Gå til hovedindhold

CFU

Center for Undervisningsmidler

Naturfag

- inspiration til dig og din undervisning
01

I fokus

Et digitalt undervisningsmateriale om Bakterier fra Københavns Universitet

Materialet er bygget op omkring 3 animerede intro- og inspirationsvideoer der adresserer temaet omkring menneskets samspil med bakterier – Det humane mikrobiom.

Bakterier - Forsøgskit

Det bliver introduceret med filmen

 • Bakterierne i dit liv

samt i film til undertemaerne:

 • Bakterierne i din krop
 • Bakterierne i din mad.

Til hver af disse film er der skrevet nogle små artikler der uddyber det enkelte fokusområde. Til Bakterierne i din mad, er der ligeledes vejledninger til de foreslåede praktiske eksperimenter og der er lavet nogle forsøgskits til dette. Se mere på http://bakterieliv.ku.dk/

CFU har fået nogle af disse forsøgskit – og vi kan sende dem med den almindelige CFU-distribution til din skole. Hvis du er interesseret i at få fingrene i et af disse forsøgskit, skal du kontakte Tina Skivild (pædagogisk konsulent i naturfag) på tisk@ucsyd.dk

Kvantefysik til alle aldersklasser

Kvantebanditter hedder det - et formidlingsprojekt under SDU, som skal gøre kvantefysikken lidt mere forståelig. Se mere her.

Projektet har fire delprojekter, som henvender sig til forskellige målgrupper. To af disse er GRATIS skoleforedrag med waow-effekt. Udgangspunktet er at udvikle talenter - det talent der ligger gemt i de fleste af os, og som "bare" mangler at blive tændt.

 • Det er:Små kvantebanditter - for børnehaver og grundskoleelever (4 - 12 år)
 • Kvantefronter - for grundskoler og gymnasier (7. klasse - 3.g)

Desuden er der i august 2017 åbnet "Digital outreach portal", der er en webbaseret fysikportal til både elever, lærere og offentligheden, samt Cartoons ser her dagens lys med animerede tegnefilm om kvanteuniverset.

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi, geografi og 10. klasse fysik/kemi 

Der er også en række råd til naturfagslæreren i form af

Sikkerhed

Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium” oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler.

Hæftet kan bruges som opslagsværk for de lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed.

02

Kurser og arrangementer

Kurser til dit fag

Temadage, netværksarrangementer, årsplanlægningsdage, konferencer og inspirationseftermiddage. Viften på tilbud som Center for Undervisningsmidler arrangerer er bred.

Du vil altid kunne finde en oversigt over vores kurser og arrangementer i online-kataloget.

 

CFU Flyt kurset hjem på skolen

En del af kurserne kan med fordel rekvireres til gennemførelse hjemme hos jer selv, hvis I kan samle et tilstrækkeligt deltagerantal. Derved spares medarbejdernes transport og køretid. De kan også tilpasses, så de understøtter lige præcis jeres kompetence- og skoleudviklingsplaner.

Vi står til rådighed som samarbejdspartner for såvel kommuner, skoler, som teams, når det gælder særligt tilrettelagte forløb og skræddersyede temadage, pædagogiske arrangementer, udviklingsprojekter, målrettede kursusforløb m.m. i tæt samarbejde med jer. Ring eller skriv til Souschef Tina Kolding.

03

Udvalgte læremidler du kan låne på CFU

Her finder du lister over nye læremidler til naturfag. Bemærk, at både nye og reviderede poster automatisk bliver tilføjet listen.

Herunder finder du nogle særligt udvalgte læremidler fra udlånssamlingen, som du kan låne på CFU ved at opgive dit UNI-login.

Materialernes fantastiske verden

Natur og teknologi - 3. til 6. klasse

Materialernes fantastiske verden

Materialekassen er lavet af DTU (Danmarks tekniske universitet) og lægger op til et helt undervisningsforløb, som de også har lavet. Forløbet er lavet til, at eleverne undersøger af materialers egenskaber.

Jordglobe - dag og nat

Natur og teknologi - 1. til 9. klasse

Jordglobe - dag og nat

Med dette læremiddel kan man illustrere døgnets gang og jordens rotation. Det ses tydeligt, at den ene halvdel af jorden er oplyst, og den anden er mørklagt. Globen er lavet, så den bevæger sig i realtid. Altså en omgang på 24 timer = et døgn.

Spark sensorer

Biologi - 3. til 9. klasse

Spark sensorer - Indeklima og ud i felten

Dette materiale er sensorer til dataopsamling/ datalogning omkring enten indeklima på skolen eller øvelser ud i felten. Herunder forskellige vilkår i biotoper. Helt fra indskoling til udskoling.

Fødevarermangel - en af fremtidens udfordringer

Geografi - TV-optagelse

Fødevarermangel - en af fremtidens udfordringer

TV-udsendelsen "Fødevarermangel - en af fremtidens udfordringer" handler om: Hvordan bekæmper man sult i det 21. århundrede? "Horizons-BBC" ser på betydningen af ​​tørke-tolerante afgrøder og behovet for at bekæmpe fødevareusikkerhed i udviklingslandene og udviklede verden.

El fra solen

Fysik/Kemi - 7. til 10. klasse

El fra solen

Har din klasse brug for at arbejde med alternative energikilder, så kan du låne en kasse på CFU. Kassen indeholder en solcelleventilator samt en solcelle med vandpumpe. Disse kan være med til at visualisere solens energi.

Dissekeringsportalen

Naturfag

Dissekeringsportalen

Center for Undervisningsmidler faciliterer dissekering i folkeskolen og andre uddannelser. Du kan bl.a. finde:

 

04

Læremidler til din undervisning

Her finder du links til en række eksterne digitale portaler og onlineprøver inddelt efter fag:

Natur og teknologi

Sombos Cambodia er et gratis undervisningsmateriale fra ”MUNDU - center for global dannelse ”, som er målrettet 1.-4. klasse i fagene dansk, kristendomskundskab og natur/teknologi. Der findes i lærervejledningen forslag til forløb for hvert af fagene inklusiv relevante faglige mål.

Materialet introducerer - via en turistelefanten Sombos livshistorie - eleverne til Cambodia og giver anledning til at komme omkring temaer som levevilkår, dyrevelfærd og bæredygtighed i børnehøjde. Materialet tager udgangspunkt i en 12 minutters film, som findes på somboscambodia.dk sammen med en masse spændende ekstramateriale. Alt materialet er gratis tilgængeligt.

Naturteknikfaget.dk er Clio Onlines digitalt undervisningsportal, som har en grundbogsstatus til natur/teknologi til både indskoling og mellemtrin. Her er både forløb, emner og komplette årsplaner, som er lavet efter fælles målene til faget. Forløbene og emnerne har fagtekster, øvelser/aktiviteter, lektiegivningsmuligheder og små videoer. På de små klassetrin kan man med fordel benytte stemmeoplæsning.

iXplore natur/teknologi er GO-forlagets bud på et digitalt læremiddel med grundbogsstatus (alt samlet på et sted) til både indskoling og mellemtrin i natur/teknologi. Systemet findes også i en analog udgave.

Hvert klassetrin har sit eget website, der indeholder letlæselig tekst, hvor man til indskolingen kan benytte stemmeoplæsning. Der ud over er der illustrationer, et udvalg af praktiske aktiviteter, videoer, animationer med speak, leksikon, logbogsmuligheder og løse opgaver + quiz. Lærervejledningen giver ekstra information, fælles mål tilknyttet hvert emne, faglige begreber, mål og årsplaner.

Natur-teknologi1-3.gyldendal.dk er Gyldendals nyeste bud på et digitalt læremiddel med grundbogsstatus (alt samlet på et sted) til indskolingen i natur/teknologi. Læremidlet indeholder både forløb, ekstra information til lærerne og årsplanlægningsredskaber, samt et bibliotek. Forløbene indeholder fagtekster, der støtter den faglige læsning, illustrationer, animationer, små videoer, øvelser/aktiviteter og evalueringsmuligheder. Alle forløb har læringsmål, der ligger sig op af fælles målene.

Natur-teknologi4-6.gyldendal.dk er Gyldendals bud på et digitalt læremiddel med grundbogsstatus (alt samlet på et sted) til mellemtrinnet i natur/teknologi. Læremidlet indeholder både forløb, ekstra information til lærerne og årsplanlægningsredskaber, samt tre opslagsværker. Forløbene indeholder fagtekster, illustrationer, animationer, små videoer og øvelser/aktiviteter. Alle forløb har læringsmål, der ligger sig op af fælles målene.

Sig’natur, som er Alineas nyeste system til natur og teknologi, er både et analogt og digitalt læremiddel. Den analoge elevbogen indeholder de faglige emner i tekster og illustrationer, og websitet har så aktiviteter, opgaver og øvelser, som hører til emnerne. En stor del af det, der ligger på websitet er praktiske øvelser, som ikke foregår dirket foran en skærm. Lærervejledningen er analog, men giver adgang til websitet.

Biologi

Biotech Academy: Står du og mangler interessant og virkelighedsnært undervisningsmateriale til bioteknologi og meget andet, så bør du kigge her.

Der ligger en række undervisningsforløb til biologi på Biotech Academy side - det sidste nye forløb: "Den grønne revolution" , passer desuden fint ind i forhold til flere af de fællesfaglige fokusområder.

Biologi.gyldendal.dk er Gyldendals bud på et digitalt læremiddel med grundbogsstatus til Biologi 7.-9. klassetrin.

Portalen indeholder undervisningsforløb, hvor der veksles mellem medietyper (faglige tekster, billeder, animationer og små videoer). Der til er der masser af øvelser/aktiviteter, evalueringsopgaver, oplæg til diskussioner og forslag til ekskursioner. Portalen har desuden flere opslagsværker, bl.a. et over biologifagets begreber.

Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål. Denne portal har ikke en analog tvilling, altså et bogsystem, som den kører parallelt med.

Biologifaget.dk er Clio Onlines bud på en digitalt undervisningsportal med grundbogsstatus til biologi.

Portalen er opbygget med 4 hovedmenuer: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under forløb findes der underemnerne Interaktive forløb, Undervisningsforløb og Årsplaner. Det forløb der findes her ligger også under Emner, hvor de bare er lagt under overordnede temaer. Forløbene bestå oftest af tekst, links til videoer og aktiviteter (disse findes alfabetisk under Aktiviteter). Ressourcer er ekstra ting til både lærer, elev fx læsestrategier.

Denne portal har ikke en analog tvilling, altså et bogsystem, som den kører parallelt med.

Biologifokus er Alineas bud på et digitalt undervisningsmateriale til biologi, og er en del af Fokus-portalerne, som også dækker Geografifokus og Fysik-kemifokus. Der er således en årsplan, som dækker det enkelte fag, men koordineret med de to andre fag omkring de fællesfaglige fokusområder.

Portalen er opbygget i årgange med emneforløb, som indeholder tekster, fagbegreber, interaktive og skriftlige opgaver, små film og evalueringsmuligheder.

Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål. Denne portal har ikke en analog tvilling, altså et bogsystem, som den kører parallelt med.

iXplore Biologi er GO forlagets bud på et digitalt undervisningsmateriale til biologi. iXplore Biologi er bundet sammen med de andre naturvidenskabelige fag gennem "iXplore På Tværs" til de fællesfaglige fokusområder.

Portalen er opbygget i årgange med emneforløb, som indeholder tekster, fagbegreber, interaktive, skriftlige og praktiske opgaver, små film og evalueringsmuligheder (som også kan differentieres). desuden er der logbogsmuligheden, som kan kommenteres af læreren.

Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål. Denne portal har et bogsystem, som den kører parallelt med.

ONLINEPRØVER

Biologiprøven er Alineas bud på hvordan, man kan arbejde frem mod Biologiprøven, men kernefagligt stof. Vi har lavet en pædagogisk vejledning, som du enten kan finde på mitCFU eller på Youtube.

Webprøver til biologi er Gyldendals bud på hvordan, man kan arbejde frem mod Biologiprøven i 9. klasse, med kernefagligt stof. Vi har lavet en pædagogisk vejledning, som du kan finde på mitCFU.

PhET - Interactive Simulations. "The PhET Interactive Simulations project" ved "University of Colorado Boulder" har udviklet en vision for næste generations PhET simulationer. Med denne vision, giver nye teknologier udvidet adgang til PhET simulationer på tværs af platform.

Geografi

Geografi.gyldendal er Gyldendals bud på et digitalt læremiddel med grundbogsstatus, til geografi i udskolingen.

Portalen indeholder undervisningsforløb, hvor der veksles mellem medietyper (faglige tekster, billeder, animationer og små videoer). Der til er der masser af øvelser/aktiviteter, evalueringsopgaver, oplæg til diskussioner og forslag til ekskursioner. Portalen har desuden flere opslagsværker, bl.a. et over biologifagets begreber.

Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål. Denne portal har et bogsystem GEOS, som den tekstmæssigt kører parallelt med.

Geografifokus er Alineas bud på et digitalt undervisningsmateriale til biologi, og er en del af Fokus-portalerne, som også dækker biologifokus og Fysik-kemifokus. Der er således en årsplan, som dækker det enkelte fag, men koordineret med de to andre fag omkring de fællesfaglige fokusområder.

Portalen er opbygget i årgange med emneforløb, som indeholder tekster, fagbegreber, interaktive og skriftlige opgaver, små film og evalueringsmuligheder. Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål.

Denne portal har ikke en analog tvilling, altså et bogsystem, som den kører parallelt med.

iXplore Geografi er GO forlagets bud på et digitalt undervisningsmateriale til geografi. iXplore Geografi er bundet sammen med de andre naturvidenskabelige fag gennem "iXplore På Tværs" til de fællesfaglige fokusområder. Portalen er opbygget i årgange med emneforløb, som indeholder tekster, fagbegreber, interaktive, skriftlige og praktiske opgaver, små film og evalueringsmuligheder (som også kan differentieres). Desuden er der logbogsmuligheden, som kan kommenteres af læreren.

Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål. Denne portal har et bogsystem, som den tekstmæssigt kører parallelt med.

Geografifaget er Clio Onlines bud på en digital undervisningsportal med grundbogsstatus til geografi.

Portalen er opbygget med 4 hovedmenuer: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under forløb findes der underemnerne Interaktive forløb, Undervisningsforløb og Årsplaner. Det forløb der findes her ligger også under Emner, hvor de bare er lagt under overordnede temaer. Forløbene bestå oftest af tekst, links til videoer og aktiviteter (disse findes alfabetisk under Aktiviteter). Ressourcer er ekstra ting til både lærer, elev fx læsestategier.

Denne portal har ikke en analog tvilling, altså et bogsystem, som den kører parallelt med.

Geografiprøven er Alineas bud på hvordan, man kan arbejde frem mod den skriftlige geografiprøve, med kernefagligt stof. Vi har lavet en pædagogisk vejledning, som du enten kan finde på mitCFU eller på Youtube.

Webprøvet til geografi er Gyldendals bud på hvordan, man kan arbejde frem mod den skriftlige geografiprøve i 9. klasse, med kernefagligt stof. Vi har lavet en pædagogisk vejledning, som du kan finde på mitCFU.

PhET - Interactive Simulations. "The PhET Interactive Simulations project" ved "University of Colorado Boulder" har udviklet en vision for næste generations PhET simulationer. Med denne vision, giver nye teknologier udvidet adgang til PhET simulationer på tværs af platform.

Fysik og kemi

FysikKemifaget er Clio Onlines bud på en digitalt undervisningsportal med grundbogsstatus til fysik/kemi 7.-9. klasse. Portalen er opbygget med 4 hovedmenuer: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under forløb findes der underemnerne Interaktive forløb, Undervisningsforløb og Årsplaner. Det forløb der findes her ligger også under Emner, hvor de bare er lagt under overordnede temaer. Forløbene bestå oftest af tekst, links til videoer og aktiviteter (disse findes alfabetisk under Aktiviteter). Ressourcer er ekstra ting til både lærer, elev fx læsestategier.

Denne portal har ikke en analog tvilling, altså et bogsystem, som den kører parallelt med.

FYSIK-KEMI fokus er Alineas bud på et digitalt undervisningsmateriale til fysik/kemi, og er en del af Fokus-portalerne, som også dækker biologifokus og geografifokus. Der er således en årsplan, som dækker det enkelte fag, men koordineret med de to andre fag omkring de fællesfaglige fokusområder.

Portalen er opbygget i årgange med emneforløb, som indeholder tekster, fagbegreber, interaktive og skriftlige opgaver, små film og evalueringsmuligheder. Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål.

Denne portal har ikke en analog tvilling, altså et bogsystem, som den kører parallelt med.

FYSIK-KEMI er Gyldendals bud på et digitalt læremiddel med grundbogsstatus, til fysik/kemi i udskolingen.

Portalen indeholder undervisningsforløb, hvor der veksles mellem medietyper (faglige tekster, billeder, animationer og små videoer). Der til er der masser af øvelser/aktiviteter, evalueringsopgaver, oplæg til diskussioner og forslag til ekskursioner. Portalen har desuden flere opslagsværker, bl.a. et over fysik/kemi fagets begreber.

Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål. Denne portal har et bogsystem KOSMOS, som den tekstmæssigt kører parallelt med.

Xplore Fysik/kemi er GO forlagets bud på et digitalt undervisningsmateriale til fysik/kemi. iXplore Fysik-kemi er bundet sammen med de andre naturvidenskabelige fag gennem "iXplore På Tværs" til de fællesfaglige fokusområder. Portalen er opbygget i årgange med emneforløb, som indeholder tekster, fagbegreber, interaktive, skriftlige og praktiske opgaver, små film og evalueringsmuligheder (som også kan differentieres). Desuden er der logbogsmuligheden, som kan kommenteres af læreren.

Alle forløb er behæftet med læringsmål, som passer til fælles mål. Denne portal har et bogsystem, som den tekstmæssigt kører parallelt med.

Webprøver til fysik/kemi er Gyldendals bud på hvordan, man kan arbejde frem mod den skriftligeprøve i fysik/kemi i 9. klasse, med kernefagligt stof. Vi har lavet en pædagogisk vejledning, som du kan finde på mitCFU.

Fysik-Kemi-Tjek indeholder emneopdelte trænings- og testopgaver. Opgavesættene er på 7. - 9. klasses niveau, alle med markering af dækkede områder i Fælles Mål.  Et værktøj til evaluering og repetition i den daglige undervisning.

Fysik-Kemi-Tjek

PhET - Interactive Simulations. "The PhET Interactive Simulations project" ved "University of Colorado Boulder" har udviklet en vision for næste generations PhET simulationer. Med denne vision, giver nye teknologier udvidet adgang til PhET simulationer på tværs af platform.

og så et par links, der kan være inspiration til din undervisning:

UNESCOBOX

Natur og Teknologi / Geografi

UNESCO samlingerne - Interkulturel kompetence

Verdens skatte - ind i klassen

UNESCO-Samlingerne er en række fantastiske samlinger, som viser genstande og dermed hverdagsliv i en række lande. Booking sker direkte til Moesgaard museum klik på dette link.

 astronaut-2898836_1280-pixabay.jpg

Tema

Nyt under himlen

NASA og ESA - undervisning for alle klassetrin

Skal du bruge undervisningsmateriale til astronomi i enten natur og teknologi, fysik/kemi eller fysik, så prøv at se på hjemmesiderne for enten National Aeronautics and Space Administration (NASA) eller European Space Agency (ESA).

