Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

VÆR MED vandt vinderpris

Projektet VÆR MED løb med vinderprisen, da UC SYD fredag den 2. november kårede den bedste tværprofessionelle projektidé på Campus Esbjerg.

Publiceret:

Projektidéen VÆR MED løb med vinderprisen, da UC SYD fredag den 2. november kårede den bedste tværprofessionelle projektide på Campus Esbjerg.

Kåringen skete som afslutning på en projektuge, hvor studerende på tværs af 9 uddannelser har samarbejdet om at løse konkrete problemstillinger. Bag projektet står 8 studerende, som sammen kommer med et bud på, hvordan vi som samfund kan forbedre overgangen fra livet i fængslet til livet udenfor fængslet for tidligere indsatte.

Fire ud af 10 fængselsindsatte har siddet bag tremmer før, og det er et kæmpe samfundsproblem.

Citat fra projektgruppens præsentation af VÆR MED

Sådan indledte gruppen bag VÆR MED deres præsentation, da de fremlagde foran 300 medstuderende og et dommerpanel bestående af fem dommere.

Mange borgere går tabt i systemet, fordi der ikke er et overlap mellem livet i fængslet og livet udenfor. De kommer ud og har hverken bolig, uddannelse eller job, og måske har de endda gæld. Så hvordan kan vi bygge bro og hjælpe de indsatte til at komme tilbage til samfundet på en god måde? Det er det, vi sætter fokus på med VÆR MED.

Rikke Rasmussen, pædagogstuderende på UC SYD i Esbjerg

Vinderholdet bag projektidéen VÆR MED

Vinderholdet bestående af 8 studerende fra UC SYD i Esbjerg. Fra venstre: Rikke Rasmussen, pædagogstuderende. Julie Bækgaard, ergoterapeutstuderende. Maria Loof Nielsen, socialrådgiverstuderende. Mads Jansen, lærerstuderende. Martin Rusbjerg, socialrådgiverstuderende. Sofie Jørgensen, jordemoderstuderende. Line Huus Larsen, sygeplejerskestuderende. Mangler på billedet: Anders Bjerregaard, lærerstuderende.

Kontaktperson  skal bygge bro
Gruppens idé er at tilbyde indsatte, der snart skal udsendes, et længerevarende forløb, som begynder allerede i fængslet og først slutter tidligst efter 6 måneder udenfor fængslet.

Der er størst risiko for at ende i kriminalitet igen i de første seks måneder efter udsendelse. Derfor er det vigtigt, at vi støtter borgeren i hele den periode. Det er helt centralt, at man som tidligere indsat har en person, som følger og hjælper en i overgangen fra fængselslivet til livet udenfor. En person, der kan hjælpe både med at lave en handleplan, mens man er i fængslet, og med at få omsat den, når man bliver udsendt.

Mads Jansen, lærerstuderende på UC SYD i Esbjerg.

Gruppens pointe er, at man må hjælpe der, hvor borgeren er allermest sårbar.

Vinderholdet bag projektidéen VÆR MED

Fra venstre: Mads Jansen, lærerstuderende. Martin Rusbjerg, socialrådgiverstuderende. Sofie Jørgensen, jordemoderstuderende. Line Huus Larsen, sygeplejerskestuderende.

VÆR MED skal give den enkelte borger et trygt forløb, hvor man kigger på de mange forskellige behov, den tidligere indsatte kan have. Det kan være viden om sundhed, kost og motion, hjælp til at blive en del af sociale fællesskaber, og så selvfølgelig hjælp til bolig, uddannelse og job.

Maria Loof Nielsen, socialrådgiverstuderende på UC SYD i Esbjerg

Flere fagligheder giver bedre løsninger
Og det er netop her, at gruppens forskellige fagligheder kommer i fokus.

Det har været enormt lærerigt at samarbejde på tværs og trække på hinandens fagligheder. Det er vigtigt, at vi lærer hinandens fagligheder at kende, så vi kan trække på hinanden også når vi kommer ud i arbejdslivet - netop til borgerens bedste. Det synes jeg, vi lykkes med i det her projekt.

Julie Bækgaard, ergoterapeutstuderende på UC SYD i Esbjerg

Vinderholdet bag projektidéen VÆR MED

Fra venstre: Rikke Rasmussen, pædagogstuderende. Julie Bækgaard, ergoterapeutstuderende og Maria Loof Nielsen, socialrådgiverstuderende.

Gruppens idé er også nået Socialstyrelsen, som har inviteret til et møde senere på måneden, hvor de sammen skal drøfte perspektiverne i VÆR MED.

vinderoverrækkelse

Gruppen ved prisoverrækkelsen den 2. november. Vinderne modtog et gavekort til spisestedet Butcher i Esbjerg.

Om prisoverrækkelsen
6 projekter var blevet udvalgt til at dyste om prisen som bedste tværprofessionelle projektidé. Fælles for projekterne var, at de alle berørte temaerne: Ghetto, inklusion og sundhed.

Dommerpanelet bestod af

 • Anette Nicolaisen, Institutchef for Institut for samfundsfag og kommunikation UC SYD
 • Jannie Vesti Mai, leder af Game Street mekka, Esbjerg
 • Christian Quwang: Docent på forskningssporet Inklusion og eksklusion på UC SYD
 • Claus Julius Blomgreen, Backboneleder i Medvind i Østerbyen
 • Herdis Povlsgaard, leder af Projekt og Udvikling, Esbjerg Kommune

Vil du vide mere om UC SYD's uddannelser?

Lær os at kende og bliv klogere på vores uddannelser.