Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Kurser i Undervisning og pædagogik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Kurser

Her finder du vores kurser i undervisning og pædagogik.

Astronomi i praksis

Certificering Unik Coachuddannelse

Danske professioner afholder 2 temadage for medarbejdere, der skal modtage børn i obligatorisk læringstilbud

Digitale medier i børnehaven

Fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve i naturfagene

Grundkursus i biologi

Grundkursus i fysik/kemi

Grundkursus i geografi

Håndværk og design på mellemtrinnet & valgfag - design, proces og metode

ECTS: 3,75

Læs mere

Håndværk og design på mellemtrinnet & valgfag - arbejde i friskfældet træ

ECTS: 3,75

Læs mere

Håndværk og design på mellemtrinnet & valgfag - smedning en kulturteknik

ECTS: 3,75

Læs mere

Håndværk og design på mellemtrinnet & valgfag - arbejde ved drejebænken

ECTS: 3,75

Læs mere

Håndværk og design på mellemtrinnet & valgfag - spot on metalområdets materialer, håndværk og teknikker

ECTS: 7,5

Læs mere

Håndværk og design på mellemtrinnet & valgfag - spot on træområdets materialer, håndværk og teknikker

ECTS: 7,5

Læs mere

Inspirationsdag med digitale medier i jeres børnehave

IT i matematik på mellemtrinnet

IT i matematik i udskolingen

Kursusforløb/certificering i KaMiBe: Karakterstyrker - Mindfulness - Bevægelsesaktiviteter

Kursus for pædagoger i skolen - tilrettelagt i samarbejde med Haderslev Kommune

Kursus i akademisk skrivning og studieteknik

Inkluderende undervisning af ordblinde elever i grundskole, der anvender læse- og skriveteknologi

Inklusion og samarbejde

Læringsforløb for dagplejere

Læringsforløb for faglige ledere

Læringsforløb for faglige fyrtårne

Maddannelse i praksis

Maddannelse, måltider og sundhed i daginstitutioner – basiskursus

Mangfoldighedens pædagogik

Modelleringskompetence i matematik

Natur/teknologi - overblik i faget

Praktiklærerkursus, Haderslev

Sikkerhed ved maskiner

ECTS: 7,5

Læs mere

Sikkerhedskursus i fysik/kemi

Håndværk og design på mellemtrinnet & valgfag - spot on tekstile materialer, håndværk og teknikker

ECTS: 3,75

Læs mere

Temaer i organisk kemi

Unik coachuddannelse Modul 1

ECTS: 10

Læs mere

Unik coachuddannelse Modul 2

ECTS: 10

Læs mere

Unik coachuddannelse Modul 3

ECTS: 10

Læs mere

Skolens pædagogiske læringscenter - tilrettelagt i samarbejde med Hedensted kommune

30 timers praksisorienteret kursus for pædagoger i dagtilbud og børnehaveklasseledere om forebyggelse af skriftsprogsvankeligheder - tilrettelagt i samarbejde med Esbjerg Kommune

Meningsfuld bevægelse i danskundervisningen - indskolingen

Meningsfuld bevægelse i danskundervisningen - mellemtrinnet