerne til dét, de har deres spidskompetencer til – journalbehandling og den kliniske del af det administrative, fortsætter hun.  

På samme måde er også lægesekretærernes opgaver blevet mere komplekse, og derfor er der blevet oprettet en ny uddannelse med titlen ”sundhedsadministrativ koordinator”, som uddanner de studerende til også at kunne løse administrative opgaver.

Alligevel tror Else Marie Borup, at der er plads til både den sundhedsadministrative koordinator og til administrationsbacheloren i sundhedsvæsenet.

-Det er klart, at der vil komme et større overlap mellem den sundhedsadministrative koordinator og administrationsbacheloren sammenlignet med lægesekretæren og administrationsbacheloren. Men der vil stadig være en forskel, hvor den sundhedsadministrative koordinator vil vide meget om sundhedssektoren og sundhedslæren. Og hvor administrationsbacheloren kommer med en mere undersøgende tilgang, hvor de også kan byde ind med viden om økonomi, HR, jura og kommunikation, forklarer hun.

Praktik giver indsigt i sundhedsvæsenet

Selvom administrationsbacheloren ikke kommer med en masse forhåndsviden om sundhedsvæsenet og sundhedslæren, mener Else Marie Borup, at praktikken klæder dem godt på til at kunne begå sig i sundhedssektoren. 

Ingen tvivl om, at de fremmede termer fra sundhedssektoren er en udfordring for administrationsbachelorerne. Men en praktikperiode er jo også til for at tilegne sig ny viden, og efter fire måneder hos os begynder de jo at lære sproget og termerne bedre at kende. Og så er det jo en stor fordel, at de kommer med dén undersøgende tilgang, som de gør.

Else Marie Borup

Sekretariatsleder, Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg

Og Else Marie Borup oplever netop to praktikanter, som er nysgerrige på at vide mere. På grund af uddannelsens alsidighed er de ikke bange for at kaste sig over mange forskelligartede opgaver. Derfor kan hun også godt se idéen i at fortsætte med at have administrationsbachelorer i praktik på Psykiatrisk Afdeling.

-Vores administrationsbachelorer vil gerne prøve nogle af deres mange forskellige kompetencer af, så de tilbyder sig virkelig med at løse opgaver. Også selvom det måske ikke lige var opgaver, vi havde tænkt, de kunne løse. Og det er da dejligt med sådan en tilgang – og vigtigt i en organisation, hvor vi er optagede af at løfte i flok, fortæller Else Marie Borup og tilføjer:

Så hvis muligheden byder sig for, at vi igen kan få praktikanter ind, kan jeg sagtens se idéen i at få endnu en administrationsbachelor i sekretariatet.

Else Marie Borup

Sekretariatsleder, Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg

Administrationsbachelor

På administrationsbacheloruddannelsen på UC SYD giver vi dig kompetencerne til at arbejde med hele paletten af administration. Du lærer at koordinere, kommunikere og samarbejde, sætte projekter i søen og styre dem sikkert i havn.