Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

SUNDiværk

Innovation og iværksætteri for studerende

SUNDiværk er et projekt, som skal øge interessen blandt studerende på UC SYD for iværksætteri. Helt konkret vil projektet forbedre iværksætterkompetencerne hos hundrede studerende og være anstødet til, at 24 studerende etablerer en iværksættervirksomhed.

Økonomisk støttes projektet af erhvervsstyrelsen med midler fra Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Syddanmark.

Formålet med SUNDiværk er at styrke undervisning i iværksætteri for studerende ved professionshøjskolernes sundhedsuddannelser. I projektet udvikles og implementeres undervisningsforløb i iværksætteri i form af et nyt valgfag i iværksætteri i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner med forskellige kompetencer og med erhvervsfremmemiljøer.

Er du studerende?

Så få informationer om SUNDiværk via projektets egen hjemmeside.

Du kan også læse mere på SUNDiværks Facebookside.

Projektet vil skabe følgende effekter i projektperioden

  • Forbedre iværksætterkompetencerne hos 100 studerende 
  • Give formelle kompetencer til 90 studerende    
  • Skabe 24 iværksættervirksomheder
Studerende og underviser på SUNDiværk

På lang sigt vil projektet for de studerende skabe en meromsætning i deres iværksættervirksomheder på 6 mio. kr. om året, øge andelen af selvstændige til 10 %, og øge andelen, der anser ansættelse i private virksomheder som en mulighed til 20 %.

For at nå de ambitiøse mål udvikles og testes undervisningsforløb. Desuden får de studerende i forløbet styrket deres forretningsforståelse og bliver introduceret til markedsføringsstrategier, økonomi, omsætnings- og likviditetsbudgetter mv. 

Samarbejde

UC SYD er et omdrejningspunkt for videregående uddannelse af sundhedsmedarbejdere i Region Syddanmark, og institutionen har omfattende forsknings- og udviklingsaktiviteter, som sikrer høj uddannelsesfaglighed. Desuden sikrer erhvervsfremmemiljøerne i Haderslev Erhvervsråd og Esbjerg Erhvervsudvikling en udveksling med erhvervslivet. 

Resultaterne forankres i projektets partnere og deltagere. Valgfagsforløbet forankres hos professionshøjskolerne, der efter endt forløb kan foretage tilretninger med mulighed for fortsat at lade faget blive udbudt.

Partnere i projektet

Bag SUNDiværk står UC SYD som projektleder og Udviklingscenter Syd og Haderslev Erhvervsråd som partnere.

Haderslev Erhvervsråd (HER)/startHER

Haderslev Erhvervsråd (HER) arbejder for at fremme erhvervslivet i Haderslev Kommune. Derfor er startHER, Haderslev Erhvervsråds program for innovation og iværksætteri, gået med som partner i SUNDiværk. startHER’s rolle er i høj grad at identificere og formidle aftaler med virksomheder, der deltager som gæsteundervisere og som ”løver” i Løvens hule. 

Desuden vil startHER sikre netværksdannelse og support for de nye iværksættere. Det bliver i høj grad ansatte i startHER, der som mentorer vil rådgive og følge de studerende, der vælger at starte egen virksomhed. 

Udviklingscenter Syd

Udviklingscenter Syd står for undervisning i grundlæggende forretningsforståelse for de studerende på SUNDiværk. 

Udviklingscenter Syd skræddersyr udviklingsforløb for enkeltpersoner, virksomheder og organisationer med en bred vifte af kurser og udviklingsaktiviteter inden for ledelse, teamudvikling, salg og markedsføring, it, sprog, økonomi og regnskab. Herudover gennemfører Udviklingscenter Syd forløb, der skaber innovation, motivation, trivsel og kreative processer.

UC SYD

UC SYD forsker løbende i de praksisfelter, vi uddanner til. På den måde bliver vi ikke alene klogere på praksis, vi får også gode idéer til løbende at forbedre de uddannelser, som udgør UC’ets primære opgave. Med forsknings- og udviklingsopgaverne udbygger vi den tætte forbindelse med de praksisområder, som vore uddannelser retter sig imod.

Derudaf er projektet SUNDiværk sprunget – af et ønske og behov for at flere professionsbachelorer øjner muligheden for og får mod på at bruge deres uddannelse på andre og nye måder.

SUNDiværk logoer