Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
  • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

CFU

Center for Undervisningsmidler

Dansk som andetsprog Sproglig udvikling

Sproglig udvikling er et af de tre tværgående temaer, som alle fag skal have fokus på. Som faglærer skal man derfor sørge for, at undervisningen i det enkelte fag er tilrettelagt på en måde, som understøtter eleverne i at tilegne sig et specifik fagsprog for at kunne udtrykke sig om og formidle fagligt indhold.

Flersprogethed som ressource

Flere sprog i læringen – Translanguaging i praksis

At kunne flere sprog er en kæmpe ressource, når det gælder læring og sprogtilegnelse. Men det kræver, at læreren er bevidst om det, og at han opfordrer eleverne til at bruge disse særlige kompetencer. Professor Anne Holmen har undervist og forsket i flersprogethed, og hun fremhæver, at inddragelsen af elevernes modersmål samt stærke sprog er afgørende for udviklingen af et nyt sprog.

Sammen med Helene Thise, lektor i dansk som andetsprog på København Professionshøjskole, har Anne Holmen skrevet bogen ”Flere sprog i læringen – Translanguaging i praksis”, hvor de introducerer det forholdsvis nye begreb ’translanguaging’ og giver brugbare praksiseksempler til flersproglige aktiviteter og arbejdet med metasproglig bevidsthed.  


 

Undervisning i det flersprogede klasserum

Denne plakat blev udviklet af mine kollegaer Lotte Svane (VIA CFU) og Mette Bech (CFU Absalon).

DSA-Undervisning-plakat

Plakaten kan bruges som en slags tjekliste til din og dine elevers undervisning.

I stikord kommer den rundt om alle grundlæggende principper for sprogindlæring og kan hjælpe dig og dine elever med at reflektere over og tydeliggøre metoder for sproglig udvikling.


 

Sneglen – fra mundtlighed til fagsprog

Sneglemodellen, som blev udviklet af Beverly Derewianka, er et godt planlægningsredskab, der har fokus på sproglig udvikling i fagundervisningen.

Snegl

Den tager udgangspunkt i en sanseoplevelse og har en handlingsorienteret og undersøgende tilgang.

Et forløb begynder typisk udenfor skolen eller i et eksperimenterende læringsrum, hvor handlingen står i fokus.

Derefter bliver eleverne skridt for skridt ledt igennem forskellige sprogbrugssituationer, så de bevæger sig fra et ’her-og-nu-sprog’ til at anvende førfaglige og faglige begreber samt fagsprogets genre.     


 

Teaching Learning Cycle 

Teaching Learning Cycle er en model, som understøtter stilladseringen af elevernes skriveproces.

Teaching Learning Cycle (TLC)

Modellen tager afsæt i den pædagogiske genrepædagogik og beskriver i fire faser, hvordan læreren sikrer elevernes forforståelse vedrørende en tekst, dekonstruerer teksten, konstruerer en fælles tekst sammen med eleverne og til sidst guider eleverne i deres selvstændige tekstproduktion.

Filmkompagniet har i samarbejde med Lektor Mette Vedsgaard Christensen (VIA University College) udviklet to film, som forklarer, hvordan man arbejder med TLC i praksis:
- Teaching Learning Cycle. Fase 1, 2 og 3 - 1. klasse
- Teaching Learning Cycle – 7. klasse