Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Børns sprog

Et fagområde under Pædagogisk diplomuddannelse

Børns sprog

Vil du arbejde med børns sprog i blandt andet dagtilbud? Uddannelsesretningen i Børns sprog giver dig den nyeste indsigt i børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling.

Du bliver klædt på til at indgå i samarbejde med forældre, kolleger og øvrige relevante samarbejdspartnere som sprogvejleder, og du vil kunne påtage dig vejledningsfunktioner for kolleger og forældre.

Du lærer at planlægge, gennemføre og udvikle sprogindsatser på både individ- og gruppeniveau, og du bliver klædt på til at varetage rollen som sprogvejleder og indgå i samarbejdsrelationer med fokus på at udvikle sprogindsatser.

Når du har gennemført fagområdets tre moduler, kan du anvende betegnelsen sprogvejleder.

Moduler

Modul 1: Børns sprogtilegnelse
Modul 2: Sprogpædagogik og sprogindsatser
Modul 3: Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

Moduler

I øjeblikket udbydes nedenstående moduler

Børns sprogtilegnelse

ECTS: 10

Læs mere

Sprogpædagogik og sprogindsatser

ECTS: 10

Læs mere

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

ECTS: 10

Læs mere