Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål om optagelse på jordemoderuddannelsen

Her kan du finde svar på de spørgsmål, som vi oftest får i forbindelse med optagelse på jordemoderuddannelsen i Esbjerg. F.eks. hvad en motiveret ansøgning skal indeholde, hvad vi vægter ift udlandsophold mm. 

Hvad skal en motiveret ansøgning til jordemoderuddannelsen indeholde?

En motiveret ansøgning skal fortælle noget om dig som person: 

 • Hvilke personlige egenskaber du har. 
 • Hvad der har betydet noget for dig i dit liv. 
 • Hvad der har gjort indtryk på dig, og hvad du har lært af det. 

Den skal indeholde en beskrivelse af dine kvalifikationer og din begrundelse for at søge uddannelsen, og vi skal kunne se en sammenhæng mellem dine kvalifikationer, erfaringer og dit ønske om at læse til jordemoder. Du kan med fordel reflektere over oplevelser, der beskriver dig som person, dine kvalifikationer og egenskaber og gerne relatere det til jordemoderfaget.  

En motiveret ansøgning er personlig, og derfor findes der ingen fast skabelon for, hvordan du skriver en god motiveret ansøgning. Det kan være en god ide at supplere med et CV. Det er en forudsætning for at blive vurderet i kvote 2, at du har sendt os en motiveret ansøgning. En motiveret ansøgning må maximalt fylde 2 A4 sider og gerne mindre. 

Hvad er studierelevant erhvervserfaring?

Det er arbejde med pleje og/eller omsorg af børn før skolealder, syge, handicappede eller gamle mennesker. 

Arbejdet skal være af mindst 6 måneders varighed. Hvis det skal tælle som fuld tid, skal du være ansat minimum 28 timer pr. uge regnet ud i et gennemsnit over fire uger. Er du beskæftiget mellem 18 og 28 timer om ugen, tæller det halv tid.

Vi vil gerne have dokumentation for erhvervsarbejde i form af en ”arbejdsgivererklæring”. Denne findes på optagelse.dk

Eksempler på studierelevant erhvervsarbejde:

 • Personlig handicaphjælper
 • Medhjælper på handicaphjem
 • Faglært eller ufaglært assistent i hjemmeplejen eller på plejehjem
 • Sygehjælper
 • Social- og sundhedshjælper/ - assistent
 • Pædagogmedhjælper i vuggestue eller børnehave eller børnehjem
 • Kommunalt ansat dagplejemor

Vi lægger vægt på, at du i det studierelevante erhvervsarbejde får udfordret din komfortzone og får skubbet til dine grænser. Derudover er det en fordel, at du har prøvet vagtarbejde på forskellige tidspunkter af døgnet. 

Er det vigtigt, at jeg har prøvet en eller anden form for jordemoderarbejde inden jeg søger ind?

Det er på ingen måde nødvendigt, at du har beskæftiget dig med jordemoderfaget, inden du starter. Til gengæld lægger vi stor vægt på, at du har arbejdet med mennesker. Se i øvrigt spørgsmålet om studierelevant erhvervserfaring.

Hvad lægger I vægt på med hensyn til udlandsophold? 

Udlandsopholdet må gerne have et humanitært sigte, men det er ikke et krav. En del af vores ansøgere vælger at kombinere udlandsophold med studierelevant erhvervsarbejde eksempelvis i form af frivilligt arbejde. Vi anbefaler, at du kontakter studievejlederen, inden du planlægger din tur til udlandet. Du kan kontakte studievejleder, Pia Feldborg, på tlf. 7266 2808 eller e-mail.

Hvad er en relevant erhvervsuddannelse?

Det vil i sidste ende komme an på et skøn fra uddannelsesinstitutionens side, hvad der er en relevant erhvervsuddannelse. Eksempler på relevante erhvervsuddannelser er: Tandklinikassistent, veterinærsygeplejerske eller redderuddannelsen. 

Hvad er andre studierelevante aktiviteter?

Andre studierelevante aktiviteter kan forgå i Danmark eller i udlandet som frivilligt arbejde.

Ved frivilligt arbejde forstår vi en indsats, der:

 • er frivillig, således man til enhver tid kan sige den fra.
 • ikke er lønnet, men man må gerne modtage godtgørelse for f.eks. transportudgifter.
 • udføres over for personer, man ikke er i slægt eller i familie med.
 • er formelt organiseret. Almindelig hjælpsomhed betragtes ikke som frivilligt arbejde.

Eksempler på hvor man kan udføre frivilligt arbejde:

 • Sociale foreninger
 • Humanitære foreninger 
 • Kirkelige/religiøse foreninger
 • Kulturelle foreninger
 • Politiske foreninger
 • Patientforeninger
 • Miljøforeninger
 • Idrætsforeninger
 • Fritidsforeninger
 • Uddannelses- og forskningsforeninger
 • Selvejende institutioner og almennyttige fonde
 • Frivillig uden tilknytning til organiserede foreninger og organisationer
 • Events
 • Internetfrivillighed