Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Lederudvikling

Tilbud inden for lederudvikling

Her kan du læse om vores kurser og kompetenceudviklingsforløb inden for området lederudvikling. Alle tilbud er rettet mod dig, din organisation eller dine medarbejdere.

01

Ledersimulator – tilpasset din virksomhed

Ledersimulatoren er et rollespil til større organisationer, hvori medarbejdere tester ledelse på egen krop. Formålet er, at medarbejderne får mulighed for at håndtere typiske ledelsessituationer i praksis.  Ledersimulatoren er en unik mulighed for ikke blot at overveje og formulere en holdning, men rent faktisk at afprøve lederens muligheder og begrænsninger. På den måde fornemmer og oplever deltageren på egen krop, hvordan ledelse er.

Ledersimulatoren har for mig været meget spændende og udfordrende. Jeg fik afprøvet mange af lederrollens facetter i et velorganiseret og meget realistisk rollespil. Arbejdet med ledersimulatoren har givet mig god feedback og mange personlige refleksioner.

Esben Ried-Larsen, Esbjerg Kommune

Pris og praktisk info

Målgruppe: Til større organisationer, der mangler ansøgere til deres lederstillinger og gerne vil rekruttere internt. 

Pris: 51.000 kr. (ekskl. transport, forplejning og lokaler) 

Deltagerantal:  Maks. 20 personer.

Tid: Et døgn – fra kl. 12.00-12.00. 

Sted: Du og din organisation vælger stedet. 

Vil du vide mere? Find kontaktoplysninger her.

02

Supervision og processtøtte for ledere og ledergrupper

På baggrund af relevant ledelsesteori og metode sætter vi fokus på dine ledelsesfaglige spørgsmål. Vi hjælper f.eks. med at styre igennem forandringsprocesser, håndtere modstand og krydspres, udvikle relationen til dine medarbejdere, lederkolleger og egne ledere, sikre din egen og medarbejdernes trivsel og med at udvikle din personlige ledelsesstil.

Vi anvender flere tilgange i supervisionsforløbet; Den coachende tilgang, som lægger vægten på, at lederen selv arbejder med egne mål, den superviserende tilgang som har fokus på både ledelsesopgaven og lederskabet, og den vejledende tilgang, som fx kan pege på specifikke værktøjer til brug i ledelse.

Pris og praktisk info

Målgruppe: Ledere eller grupper af ledere, der har behov for ekstern supervision og/eller processtøtte i forbindelse med forandrings- og udviklingsprocesser. 

Pris: 1050 kr. pr. deltager pr. påbegyndt time + evt. kørsel.

Deltagerantal: én eller flere ledere samt grupper af ledere

Tid: Når behovet er der.

Sted: På arbejdspladsen.

Vil du vide mere? Find kontaktoplysninger her.

03

Individuel tilrettelagt studiestøtte på modul

Er du studerende på Diplom i ledelse og har du behov for ekstra hjælp, støtte og vejledning i forhold til at kunne gennemføre et modul? Du kan få individuel studiestøtte faciliteret af modulets underviser og evt. studievejleder. 

Studiestøtten aftales individuelt med modulets underviser inden modulstart og kan f.eks. bestå af:

 • Individuelle vejledningssamtaler 
 • Støtte til litteraturlæsning, indsamling af empiri og opgaveskrivning 
 • Hjælp til forberedelse af mundtlig prøve 
 • Fastholdelse af studiestruktur 
 • Feedback på prøvehandlinger 
Pris og praktisk info

Målgruppe: Studerende på Diplom i ledelse med behov for ekstra hjælp, støtte og vejledning i forhold til at kunne gennemføre et modul.

Pris: 1050 kr. pr. time (ekskl. kørsel).

Deltagerantal: Individuel.

Tid: Aftales med din underviser inden modulstart

Sted: De studiestøttende aktiviteter foregår online eller ved fysisk møde alt afhængigt af behovet.

Vil du vide mere? Find kontaktoplysninger her.

04

Personprofilanalyse ved lederrekruttering

Gennem en personprofil analyse kan vi hjælpe din virksomhed med at vurdere kandidater til lederstillinger gennem brugen af profilværktøjet PeopleTools. 

Med PeopleTools profilværktøjet opnår du større præcision i ansættelsen og undgår dyre fejlansættelser. Du kan f.eks. bruge personprofiler i en rekrutteringsproces mellem 1. og 2. samtale. Kandidaten får mellem de to samtaler feedback på sin profil og får mulighed for at nuancere den og koble den til hverdagens praksis. UC SYD’s konsulent laver en vurderingsrapport, der beskriver kandidatens kompetencer og adfærd, samt giver råd til, hvad der evt. bør spørgers mere ind til i forhold til matchet mellem kandidatens personlighed og jobkravene. Teksten gennemgås sammen med ansætter og evt. ansættelsesudvalg umiddelbart inden 2. samtale, hvori forskelle og ligheder mellem en eller flere kandidater kan belyses.

