Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Lær at understøtte børns sproglige udvikling i dagligdagens leg og relationer  

 • Lær at udvikle og planlægge sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser på individ- og gruppeniveau.

Relationer og leg har stor betydning for udviklingen af sprog. På dette modul lærer du blandt andet at arbejde med de kommunikative, sociale og relationelle vilkårs betydning for den sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling.

En sprogindsats kan selvsagt ikke være universel, og når du arbejder med børns sproglige udvikling, om så det er individuelt eller i grupper, skal du tage hensyn til den kontekst og det miljø, som barnet indgår i.

På modulet lærer du derfor at reflektere over og vurdere didaktiske modeller samt egentlige sprogindsatser på individ- og gruppeniveau, og får viden om den nyeste forskning der foreligger på området. Det kan du bruge i din daglige pædagogiske praksis eller til at rådgive andre i deres pædagogiske praksis.

Med teorierne, metoderne og tilgangen fra modulet lærer du at indgå i samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere om børns sprog. Det kan både være i forhold til at udvikle sproglige læringsmiljøer, sprogstøttende aktiviteter eller bare en generel sprogindsats.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om børns sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling i forhold til at planlægge og iværksætte sprogindsatser.
 • Hvordan du skaber og indgår i samarbejdet med forældre og øvrige relevante samarbejdspartnere om børns sprog.
 • Lær at vurdere og reflektere over didaktiske modeller og anvendelsen af sprogindsatser.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil arbejde målrettet med børns sproglige udvikling og de metoder, som kan understøtte den i både grupper og individuelt

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • kan anvende viden om børns sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling til planlægning og kvalificering af sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser på individ- og gruppeniveau.
 • har indsigt i og kan reflektere over børns læreprocesser på individ- og gruppeniveau.
 • kan vurdere og reflektere over didaktiske modeller til udvikling af sproglige læringsmiljøer.
 • kan reflektere over og anvende evaluering af sprogindsatser på individ- og gruppeniveau.
 • har viden om, og kan indgå i samarbejde med forældre og øvrige relevante samarbejdspartnere om, børns sprog.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information