Sæt bevægelse i naturfagene

Tema

Bevægelse i naturfagene

Forsøg med læring i bevægelse

”Forsøg med Læring i Bevægelse” er et resultat af et forskningssamarbejde mellem forskere fra forskellige institutter og universiteter.

Flere ideer til din undervisning

Film til temaet "Klima ændringer"

Den globale opvarmning bliver mere og mere tydelig for hver dag, der går. I tre film gennemgås, hvordan den globale opvarmning hænger sammen med Jordens klima, hvilke konsekvenser klimaændringerne allerede nu har, og hvad konsekvenserne kan blive i fremtiden. De tre film trækker de store linier og sammenhænge op, og er velegnede i sammenhæng med andet, mere detaljeret materiale til undervisningsbrug. Men hvorfor har vi ikke allerede standset de truende klimaændringer?

I to film gennemgåes historien om politikernes hidtil forgæves forsøg på at ændre udviklingen samt de seneste klimaforhandlinger i Paris.

De fem film er alle produceret af Miljø- bevægelsen NOAH med støtte fra EuropaNævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Alle fem film kan ses på NOAHkanalen på YouTube eller via NOAHs hjemmeside under materialer.

Direkte link til de fem film er:

Bæredygtigt design

Bæredygtighedstænkning udfordrer i disse år mange designere. Klimaforandringer, et truet miljø og større ulighed i verden udfordrer designere til at udvikle nye innovative produkter og forståelsesparadigmer. Selve ordet bæredygtighed er et begreb, der handler om at opretholde en balance i økosystemer.

I Brundtlandrapporten fra 1987 er bæredygtighed det, som ”skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov.”

Se og læs meget mere på hjemmesiden

Til inspiration og forklaring

Videnskab.dk. Redaktionen leverer daglige forskningsnyheder og andet indhold, der med afsæt i videnskabens verden giver brugerne en aha-oplevelse og gør dem klogere. Vi dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere Nyheder om forskning og videnskab.

Links til faglige foreninger:

05

CFU konsulenten

Tina Skivild

Tina Skivild

Pædagogisk konsulent

06

Kontakt CFU

CFU's åbningstider

Alle skoledage:

 • Mandag - Torsdag: 8:00-16:00
 • Fredag: 8:00-13:00

Besøg os i informationssamlingen, hvor vi har et eksemplar af næsten alle de boglige læremidler, du kan købe fra forlagene. Hvis du vil, kan du låne et eksemplar med hjem. Du kan også se et eksemplar af mange af de læremider, du kan låne i klassesæt.

  Informationssamlingen er åben alle skoledage og du er meget velkommen til at besøge os i vores åbningstid.

  Du finder os i både Esbjerg og Haderslev på følgende adresser:

  • Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
  • Lembckesvej 7, 6100 Haderslev

   

  Udlånssamlingen

  Få hjælp til dit lån

  Lån læremidler til din undervisning i mitCFU og få dem bragt ud til dig på skolen. I vores udlånssamling har vi mange forskellige typer læremider, som spænder over fysiske læremidler i klassesæt til e-bøger og tv-udsendelser fra CFU Film & TV.

  Vi hjælper dig med alt omkring dit lån af læremidler på CFU: Har du ikke fået leveret, det du har bestilt, eller har du brug for hjælp til at forlænge et lån, så kontakt os. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at tegne abonnement på CFU Film& TV, hvis du har problemer med dit lån af e-bøger eller streaming af tv-udsendelser.