Pris og praktisk info

Målgruppe: Til dig, der skal rekruttere en leder.

Pris: 1050 kr. pr. påbegyndt konsulenttime ekskl. kørsel + 500 kr. pr. personprofil. 

Deltagerantal: Aftales.

Tid: Besvarelse af personprofilen ca. 25 min. Feedback på personprofilen ca. 1,5 time. 

Sted: Aftales.

Vil du vide mere? Find kontaktoplysninger her.

05

Personprofilanalyse til dig, der gerne vil udvikle dit personlige lederskab

Gennem en personprofil analyse kan vi give dig et nuanceret og præcist billede af dine personlighedstræk, drivkræfter og adfærd. Profilen belyser gennem en række faktorer og deres indbyrdes sammenhænge forskellige sider af din personlighed og danner grundlag for en dialog, hvor vi drøfter og afklarer dine styrker og svagheder i forhold din situation som leder.

I dialogen indgår også din egen vurdering af, hvordan du oplever dig selv i forhold til forskellige personlighedstræk. Eventuelle forskelle og ligheder mellem personprofilen og din egen vurdering uddybes i dialogen med konsulenten. Med profilen og den uddybende dialog opsummeres dine personlige styrker, svag

Pris og praktisk info

Målgruppe: Dig, der ønsker at udvikle eller forstærke dit personlige lederskab.

Pris: 1950 kr. for personprofilen + 1,5 time til feedback (ekskl. kørsel).

Deltagerantal: Individuelt.

Tid: Besvarelse af personprofilen ca. 25 min. Feedback på personprofilen ca. 1,5 time. 

Sted: Aftales.

Vil du vide mere? Find kontaktoplysninger her.

06

Kursus - koordinatorrollen i sagsbehandlingen

Kurset består af to kursusdage, som giver deltagerne: 

 • Bevidsthed om egen koordinatorrolle og ansvar i forbindelse med sagsbehandling.
 • Inspiration til anvendelige styringsredskaber, der kan skabe overblik og struktur i sagsbehandlingen.
 • Indsigt i samarbejdsteknik i forhold til forskellige bidragsydere til sagsbehandlingen.
 • Viden om god koordinerende kommunikation i sagsbehandling.

Det er formålet med forløbet, at deltagerne:

 • Bliver klædt på til at varetage de forskellige faser og trin i sagsbehandlingen.
 • Bliver bevidste om egen koordinatorrolle og ansvar.
 • Får inspiration til, hvordan de kan skabe overblik i og struktur på sagsbehandlingen, så trådene fra forskellige bidragsydere samles. 
 • Får indsigt i hvordan de gennem samarbejdsteknik og egen kommunikation kan bidrage til at sagsbehandlingen glider nemmere.
Pris og praktisk info

Målgruppe: Forløbet henvender sig til administrativt ansatte i kommuner, region og stat, der koordinerer sagsbehandling og processer omkring sagsbehandling. 

Deltagerantal: Maks. 20 deltagere.

Tid: 20. februar og 5. marts 2020.

Sted: UC SYD, Stengaardsvej 144, 6750 Esbjerg.

Vil du vide mere? Find kontaktoplysninger her.

07

Hvorfor vælge os?

Der er mange gode grunde til, hvorfor du skal vælge et lederudviklingsforløb hos os. Nedenfor kan du læse nogle af dem.

Høj kvalitet

Vi har  års erfaring med undervisning på Diplom- og Akademiuddannelsen i ledelse. Og det gør bl.a., at vi leverer kurser og forløb af høj faglig kvalitet. 

Masser af erfaring

Vi har gennem årene hjulpet offentlige og private organisationer og ledere videre i besværlige perioder. Og vi vil også gerne hjælpe dig. 

Bredt udvalg

Vi tilbyder en bred vifte af ledelsestilbud. Vi laver teamudviklingsprocesser, rekruttering, coaching, personprofil analyser, 360 graders evalueringer og meget andet. Fælles for alle tilbud er, at de altid vil tage udgangspunkt i dig og dine behov. 

Vi er i øvrigt en kvalitetsakkrediteret uddannelsesinstitution.

I videoen herunder kan du bl.a. se, hvad studerende fra Diplom i ledelse har fået ud af at tage en uddannelse hos os.

08

Vil du vide mere?

Anne Tolstrup Gregersen

Skal vi tilrettelægge et lederudviklingsforløb til dig eller din organisation? Eller vil du gerne vide mere om vores tilbud? Så er du meget velkommen til at kontakte: 

Anne Tolstrup Gregersen
Faglig leder, Efter- og videreuddannelsen

E: atgr@ucsyd.dk
T: 7266 5242