Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
  • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

1.000-dages-programmet - en bedre start på livet

Kompetenceforløb, der skal styrke indsatsen for børn i udsatte positioner de første 1.000 dage

Vi tilbyder kompetenceforløb, der styrker indsatsen for børn i udsatte positioner i den enkelte kommune og dagtilbud

Med kompetencemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder vi kompetenceforløb, der skal styrke indsatsen for børn i sårbare og udsatte positioner i de første 1.000 dage. Kompetencemidlerne skal give kommuner og daginstitutioner endnu bedre rammer for at understøtte de børn, der har behov for en styrket og målrettet indsats.

Forløbene henvender sig til dagplejere, pædagogiske assistenter og pædagoger, så de får både ny viden og nye værktøjer til at hjælpe de børn, der er særligt udsatte og sårbare.

Vi tilbyder forskellige forløb afhængig af, hvad I har brug for, og sammen tilpasser vi forløbene, så de matcher netop jeres udfordringer.

Det tilbyder vi:

Læringsforløb for dagplejere

Læringsdagene kvalificerer dagplejerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Læs mere om læringsforløbet for dagplejere her.

Læringsforløb for pædagogiske assistenter

Læringsdagene kvalificerer deltagerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Læs mere om læringsforløbet for pædagogiske assistenter her.

Læringsforløb for pædagogiske assistenter og dagplejere

Læringsdagene kvalificerer deltagerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Læs mere om læringsforløbet for pædagogiske assistenter og dagplejere her.

Diplommodul for pædagoger

På modulet lærer pædagogerne teorier og får ny viden om barnets udvikling, tilknytning, relationer og samspil i de tidlige år. De bliver klædt bedst muligt på til at indgå i ressourceorienteret samarbejde med kollegaer, forældre og tværprofessionelle instanser.

Læs mere om diplommodulet for pædagoger her.

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Som supplement til programmet 1.000-dages-programmet tilbyder vi pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Uddannelsesforløbene giver nye kompetencer og styrker indsatsen for børn i udsatte positioner.

Læs mere om de pædagogiske uddannelsesforløb her.

Konference: Tværfagligt samarbejde i barnets første 1.000 dage

I samarbejde med andre professionshøjskoler inviterer vi til konferencen 'Tværfagligt samarbejde i barnets første 1.000 dage'.

Her får du ny praksisnær viden, der styrker det tværfaglige samarbejde med sårbare og udsatte børn og familier.

Konferencen er for ledere af dagtilbud, pædagoger, pædagogiske konsulenter samt øvrige interessenter.

Læs mere om konferencen her.

Vi tilpasser forløbene sammen ift. jeres behov

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med jer i kommunerne og daginstitutionerne, så forankringen af kompetenceforløbene kommer til at spille bedst muligt sammen med børnenes hverdag. Sammen planlægger og tilpasser vi undervisningsforløbene, så de matcher jeres behov.

50 procent af litteraturen på forløbene er fastlagt fra ministeriets side, og derfor er det i høj grad muligt, at vi sammen vælger den resterende litteratur ift. jeres behov og udfordringer.

Derfor er det vigtigt at styrke indsatsen i barnets første 1.000 dage

De første 1.000 dage af et barns liv har en afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet. En stor andel af børn i Danmark kommer i vuggestue eller dagpleje i en stor procentdel af deres vågne liv i hverdagen.

Forskning har vist, at en tidlig indsats for børn og særligt for børn i udsatte positioner har afgørende betydning - både her og nu og langt ud i fremtiden.

Derfor har dagtilbud - særligt for de yngste - brug for professionelt uddannet pædagogisk personale, som både kan tilbyde børn muligheder for tilknytning, et værdifuldt samarbejde med forældre, samt et professionelt og tværprofessionelt samarbejde omkring de beslutninger, som er afgørende for børnenes hverdag og liv.

Kontakt os

Anja Anderskouv

Uddannelseskonsulent

Anja Hassig Lyberth Anderskouv (AAND)

Anja er uddannelseskonsulent for 0-6 års-området og koordinator for den styrkede pædagogiske læreplan.