Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Den udvidede ansøgning til lyddesigner

Skal du søge ind på uddannelsen i medie- og sonokommunikation? Så bliv klogere på, hvad din ansøgning skal indeholde.

Hvad skal din ansøgning indeholde?

Vi har her samlet en masse informationer til dig, der er nysgerrig på, hvad du bliver bedt om at indsende i din udvidede ansøgning, når du søger ind på medie- og sonokommunikation på UC SYD. Når du har søgt om optagelse på optagelse.dk, vil du modtage en mail med specifikke instruktioner til at sende en udvidet ansøgning. Sørg for at følge disse instruktioner nøje.

Din udvidede ansøgning udgør grundlaget for at blive udvalgt til en optagelsesprøve. Det er således din mulighed for at vise voteringspanelet dine musikalske og kommunikative kompetencer samt at fortælle om din motivation for at søge netop denne uddannelse.

Ansøgningens indhold

Den udvidede ansøgning består af:

 1. En skriftlig ansøgning
 2. To kreative produktioner med tilhørende produktbeskrivelser

Derudover vedlægges CV og relevante bilag.

Deadline for indsendelse af den udvidede ansøgning er 19. april 2024.

Fredag d. 19. april kl. 12.00 får du stillet en 72-timers opgave. Denne skal indsendes senest 22. april kl. 12.00. Rammerne for opgaven udleveres ligeledes fredag kl. 12.00. Se mere under "72-timers opgave" længere nede på siden.

Den skriftlige del

Den skriftlige ansøgning må ikke fylde mere end én A4-side og skal sendes i pdf-format. Øverst på siden skal følgende informationer være tilgængelige:

 • Fulde navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer)
 • Alder og fødselsdato (IKKE CPR-nr.)
 • Uddannelsesniveau (f.eks. 10. kl., STX, HHX, HTX, HF, erhvervsudd. eller andet)
 • Karaktersnit (hvis tilgængeligt)
 • Evt. højskoleophold
 • Evt. MGK
 • Meget gerne et vellignende billede

Resten af ansøgningen (højst 1600 tegn inkl. mellemrum) bruges på at beskrive din motivation for at søge ind på uddannelsen.

Følg nøje vejledningen til navngivning af filer, som du finder længere nede på siden.

To kreative lydproduktioner

Udover den skriftlige del af ansøgningen, skal du medsende to selvvalgte lydproduktioner.

Produktion 1 skal være en selvvalgt lydproduktion udarbejdet selvstændigt af dig. Du må dog godt indsende video, som du har lavet lydsiden til, så længe hele lyden er lavet af dig.

Produktion 2 er også en selvvalgt lyd- eller medieproduktion, som gerne må være et samarbejdsprojekt, men din rolle skal fremgå tydeligt af produktbeskrivelsen.

Definition af lydproduktion

Ved en “lydproduktion” forstås en produktion, der kan afleveres som en lydfil eller som en mediefil, hvor din rolle i høj grad er knyttet til lydsiden. Eksempler på lydproduktioner kan være:

 • Lyde du har sat sammen på din computer til en selvstændig komposition.
 • Lyddesign og/eller musik til film, computerspil, podcasts, reklamer eller lignende.
 • Lydoptagelse af et stykke musik, du har komponeret.
 • Lydoptagelse fra det band eller ensemble, du medvirker i.
 • Lydoptagelse af dig og dit instrument solo.

Af hensyn til voteringsprocessen må dine to selvvalgte produktioner samlet set ikke overstige 9 minutter. Vil du gerne vise en længere produktion, kan det derfor være nødvendigt, at du klipper nogle uddrag sammen, der viser de vigtigste aspekter af produktionen.

De produktioner, du sender ind, skal vise så mange af dine evner og kompetencer som muligt. Det kan være ift. både produktionskvalitet, kreativitet, koncept og bredde, herunder genremæssig bredde, produktionsmetodisk bredde (f.eks. akustiske indspilninger vs. elektronisk/samplebaseret produktion) eller format- eller kontekstmæssig bredde (lyddesign til film, computerspil, teater, reklamer osv.).

Vær opmærksom på:

De eneste accepterede filformater er:

 • .pdf (tekst- og billedmateriale)
 • .mp3 (lydfiler)
 • .mp4 (video-filer)
 • .jpg (billedmateriale)

Følg nøje vejledningen for navngivning af filer.

Produktionsbeskrivelser

Hver af de to produktioner skal ledsages af en kortfattet og præcis beskrivelse på højst 1200 anslag inkl. mellemrum pr. produktion.

For de to selvvalgte produktioner, skal du redegøre for det du synes er relevant for voteringspanelet at lægge mærke til. Det kan være produktionsmetode, arrangement, komposition, æstetiske valg, koncepter, kontekst, begrænsninger eller andre relevante forhold.

Hvis produktion 2 er et samarbejde, er det vigtigt at du redegør for din rolle. De to produktionsbeskrivelser skal indsættes og afleveres som ét pdf-dokument med 2 sider - én beskrivelse pr. side.

Følg nøje vejledningen til navngivning af filer, som du finder længere nede på siden.
 

72-timers opgave

Fredag d. 19. april kl. 12.00 får du adgang til en 72-timers opgave, som skal afleveres senest mandag d. 22. april kl. 12.00.

Opgaven skal løses på egen hånd, og der skal laves lyd til et videoklip på ca. 1. minut. Det er vigtigt, at du får sat tid af i kalenderen til at løse opgaven.

Umiddelbart efter frigivelsen af opgaven vil der være mulighed for at stille spørgsmål i 30 minutter på zoom, hvis der er noget i opgaveformuleringen, der er uklart. Linket til zoom-mødet vil være i opgavebeskrivelsen.

Navngivning og filformater

Det er vigtigt, at du præcist følger vejledningen for formater og navngivning af filer.

Alle indsendte filer må IKKE være zippet/komprimeret.

Vi accepterer kun disse filformater

De eneste accepterede filformater er:

 • .pdf (tekst- og billedmateriale)
 • .mp3 (lydfiler)
 • .mp4 (video-filer)
 • .jpg (billedmateriale)
Sådan navngiver du dine filer

Navngivningen af dine filer skal følge disse eksempler præcist:

Ansøgning_Jens_Jensen.pdf
Produktionsbeskrivelser_Jens_Jensen.pdf
CV_Jens_Jensen.pdf

Produktion1_Jens_Jensen.mp3 (note: produktion udarbejdet helt selvstændigt af dig)
Produktion2_Jens_Jensen.mp3 (note: produktion evt. lavet i samarbejde med andre)

Bilag1_Eksamensbevis_Jens_Jensen.pdf
Bilag2_Højskolebevis_Jens_Jensen.pdf
Bilag3_Udtalelse_Jens_Jensen.pdf
Bilag4_…..
(osv.)

Indsendelse af filer

Inden du gør din ansøgning klar til afsendelse, anbefaler vi, at du får en anden til at læse den igennem, samt tjekker at alle formalia fra vejledningen er overholdt.

På grund af administrationen af de mange ansøgninger er det især vigtigt, at du overholder retningslinjerne for formater og navngivning af det materiale, du sender.

Når du har søgt om optagelse på optagelse.dk, vil du modtage en mail med specifikke instruktioner til, hvordan du indsender din udvidede ansøgning. Følg denne vejledning nøje.

Adgangskrav og optagelse

Nysgerrig på adgangskrav og ansøgningsfrist til lyddesignuddannelsen? Eller er du klar til at søge ind?