Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse

Ansatte i offentlige og private virksomheder får nu mulighed for søge om op til 10.000 kr. til at videreuddanne sig og få et kvalifikationsløft.

Få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse

Fra 2024 kan faglærte, ufaglærte, lærere, pædagoger, sygeplejerske, socialrådgivere m.fl. få mulighed for at få op til 10.000 kr. til at videreuddanne sig.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nemlig indgået en ny trepartsaftale, som med langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet skal sikre, at arbejdsstyrken er rustet til fremtiden og arbejdsmarkedets behov.

Du søger om tilskuddet, når du tilmelder dig et modul på en akademi- eller diplomuddannelse hos UC SYD. Herefter tager vi os af undersøge, om du kan få tilskuddet.

Men skynd dig! Fondens midler fordeles efter ”først til mølle”, og dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året.

Kan du få tilskud til videreuddannelse?

Hvis du er faglært ufaglært eller professionsbachelor - og i job – er du i målgruppen for fondens midler.

Du kan søge om op til 10.000 kr. årligt.

Pengene dækker deltagerbetalingen på offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Du skal være opmærksom på, at du naturligvis skal opfylde de generelle adgangskrav, der er til en akademi- eller diplomuddannelse.

De endelige procedurer for fordelingen af midlerne er endnu ikke fastlagt, men vi opdaterer hjemmesiden her, når de er på plads

Hvad skal du gøre?

Hvis du er i målgruppen for at søge midler fra omstillingsfonden og gerne vil søge disse midler, når du tilmelder dig et modul på UC SYD, skal du gøre følgende:

  1. Find det modul, du ønsker at tilmelde dig.
  2. Start tilmeldingen.
  3. Skriv i kommentarfeltet, at du ønsker at søge omstillingsfonden.
  4. Gennemfør resten af tilmeldingen.

Når vi behandler din tilmelding, vil vi sende en tro-og love erklæring til dig, som du skal underskrive og sende retur. Dermed bekræfter du, at du opfylder betingelserne for at kunne søge midler fra omstillingsfonden.

Du vil efterfølgende modtage besked om, hvorvidt din ansøgning om midler fra omstillingsfonden er blevet godkendt.

Tidsfrist:

Ansøgning om refusion til deltagerbetaling skal ske ved tilmelding. Tro- og loveerklæring skal være returneret senest 14 dage før modulstart. I tilfælde, hvor tilmelding ligger senere end førnævnte, er fristen for ansøgning tilmeldingsdatoen.

Har du spørgsmål?

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte EVU-teamet på evu-sikkerpost@ucsyd.dk 

Husk at sikker post sendes via borger.dk (Vejledning), Digital Post-appen, mit.dk eller e-boks.

Uanset hvilken platform, du vælger, finder du os under navnet 'University College Syddanmark'.

Eller ring til os på: