Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Ordblindelæreruddannelsen

Undervisning og pædagogik

Ønsker du at kvalificere dig til at arbejde med elever med skriftsproglige vanskeligheder/ordblindhed i grundskolen? Så har du mulighed for at tage ordblindelæreruddannelsen på UC SYD.

Med den nye nationale ordblindetest er der kommet et øget behov for ressourcepersoner med en specialiseret viden om ordblindhed i grundskolen. 

Når en elev er testet ordblind, skal der ud fra yderligere afdækning af elevens skriftsproglige vanskeligheder udarbejdes en elevplan/handleplan, der understøtter elevens individuelle behov i den daglige undervisning. Der er derfor øget behov for vejledning omkring inkluderende undervisning samt viden om ordblindhed og anvendelse af læse-skriveteknologi i alle fag. 

Som ordblindelærer vil du blandt andet være kvalificeret til at arbejde med:

 • Den tidlige identifikation
 • Den tidlige og forebyggende indsats
 • Vejledning af kolleger
 • Afdækning af skriftsproglige vanskeligheder
 • Den inkluderende undervisning
 • Anvendelsen af læse- og skriveteknologi 

Uddannelsen henvender sig til dig, der er lærer eller pædagog. Uddannelsen har en tæt tilknytning til praksis og består af 3 moduler under den pædagogiske diplomuddannelse:

 1. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. - 3. klasse
  (Fra læsevejlederuddannelsen)
 2. Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
  (Fra Logopædiuddannelsen)
 3. Læse- og skriveteknologi
  (Fra FVU uddannelsen)

Det anbefales at tage modulerne i ovenstående rækkefølge

Praktiske informationer

Sted
Uddannelsen foregår på UC SYD's campus i Kolding.

Pris
11.000 kr. pr. modul.

Moduler

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0-3 klasse

ECTS: 10

Læs mere

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

ECTS: 10

Læs mere

Modul 7: Læse- og skrivestøttende teknologi

ECTS: 10

Læs mere

Har du nogle spørgsmål?

Lektor

Karina Elsig Thøgersen (KETH)

Lone Holst

Faglig leder

Lone Houmann Holst (LHHO)

Lone er faglig leder af UC SYD's pædagogiske videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger.